مجاهدین در ایران مطرود و منفور هستند

تجمعات آبانماه اقشار مختلف مردم ایران در اعتراض به افزایش غیرقانونمند نرخ بنزین توسط دولت و ناکارآمدی مسئولین در حل مشکل گرانی و اختلاس های نجومی و گرانی و تورم و بیکاری که فشار طاقت فرسایی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده بود برخی از جریانات و عناصر وابسته و خودفروخته را به طمع انداخت تا از این مطالبات مردم بسود منافع خود سوء استفاده کنند.
همان جریاناتی که در تمامی این سالیان و بخصوص بعد از روی کارآمدن ترامپ تمامی تلاش خودرا کردند تا دولت امریکا را وادار کنند تحریم های هرچه سخت تری را برمردم ایران اعمال نماید. آنها همچنین با دادن اطلاعات و گرای غلط بدنبال دامن زدن به یک حمله نظامی برعلیه ایران بودند. برهیچ کس پوشیده نیست که استمرار و افزایش تحریم ها چه صدمات غیرقابل جبرانی برمردم ایران و زیرساخت های اقتصادی ایران وارد کرده است. دامنه این تحریم های ضدانسانی حتی اقلام دارویی را هم شامل می شود و روزانه دهها نفر از مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان و کودک را بامرگ روبرو می سازد.
جالب اینجاست که هیچ حمایتی از طرف مردم از این جریانات صورت نمی گیرد. آنها برای دسترسی به قدرت چشم خود را برروی تمامی درد و رنج مردم ایران بسته اند و برای بدست اوردن قدرت به هر ننگ و ذلتی تن می دهند. جریانات وابسته و عناصر خودفروخته به قدرت های استعماری بعداز فروکش کردن دامنه اعتراضات مسالمت امیز مردم و هوشیاری انها در قبال نقشه های شوم دشمنان این مرز و بوم بار دیگر با ترفند دعوت برای برگزاری مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات اخیر درحال زمینه سازی برای ایجاد ناامنی و قربانی کردن بار دیگر مردم و بخصوص نسل جوان تر هستند. درصدر جریانات خود فروخته فرقه تروریستی مجاهدین خلق که بارها واز جمله درجریان اعتراضات ابانماه دست رد از طرف مردم ایران به سینه انها زده شد ومردم ایران با تحریم انها نشان دادند که حافظه تاریخی انها خیانت ها وجنایاتشان را فراموش نکرده اند و سیلی های آتشین برگونه انها نواختند. تمامی محافل مطبوعاتی و تبلیغاتی و سران کشورهای متخاصم واز جمله امریکا درموضع گیری هایشان علنا تاکید کردند که فرقه مجاهدین خلق هیچ گونه پایگاهی درمیان مردم ایران ندارند وانها بشدت منفور و مطرود هستند. تشبثات جدید عناصر درمانده و وابسته گرا وتلاش آنها برای ایجاد خشونت واغتشاشی دیگر درایران بنوعی اب درهاون کوبیدن است انها تلاش دارند یکبار دیگر بخت خود را بیازمایند اگرچه به یمن هوشیاری و حس وطن پرستی وبیگانه ستیزی مردم ایران بار دیگر سرشان به سنگ خواهد خورد وجز روسیاهی هرچه بیشتر چیزی عایدشان نخواهد شد.
رستم آلبوغبیش

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا