خانواده ها

خانواده های گیلک به مسئول جدید سیاست خارجه اتحادیه اروپا نامه نوشتند

نامه از طرف خانواده های دردمند وچشم براه گیلک
منصب و موضع جدید ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به شما شادباش میگوییم و برایتان دراین امر مهم و حساس انسانی و بشردوستانه آرزوی موفقیت روزافزون داریم.
بخوبی به یاد داریم که آبان سال گذشته با انتقاد ازخروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ ای با ایران، شجاعانه دونالد ترامپ را به چالش کشیدید و تأکید کردید که مادرید تهدید‌ها وتحریمهای ظالمانه علیه ایران را نمی‌پذیرد.
ازشما انتظارمیرود که با همین روحیه ظلم ستیزی دردفاع ازقربانیان جهانی خاصه قربانیان اعضای ناراضی فرقه مخرب کنترل ذهن موسوم به سازمان مجاهدین به محوریت مریم قجرعضدانلو که نام شوهر مفقودش رجوی را انتخاب کرده است ، به نحواحسن بدرخشید ونام تان را درتاریخ حمایت ازستمدیدگان به ثبت برسانید.
جناب رئیس
ما جمع کثیری از خانواده های دردمند وچشم براه اعضای گرفتار در فرقه رجوی ازکشور ایران – گیلان هستیم که سالیان مدیدی است که از صحت وسلامت عزیزانمان بی خبر و نگران هستیم.
عزیزان اسیرمان  بعد از انتقال از عراق ناامن به کشور آلبانی کماکان در کنترل مافیای رجوی و بدور از جامعه جهانی و دنیای آزاد در زندان مانزموسوم به اشرف 3 ازتوابع تیرانا درحبس بسر می برند.
ما خانواده های مشتاق دیدار با عزیزانمان تاکنون موفق به حضور در آلبانی بمنظور ملاقات تا رهایی آنان ازچنگال سازمان تروریستی رجوی نشدیم و از شما صمیمانه دعوت به حضور در سرزمین مان ایران داریم تا ازنزدیک ازموضع قربانیان رجوی با شما درد دل کرده واستمداد بنماییم .
رجویها ازانتخاب شما درمنصب ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا بخاطر روحیات انسانی اثربخشی تان چندان خوشحال وشادمان نیستند ورضایت ندارند ولذا درصدد انجام پروژه ای مخرب و شیطانی علیه اعضای ناراضی و خانواده هایشان هستند تا به گمان واهی خود شما را ازاصل مطالبات بحق ما بمنظور دیدار بلاواسطه با عزیزان اسیرمان ، منحرف سازند.
جناب رئیس
دیگر بارضمن تبریک و شادباش به شما درموضع جدید و حساس تان در راس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ازشما برای پیگیری مجدانه مطالبات مشروع و به حق ما خانواده های دردمند و چشم انتظار گیلان و دیگرنقاط ایران بمنظور ملاقات حضوری با عزیزان اسیرمان درفرقه رجوی استمداد می طلبیم .
خانواده های دردمند وچشم انتظارازایران – گیلان

1- حوری افضلی
2- زهرا ومسعود احمدی
3- طاهره وناهید ایمانی خوشخو
4- طاهره بازرگانی
5- منیره واحمد بازگونه
6- متیرا جعفرپور
7- محبوبه پورتولمی
8- مریم ترابی
9- مژگان تقی پور
10- اکرم تقی پور
11- اعظم تقی پور
12- پوران چاوشی
13- نسرین چاوشی
14- سید زهرا حسینی
15- ربابه حقگو
16- صدیقه حسینی
17- فاطمه ( پری ) خاوری
18- فریبا خدا پرستی
19- طاهره داورمنش
20- زهرا دخت مسرور
21- معصومه رئوف بشردوست
22- هاجرریحانی مقدم
23- سلیمه رضایی
24- اعظم سید سدیدی
25- آذرسید سدیدی
26- پوراندخت سید سدیدی
27- صفورا سید سدیدی
28- افسرساعتچی
29- حلیمه شکیبایی
30- مریم صالح
31- نسرین عترتی کوشالی
32- زهرا فرحناک
33- زیبا قوامی
34- فاطمه کامیاب
35- فهیمه گرفمی
36- قدسی گنجی
37- حسنی منصوری
38- ربابه محجوب
39- صفورا مقدسی
40- شهنازنادری
41- خاتون نظرپور
42- آذرنگهدار
43- لاله نقره ساز
44- هایده ناصرحجتی
45- پروانه وحدانی پور
46- معصومه یزدانی
47- بتول یوسفی
48- محمدعلی آقاجانی
49- هادی آلفته
50- مهدی اکبری
51- ولیرضا اکبری کهنه سری
52- مجید استادیان
53- حسن اعتمادی
54- مهربان بالایی
55- اصغربیاتی
56- یدالله پورپیردهقان
57- اسماعیل پورحسن
58- سید خلیل پورشافع
59- فرزان پورعابد
60- علی تولمی مقدم
61- جهانگیرجمالی
62- علی اصغرحاتم
63- میرافضل حبیب پورشریفی
64- فرهاد حسن پور
65- محمدرضا حقیقت
66- رضا حسن زاده
67- سعید خوش کردار
68- بابک خلیلی
69- محمود دهقان
70- عظیم راد محمدعلیزاده
71- منصورراهدار
72- محمدتقی سرپرست
73- محمد شبرخ
74- جبارصباحی
75- مسعود طوسی بخش
76- حمید علی اکبری
77- محمدرضا فیضی
78- محمد قادری
79- اسماعیل قاسمی
80- علی قلیزاده
81- عیسی گل محمدی
82- جمشید لقمانی
83- سیدولی محمدزاده
84- داود مراد خانی
85- مهدی مظلومی
86- ابراهیم موسی پور
87- سید مرتضی میرموسوی
88- مهدی نوروزی
89- محمدجواد نوروزی
90- اسماعیل نیکزاد
91- اسماعیل واحد خوش چهره
92- علی وظیفه شناس
93- ولی یکتا پرست
94- محمدتقی یوسفی
95- امیریونس حقیقی
96- ایوب آذری بگلوری
97- محمد علی آگهی
98- خسرو احمدپور
99- حبیب افشانی
100- سیفعلی اصلانی
101- ابراهیم ( امین ) اسدان
102- فرامرزاقبالی
103- حمید ادهم ملکی
104- مجید ( شعبان ) اسرافیلیان
105- کیومرث ومهربان بالایی
106- محمدباقربانکی
107- مجید بزرگ زاده سندی
108- منصوربلالی
109- حسن بهارستانی
110- علی پاپون
111- احمد پاک نهاد
112- محمد جعفرپسندیده
113- علی پورمحمدی
114- مصطفی پوراحمد
115- عادل پورجعفر
116- علیرضا پورجعفر
117- اسماعیل تقی پور
118- محمد رحیم تقی پور
119- مسعود جوادزاده
120- فرهاد ( علی ) جلیل زاده
121- مجید جمال نژآد
122- اسماعیل وابراهیم جامع
123- حسن (آرمان ) جم
124- اسماعیل چمنی
125- ابراهیم چرم فروش
126- رضا چاوشی
127- محمدعلی حقگو
128- هامون حسن دوست
129- سیدابراهیم حسینی
130- ابراهیم حقیری
131- ولی حقیقت طلب
132- کیانوش حلاج پور
133- حسین حقگو
134- جلال ومجید خورسندی آستانه
135- غلامرضا دیبایی
136- صادق دلاور
137- محمد اسماعیل دلسوزبحری
138- احسان دادارخواه
139- جواد دولت پور
140- ابراهیم ( رحیم ) روشن دل
141- سعید رجایی پور
142- کاظم رمضانی
143- محمد رحمت خواه
144- علی زمان رستمی
145- بهمن رضایی
146- اسماعیل رضائیان
147- بیژن رمقی
148- احمد رهبر
150- مجید رجبی شهرستانی
151- علیرضا روستایی
152- علی راسخی
153- سعید راسخی
154- مظفر زکی زاده
155- داود زاداسماعیلی
156- حسین سجودی حقیقی
157- میرشمس سید سدیدی
158- سید جعفر سادات محسنیان
159- خسرو سلیقه دار
160- عباس شیدایی
161- شهریار شاخص
162- علی شمس افضلی
163- بهمن صالحی
164- بهمن عابدی
165- مقصود عباسی
166- جاوید عجبی
167- ایرج علیپور
168- محمدرضا علیپور
169- اسماعیل علیپور
170- نصرت علی مرادی
171- حسین علیخواه
172- قاسم غمگسار
173- روزبه غنی پور
174- منوچهرغلام پور
175- حمید فیروزی
176- مهدی فرزانه کار
177- جمشید قلیزاده
178- مصطفی گنجی
179- محمد حسن گنج آور
180- حبیب کهنی
181- ابراهیم کفایتی
182- سیدعلی اکبر کاظمی
183- احمن وبهمن کامیاب شریفی
184- میرمسعود میری
185- میرحافظ میرعیسی پور
186- محمدتقی محمدی
187- اصغر مهدی زاده
188- نادر مراد زاده
189- اسماعیل مرادمند
190- غلامحسین ملون
191- اسماعیل منصوری
192- محمد رضا میرزا محمد علیپور
193- یوسف مبرهن
194- محسن مهرورز
195- محمد حسین ملکی
196- یزدان مجتهدی
197- سیدضیاء میرحسین مقدم
198- عبدالرضا مخزن زاهدی
199- کیخسرو(سینا) مومن نژاد
200- قاسم نجف زاده
201- محمد مهدی نظیفی
202- رمضانعلی نیک روش
203- سید ابراهیم نورنیا
204- علیرضا نژاد شمس
205- نصیر نصیری
206- میرمحمد واحدی
207- بهادر وهیمی
208- فرشاد والی زاده
209- محمود هادی پور
210- محمد علی یکتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا