دموکراسی از نوع مریم رجوی

مریم رجوی که درحد و اندازه ی کوچک خود، دیکتاتور خونریز و محیلی است، برای به قدرت رساندن خود و یا شوهری که با ازدواج مشکوک وغیر اخلاقی بدست آورده ، از بهره برداری ازهمه چیز غافل نیست.
اوهمواره هرحرکتی درداخل کشور را بدون آگاهی از ماهیت وعلل بوجود آمدن آن ، دموکراتیک نامگذاری کرده – کاری که با ” عشایر انقلابی نامیدن داعش ” کرد وبا ابراز همگامی مزورانه با دموکراسی، درصدد کسب اشتهار برای خود وتشکیلاتش هست.
تشکیلاتی که نزدیک به 4 دهه است که بعلت خیانت به وطن، کشتن سربازان ایرانی درجنگی که شروع کننده اش ایران نبود ، اسیر کردن آنها و سپس با کمک گرفتن از کلاس های شستشوی مغزی و تبدیل کردن هزاران نفر ازاین سربازان – که تعداد بیشترش را صدام دراختیارش قرار داده بود – به نیروی نظامی خود برعلیه میهن ومردم ایران ، کمک همه جانبه به مسعود رجوی خائن وخودشیفته برای ازبین بردن هرگونه عاطفه ی انسانی تا بتواند هرفرد زیر دستش را به جلادی تبدیل کند، برهم زدن اساس خانواده ، ایجاد حرمسرای بزرگ برای مسعود که مورد حسادت هرپادشاهی میتوانست قرار گیرد وآنهم با استفاده ی ظالمانه از خواهران تشکیلاتی خود که آنها نیز بنوبه ی خود همسر برادران تشکیلاتی اش بوده و با خدعه ونیرنگ توام با داغ ودرفش آنها را ازهم جدا کرده بود و …، همگی اعمال نابود کننده ی دموکراسی بوده ودر ضدیت کامل با آن بود.
با این حال مریم میگوید چنین چیزی نبوده و اگر مختصری بوده درخدمت دموکراسی ای بوده که او همچنان طرفدار پر و پا قرص آن بوده است ؟؟!!
مریم در زمانی که ظرفیت اجازه دادن به یک عنصر تشکیلاتی خود برای طرح یک واقعیت بدیهی ندارد، متوقع است که ایران را بدست او بدهند تا مردم آنرا از نعمات دموکراسی که خود نمونه اش را درتشکیلات خود نشان داده ، بهره مند سازد!
نحوه ی برخورد او با دانشجویانی که دراعتراض به عدم شفافیت یا تساهل در نحوه ی خبر رسانی مربوط به سقوط هواپیمای اکراینی به خیابان آمده، ازجنس همین رفتارهای محیلانه است و تفاوتی که با انواع خود دارد، این است که نمیتوان اورا با هیچ بی شرمی که میشناسیم مقایسه کنیم که اگر بکنیم، به بقیه ی بی شرمان ظلم کرده ایم!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا