فرقه رجوی به دنبال خونریزی همچنان برطبل ها می کوبد

فرقه رجوی ازهر موضوعی در ایران استفاده می کند تا خون مردم ایران ریخته شود . چرا؟
چند هفته از ناآرامی های داخل ایران گذشته است و دیگرخبری از درگیری بین مردم و نیروی انتظامی وجود ندارد . ولی فرقه رجوی می گوید تظاهرات ادامه دارد ومستمر فراخوان و پیام جعلی پخش می کند برای راه اندازی تظاهرات . به راستی که شرم آوراست کسانی که دست در ریختن خون جوانان ایران دارند وازجامعه ترد شده اند خود را نیروی انقلابی وحامی مردم وایران می نامند. بسی وقاحت!!!
درجریان ناآرامی ها گروه های خارجه نشین به قول رجوی همه ازسوراخ ها بیرون آمدند شاید که از نمد ناآرامی های ایران برای خود کلاهی بدوزند ولی همین که دیدند خبری نیست به سوراخ های خود خزیدند وساکت شدند . ولی این فرقه کماکان با جعل خبر باز به دنبال خونریزی است گویا می خواهد به این شکل انتقام بگیرد .
درجریان درگیری ها درایران هنوز مردم برای کسانی که با تحریک جریانات وکشورها جان خود را ازدست دادند سوگواری می کنند ومجروحین دربیمارستان ها نیاز به رسیدگی دارند . اما این فرقه منحوس بازدست از کثافتکاری برنمی دارد وبه دنبال انتقام کشی ازمردم ایران است .
اما مریم رجوی خونخوار درکمین است تااز رنج وخون مردم ایران تاسرحد ممکن سوء استفاده کند . درروزششم این اعتراضات مردمی یک شوی که ازقبل کاملا برنامه ریزی شده بود برپا کردند . چه بسا درهمان زمان که مریم رجوی داشت شو اجرا می کرد باز کسی به زمین افتاده باشد .
این شوی مریم رجوی بایک برنامه ریزی دقیق انجام شده بود . چرا ؟
به دلیل اینکه دکوربندی های بیرون محوطه تبعیدگاه اشرف 3 وداخل سالن که برنامه اجرا کردند کار یک روز یا سه روز قبل نبوده است حداقل یک هفته آماده سازی وتدارکات آن بوده است . هزینه این دکور را با پول خون ملت ایران تهیه کرده اند .
دراین شو با کلاشی و خرمرد رندی تمام این زالو صفت اولا یک آمار دروغ ازکشته شده ها می دهد . سپس می خواهد افرادی را که با سیاست ملعون مسعود رجوی وخودش دراشرف (عراق ) به کشتن داده اند را دراین اعتراضات قاطی کنند !؟ آن موقع برای خانواده هایی که عزیزانشان را ازدست داده اند، نشخوار می کند که غم واندوه به خود راه ندهید ودردها وزخم ها وآلام خود را تبدیل به خشم واراده وقدرت مضاعف برای ادامه اعتراض ها و مقاومت کنید .
خوب معلوم است این زالوصفت که زحمت نکشیده بچه بزرگ کند که درد از دست دادن فرزند را درک کند . برعکس این هند جگرخوارتا امروز هرچه توانسته خونخوارتر شده ازبس درخونریزی دست داشته است .
درنهایت با حرامزادگی ایدئولوژیکی که از ملعون مسعود رجوی به ارث برده است به وقیحانه ترین شکل این اعتراضات مردم را دارد مصادره می کند وادعا می کند : ” قیام هایی که دراین چند مدت درسراسر ایران واقع شد حقانیت استراتژی کانون های شورشی وشهرهای شورشی وحتمیت پیروزی آن را نشان داد. ”
مسعود رجوی درسال 92 یعنی 4سال قبل از قیام دی 96 استراتژی هزار اشرف وکانون های شورشی را اعلام کرد .
درپیام های پس از قیام دی 96 مسعود رجوی تاکید کرد بالا بردن مشعل قیام درکانون های شورشی درهر فرصت، هر زمان و هر مکان دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است . او گفت : باکانون ها وشهرهای شورشی قدر تاریخی مردم ایران درنبرد آزادیبخش رقم می خورد .
اولا قیام یک بار شروع می شود مانند سال 57 تا به نتیجه رهایی که می رسد تمام می شود . ولی استراتژی رجوی پایان ندارد . دراین مدت تظاهرات حتی یک شعار یا یک پلاکاردی را یک نفر دراین اعتراضات بلند نکردند . ای حرامزاده های تاریخ که درخونخواری روی دست زالو بلند شده اید و در دروغگویی از هند جگرخوار پیشی گرفته اید . وبه وقیح ترین شکل می خواهید مبارزات حقه مردم را به اسم خود مصادره کنید . درپایان باید گفت به همین خیال باشید . مردم ایران باهوش ترازشما هستند .
پایان
به قلم : احمد خاکی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا