مسعود رجوی

مسعود رجوی بی گدار به آب زد!

مسعود رجوی که سالیانی بود  صدایش را دزدیده بود و به صدور پیام های کتبی بسنده میکرد ، بعد از ترور بشدت ناجوانمردانه ی سرلشکر قاسم سلیمانی که 20 سالی بود سرگرم فرماندهی مبارزه با انواع گروه های تروریستی دراطراف ایران بود ، بصورت احمقانه ای همه چیز را پایان یافته تلقی کرده، سوراخ موشی اش را وسیع تر احساس کرد و با تحلیل احمقانه ی خود تصمیم به صدور پیام صوتی گرفت!!
او با وقاحت تمام، این عمل جنایتکارنه ی آمریکا که نماد بارز و تقریبا بی سابقه ی تروریزم دولتی است، ستوده ومراتب را به خلق قهرمان خیالی، پیر وپاتال های خود که ارتش آزادیبخش اش مینامد ودیگر فریب خوردگان خود تبریک گفته است.
او فراموش کرده که همراه همسر معلوم الحال خود، مدام برعلیه تروریزم حرف میزند، این ترور را که از آشکارترین وخشن ترین شکل ممکن برخوردار است ، میبایست اقلا بصورت صوری محکوم میکرد واگر محکوم هم نمیکرد، درباره اش سکوت اختیارمینمود.
رجوی بروشنی نشان داد ، تعریف ترور همانست که آمریکا ازآن دارد و دراین راه ازاستاندارد دوگانه استفاده میکند وگرنه ، تروری که او و امریکا میکند خوب ودر راستای خدمت به بشریت است وباید که بمناسبت آن جشن وپایکوبی براه انداخت!
این پیام ، شبیه تمام پیام های مسعود، تکرار شعارهایی است که درعرض این 38 سال داده و بی نتیجه بودن آنرا خود بیش ازهمه درک کرده ولی چاره ای درترک این یاوه گویی ها که براثر استیصال گریبانگیرش بوده ، پیدا نکرده است.
من بدرستی درک نمیکنم که این حرف ها، درراستای ایجاد جنگ روانی است که معمول بوده وبه این شدت و وحدت حالت دوم قباحت ندارد ، ویا او که تا بخواهی احمق و خود رای است ، واقعا پنداشته که این ترور با وجود ضایعاتی که دارد ، تمام کارهای جهان را فیصله داده وبا آب وجارو کردن میدان آزادی تهران ، تاج وتخت کیانی برای او ومریم آماده نموده است!
احتمال میرود که او درکتب تاریخی خوانده است که مثلا با ترور ولیعهدی دراروپا ، جنگ جهانی اول آغاز شد ودلایل مهم تر وریشه ای تری مانند حرص و آز قدرت ها برای تقسیم مجدد جهان نداشت وبا مغز گنجشکی اش بدین نتیجه رسیده که با این ترور جنایتکارانه ، همه چیز برای جلوس او حاضر ومهیاست!
ازاین روست که از ارتشیان خواسته است که سلاح های خود رابه کانون های شورشی ومردمی که مناسبات آنها را با خود روشن نکرده، تحویل دهند.
پاسداران وبسیجیان تسلیم شوند وجانشان را نجات دهند و مجالس شورای اسلامی وخبرگان ضمن برکناری رهبریت کشور، استعفا داده ومعممین خود را خلع لباس کنند تا مجبور به حضور دردادگاه های رجوی نشوند؟؟!!
او با کمال بی شرمی ازارتش بیکاران وگرسنگان خواست که به نیروهای ناموجود او درایران بپوندد وآنقدر بیشعور است که نمیداند با لیسیدن کفش های سران آمریکا ، نشان داده که چه دشمنی آشتی ناپذیری نسبت به گرسنگان دارد واین گرسنگان ازاین موضوع آگاهند.
با تمامی این اوصاف، فقدان سرلشگر شهید سلیمانی برای مردم ایران دردناک وبا اهمیت است.
دراهمیت این موضوع باید به پیام دولت روسیه خطاب به مردم ایران توجه داشت که ضمن آن، این سردار نام آور را حافظ منافع ملی ایران دانست.
هیچ کشوری جز رژیم اشغالگر صهیونیستی، ازاین دیوانه کاری ترامپ که مسلما براساس دستور دولت پنهان آمریکا وبمنظور قبضه ی کامل خاک وثروت عراق بود ، حمایت نکرد وهرکشوری به فراخور حال خود، این ترور بی نظیر دولتی را محکوم کردند.
آمریکا برای زورگوئی بما، از وابستگی غیر منطقی ما به نفت استفاده میکند ومن شخصا آرزو دارم که مسئولین امر در همدلی وهمکاری کامل با نخبگان اقتصادی ومردمی این کشور ، ایران را با اینهمه پشتوانه ی مادی ومعنوی، ازاین نقطه ی ضعف که صرفا با صنعتی کردن کشور و قابل تحمل تر کردن فاصله ی طبقاتی ، بدست میآید ، رها سازند.
دراین صورت است که درکنار اقدامات متعدد مسئولین کشور ، مبارزه ی جدی و ظفرآفرین با آمریکا بصورت موثر تر ازگذشته ادامه مییابد و چنگال های این غول فرتوت که همچنان درنده است، از کار میافتد.
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا