عملکرد سازمان مجاهدین خلق

خانم مریم رجوی خواهان تحریم بیشتر مردم ایران شد

در رابطه با نا آرامی های آبان ماه گذشته، گویا که کنفرانسی در سنای آمریکا برگزار شده وخانم مریم رجوی مثل همیشه یک پیام ویدئویی به این کنفرانس که ماهیت، کمیت وکیفیت آن روشن نشده ، ارسال کرد.
باستناد رسانه های رجوی ، دربخشی ازاین پیام که بازهم حکم گرفتن کاسه ی گدایی درمقابل دشمنان ” خلق قهرمان” دارد، آمده است :
“سناتورها، نمایندگان کنگره و شخصیت‌های محترمی که دراین روزها در کنار مردم ایران ایستاده‌اید. قیام ایران که از ۲۴آبان شروع شد در مدت چند روز بیش از ۲۰۰شهر در سراسر ایران را در برگرفت. مردم نشان دادند که به چیزی کمتر از سرنگونی رژیم رضایت نمی‌دهند “.
اگر این سناتورها و نمایندگان مجلس درکنار مردم ایران ایستاده اند، چرا مانع حصراقتصادی ازمردم ایران نمیشوند؟
آیا جـمع شدن این روسپیان سیاسی وریختن اشـک تمساح برای مردم ایران ، دردی از ایرانی ها را دوا میکند؟
ضمنا، اگر مردم ایران 83 میلیون نفری ، خواهان سرنگونی حکومت ایران هستند، حتما که باید حضور اعتراضی چند ده میلیونی درخیابان داشته باشند که ابدا چنین نبود !
دوباره :
” این قیام چند واقعیت اساسی را نمایان کرد… سوم:‌ مبارزه مجاهدین برای ساختن یک جنبش سازمان یافته موفق شده است. کانون‌های شورشی مجاهدین در این قیام نقش کلیدی داشتند “.
حرکات مسلمت آمیز مردم ابدا از سازمان یافتگی برخوردار نبود وسخنگو ورهبری نداشت !
البته موج سوارانی که سعی دربه آشوب کشیدن حرکت خود جوش مردم کردند ، ظاهرا متنوع بوده ومحتمل که در دسته های چند نفری و بیشتر غیر مرتبط باهم سازماندهی شده بودند وبرنامه ای غیر ازتخریب و ایجاد شورش های کور و مجبور کردن پلیس به دخالت بیشتر نداشتند و یک فرد آگاه میداند که نتیجه ی این کارها ، بضرر مردم وکشور بوده وبه کام دشمن است.
آیا شما بعنوان رئیس یا سخنگوی باند رجوی، دراین قسمت اخیر فعال بودید؟
سپس :
” دولت‌ها و مجامع بین‌المللی باید هرگونه ملاحظه و مراعات در مورد این رژیم را کنار گذاشته و خواهان توقف فوری کشتار و دستگیری‌ها شوند و اگر رژیم سرپیچی کرد باید بی گفتگو ماشه تحریم‌های شورای امنیت را بچکانند “.
تحریم ها دردرجه ی اول به مردم صدمه میزند وآیا رواست که مردم ازدوطرف ضرر کنند؟
سبب دشمنی حیوانی شما با این ملت چیست که بطورمداوم میخواهید تحت فشار طاقت فرسا باشند؟
ضمنا شورای امنیت نخواهد توانست که تحریم های بیشتر از اینی که وجود دارد اعمال کند وآیا ازاین نهاد بین المللی میخواهید که جریان هوا را هم بر روی مردم ایران ببندد؟
همچنین :
” زمان آنست که جامعه جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا مبارزه و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی را به‌رسمیت بشناسند و از حق مردم ایران برای مقاومت در مقابل سرکوب و اختناق حمایت کنند. مردم ایران انتظار دارند که کنگره آمریکا پیشتاز به‌رسمیت شناختن این حق بزرگ باشد “.
یعنی به نیابت ازطرف مردم ایران بگویند که زمام امور کشور را بدست شما با آن سوابق ضدبشری تان بدهند؟
کنگره ی آمریکا درکنار سنا وکاخ سفید، که کاری جز سرکوب مردم جهان ونقض حقوق آنها ندارند ، چرا باید بنفع مردم ایران اقدامی بکنند؟
اقدام آنها همواره برعلیه ملت ها بوده و آیا هدف شما چیزی غیر از این است؟
همینطور :
“مردم ایران انتظار دارند که سنا و مجلس نمایندگان، دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا و همه دولت‌ها مبارزه و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی را به‌رسمیت بشناسند”.
برسمیت شناخته شدن از طرف آنها ، حلال مشکلات شما نیست !
همچنین اکثریت مردم ایران که منافع مشترکی با باند رجوی ندارند، توقعی ازاین شاخه های متعدد امپریالیزم ندارند .
حالا فرض کنید که این دشمنان مردم ایران شما را برسمیت شناختند .
درآن صورت چه غلطی میتوانید بکنید؟
اگر بازهم حرف مرا قبول ندارید، قدم رنجه کرده وبه ایران تشریف بیآورید وسرنگون کنید.
درآنصورت خواهید دید که مزاحم بزرگتری بنام مردم ایران درمقابلتان ظاهر خواهد شد وکاری از دست اربابانی که بجای خدا وخلق خدا نشانده اید ، نخواهد آمد.
نوید

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا