پخش گزارشی از ‌افراد نادم گروه تروریستی مجاهدین در تلویزیون ایتالیا

پخش یک گزارش درباره‌افراد نادم گروه تروریستی مجاهدین دربخش خبری تلویزیون دولتی ایتالیا

شبکه‌اول تلویزیون دولتی ایتالیا(رای یک) دریک بخش خبری خود که با ۲۵میلیون مخاطب پربیننده‌ترین و مهمترین بخش خبری ایتالیا محسوب می‌شود، گزارشی درباره گروه تروریستی مجاهدین و عفو اعضای نادم آن پخش کرد.

دراین گزارش گفته شد: اعضای گروه تروریستی مجاهدین می‌توانند بااستفاده از فرمان عفو اخیر به‌کشور خود بازگردند. سقوط رژیم صدام‌حسین، موجب قطع حمایت این کشور از این گروهگردید، گروه مسلحی که عملیات مسلحانه برعلیه ایران انجام می‌داد. MKOکه به‌مجاهدین خلق معروف هستند، دارای ایدئولوژی خطرناکی هستند که‌آنها را تبدیل به‌یک فرقه مذهبی setta کرده است.

گروه MKOکه در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و همچنین اتحادیه اروپایی قرار دارد، در طول سالیان گذشته حملات زیادی را بر علیه ایران انجام داده‌اند.

درادامه این برنامه درحالیکه یک تابلوی نقاشی در" انجمن نجات " با مضمون اسارت اعضای این گروه درجنگال مخوف آن نمایش داده می‌شود، مجری می افزاید: با سقوط رژیم صدام در عراق، اردوگاه‌های نظامی این کشور تعطیل شد و زرادخانه‌های غنی آنها توقیف شدند.

امروز به‌لطف قانون عفوی که درایران تصویب شده‌است، بسیاری ازاین‌افراد می توانند به کشورشان بازگردند.

درادامه گزارش، ضمن نمایش مصاحبه بابرخی اعضای جداشده ‌این گروه در انجمن نجات درتهران، آمده‌است: تجربیات اکثرافراد جداشده ازاین گروه، کمابیش مشابه‌است: خانواده‌هایی که به حال خود رها شده‌اند و افرادی که قبول می‌کردند با ورود به MKO از یک زندگی عادی چشم پوشی کنند. برروی این افراد طوری کار می‌شد که آماده انجام هراقدامی، حتی اقدامات‌افراطی و دیوانه وار بودند.

افرادی هم که قصد جدایی یا فراراز دستان‌این گروه را داشته باشند، به شدت تنبیه شده و مورد شکنجه قرار می‌گیرند.

این گزارش درادامه می‌افزاید: این فرد که به‌تازگی موفق به ورود به ایران شده است(اشاره به یکی‌ازاعضای نادم این گروه) تعریف می‌کند که همواره تحت فشاربوده و وقتی قصد فرار و جدائی‌ازاین فرقه را داشته، چگونه دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفته است.

گزارشگر شبکه"رای یک " ضمن نشان دادن والدین یکی ازاعضای این گروه می‌گوید: این زوج سالخورده، هردو هفته‌یکبار به‌محل یک سازمان بشردوستانه که به بازگشت اعضای سابق این گروه به وطنشان کمک می‌کند (کمیته نجات) مراجعه می‌کنند.

آنان به دنبال یافتن خبری از فرزندشان هستند که درسن بیست‌سالگی جذب این گروه شده‌است.این بار هم خبری از وی نیست: یک فرد گمشده، یک دانه شن مفقود شده است که طی سالها، زندگی هزاران انسان رااز بین برده است.

کلمه فرقه مذهبی settaکه دراین گزارش برای گروه مجاهدین ‌استفاده شده‌است درزبان‌ایتالیایی دارای بارمنفی زیادی بوده و تداعی‌کننده‌فرقه‌های افراطی و منحرف می‌باشد.

به نقل از ایرنا

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا