عملکرد سازمان مجاهدین خلق

گلایه برای چه؟

باند رجوی، در تبعیت از تفکر هیچ یا همه چیز، کلی گلایه از اروپا مطرح کرده که با توجه به چشم پوشی های زیادی که اروپا بنفع مجاهدین رجوی انجام داده ، بی انصافی بزرگی است.
در نوشته ی “چرا اروپا نمک می پاشد بر زخم های عمیق مردم ایران؟” مربوط باین گروه نمک نشناس آمده است :
” با رشد و در عین رقابت برای کسب منافع بیشتر، به ناگزیر وحدت و اشتراک مالی و طبعا سیاسی و استراتژیکی استعمارگران آغاز می‌شود و استعمار از جهات مختلف رنگ و سیما عوض می‌کند. تکیه‌گاه آنان ارتجاع است که اگر در حاکمیت نیست، آن را به قدرت برسانند. دیگر لازم نیست سربازان و افسران و لژیون‌های آن‌ها، دست به قلع و قمع و سرکوب بزنند. این وظیفه مبرم را ارتجاع حاکم به نحو احسن تر به انجام می‌رساند. چنین است که این پاک سرشتان متمدن و پیشرفته چشم دیدن مخالفان رژیم‌های استبدادی در مناطق ما را ندارند، چنین است که هرچه گند و ابتذال و رسوایی و انحطاط مرتجعان حاکم بیشتر و بیشتر برملا می‌شود آن خداوندگاران جهان با معترضان بیشتر در غیظ و با حاکمان سرکوبگر در مهر”.
دراینکه استعمارگران چنین میکنند، شکی درآن نیست ولی عیب این نتیجه گیری شما درآنست که نمیتوانید بگویید یا ثابت کنید که درحال حاضر، اروپا چه حکومت غیر مرتجعی را برداشته وبجای آن حکومت مرتجعی درایران برسر کار آورده است!
کجا ثابت شده که این پاک سرشتان؟! و متمدن اروپایی، چشم دیدن شما را نداشته اند که اگر اینطور بود، قادر به نوشتن این حرف ها هم نبودید.
وانگهی چرا بصورت کاملا تعمدی ، نام استعمارگر اعظم که حکومت امریکا باشد ازقلم انداخته میشود؟!
برای اینکه اوست که هم ما ایرانی ها را زخمی کرده وهم بیشترین نمک را برزخم های عمیق ما پاشیده وآیا شما اروپا را بخاطر کم بودن این نمک پاشیده شده سرزنش کرده ونشان میدهید که چقدر با مردم ایران دشمنی دارید!
یادتان باشد که همین اروپا ، بعد از سقوط شاه، بهمراه ژاپن بزرگترین شریک تجاری ما بودند ودرموقع اش دیدیم که فقط چشم غره ای را ازطرف آمریکا دیدند وچه نمکدانی را شکستند!
ضمنا شما ازاروپا که زیر تهدید وتحقیر آمریکا قرار دارد ، توقع نداشته باشید که این کارهای بسیار جزئی را هم که میکند و یک دهم تعهداتش دربرابر ایران هم نیست ، انجام ندهد ودرمقابل افکار عمومی خود شرمنده تر باشد.
کاملا واضح است که اروپا با رهبران بی استخوانی که دارد، تضادهایی با آمریکا دارد که این تضادها را اقلا با خوش و بش کردن با ایران و … باید نشان دهد واینقدر آبروباخته نباشد!
همچنین سطح توقعات تان را ازاروپا پایین بیآورید وتوجه داشته باشید که او ازبه حکومت رساندن شما درایران ، بلحاظ ضعف های مفرط خویش، معذور است!
ونیز :
” ما امروز در جهانی بسرمی بریم که برای استعمارگران “پُست مدرن” مهم نیست که کشورهای جنوبی استقلال سیاسی دارند. مهم این است که استقلال اقتصادی نداشته باشند و سیاست در دست حاکمان طناب‌بازی با مفاهیم و معانی سیاسی باشد. جنبش جانباز، وابسته و مزدور قدرت‌ها قلمداد شود و حاکمان فاسد وطن‌فروش ضد استعمار و امپریالیسم “.
وحتما شما با لحاظ این مقوله است که فدای خاک پای آمریکا میشوید تا ازماهیت خود دست برداشته وبگذارد ماها استقلال اقتصادی داشته باشیم؟؟!!
اگر طرفدار استقلال اقتصادی کشور هستید، آویختن شرم آور خود به دامن آمریکا که حتی استقلال اقتصادی قدرتی مانند خود – چین – را هم بر نمیتابد ، چه معنایی دارد؟!
یعنی اینقدر بیشعورید که این مسائل پیش پا افتاده را نمیدانید یا مخاطبان خود را ابله میپندارید؟!
درمسئله ی وطن فروشی ، واهمه نداشته باشید وبدانید که درایران هیچ نیروی داخل یا خارج حکومت باندازه ی شما وطن فروش نیستند!
مجددا :
” متأسفانه امروز اروپای متمدن و مهد آزادگان از حیث شئون اخلاقی و بین‌المللی به مرحله‌ای زشت و بس مزورانه از استعمارگری رسیده است (که جلوه و تجسم سیاسی آن را در امثال خانم موگرینی به راحتی می توان دید). تا بدانجا که در بدترین و بحرانی‌ترین موقعیت متزلزل مرتجعان فاسد و خونخوار با خون و اکسیژن رساندن به آنان قیام می‌کنند که مبادا این مرغان تخم طلا و این گاو پروار شیرده زیر دست و پای معترضان عاصی ایران، لت و پار شوند. خانم‌ها و آقایان اقتصاد و دیگر هیچ ! این مخلص هیچکاره به جای همه شما همه کاره ها، کمی خجالت می‌کشم!!”.
ما که چیز قابل توجهی ازاروپا دریافت نکرده واقدام موثری از او که نشانگر متعهد بودن به قول وقرار هایش باشد سراغ نداریم وواقعا ازطرح اینگونه بیشرمانه ی قضیه ازطرف شما، سر درنمیآوریم.
مگر اینکه به قسمت های قبلی تر قضیه بازگشته وبگویم که هوایی شده اید وازاروپا درخواستی دارید که نه دولت هایش قادر بانجام آن هستند ونه افکارعمومی اش انجام درخواست های شما را که بمعنی تسلیم اروپا دربرابر یک جوجه دیکتاتوری بنام باند رجوی است ، تحمل میکند!
ضمنا، شما فقط لازم است نه کمی، بلکه تاحد دق کردن ازاین توقعات ضدبشری خود خجالت بکشید!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا