تاملی کوتاه بر پیام شماره 20 منتسب به مسعود رجوی

چند سوال اساسی

با اتمام انتخابات مجلس واعلام نتایج ودرصد مشارکت مردم، مسعود رجوی که از سال 82 مفقود الاثر واز انظار عموم ناپدید شده باردیگر از قبرمجازی خود خارج وپیام شماره 20 خود را منتشر کرد.

رجوی همانند همیشه خودش را برنده واقعی این انتخابات دانست واعلام کرد که پیام تحریم انتخابات از طرف مردم ایران پاسخ انها به قهر وسرنگونی وارتش آزادیبخش ملی وکانون های شورشی است!

وی تاکید کرد یکبار دیگر ثابت شد که دراین رژیم جایی برای انتخابات وجود ندارد.

من دراین مقاله قصد ورود به مسئله انتخابات ومیزان مشارکت واستقبال ویا عدم استقبال از روند انتخابات را ندارم. چرا که سخنگوی دولت نیستم و از طرف دیگر خود مسئولین وزارت کشور بابیان اینکه چیزی درحد بیش از 42 درصد درانتخابات شرکت کرده اند به بیان واضح به میزان مشارکت کمتر مردم نسبت به انتخابات قبلی درسال 94 اشاره داشته اند. بعنوان یک عضو جداشده که طی بیش از 25 سال درتمامی مراحل تصمیم گیری های مجاهدین وتغییر وتحولات آن بوده ام اجازه می خوام که با تاملی به این پیام چندسوال اساسی از شخص رجوی درخصوص موضوع انتخاب وانتخابات داشته باشم، تا مشخص شود خود آقای رجوی که اینقدر به اصل انتخابات ونتایج آن درایران ایراد می گیرد ودرتمامی سرفصل های انتخاباتی نتایج را مهندسی شده وتوام با تقلب بالا وتحریم گسترده تحلیل واعلام می کند خود وسازمانش تا چه حد به اصل موضوع انتخابات اعتقاد دارند واصولا طی این سالیان انتخاباتی در سازمانش انجام داده است؟ واینکه:

1-آیا خودش که بیش از 30 سال رهبر خودانتصابی مجاهدین است آیا انتخاب شده اعضاست؟ وطی این سالیان دراین خصوص انتخاباتی صورت داده ؟!
2-آیا دفتر سیاسی سازمان که بالاترین ارگان تصمیم گیری تاقبل از سال 64 بود با آرای اعضا منحل و هیات اجرایی که دیگر هیچ نقشی درتصمیم گیری ها نداشت جایگزین آن شد ؟
3-آیا علی زرکش جانشین عالی سیاسی ونظامی سازمان بعداز موسی خیابانی با رای اعضا برکنار وحکم اعدامش صادر گردید؟
4-مریم رجوی با آرای مستقیم اعضا ابتدا بعنوان همردیف و بعد مسول اول انتخاب شد ؟ و آیا همچنان با رای اعضا درموضع رئیس جمهور مادام العمر سازمان است؟!
5-آیا فرماندهان سیاسی ونظامی وشورای رهبری با رای گیری وانتخابات آزاد تعیین میشوند ؟
6- آیا درتمامی این سالیان یک انتخابات درسازمانش انجام داده حتی بافرض پذیرش مهندسی آرا و تقلب؟
7-اصلا درسازمانش کاندیدایی بجز خودش ومریم که اوهم کاندیدای انتصابی خودش بود توانستند ثبت نام واعلام حضور کنند؟
8-آیا تحریم انتخابات به هر میزانی که او اعلام کرده پاسخ مثبت به تو واعمال خشونت وترور وارتش به گل نشسته است که تولید ودست ساز ودرخدمت منافع صدام جنایتکار درجنگ ضدمردمی بود؟
9-آیا منظور از ارتش آزادیبخش همان ارتش سالمندان است که روزانه یکنفرش بدلیل بیماری های مزمن افقی به قبرستان تهاجم می کنند؟

انسان باید شعاری بدهد و ادعایی داشته باشد که خودش درعمل حتی به درصدی به آن اعتقاد داشته باشد. مردم ایران بیش از 40سال است که شما را آزموده اند. شما درآزمون مردم ایران بارها رفوزه شده اید. جنایات شما در دهه 60 به بعد ، موج ترورها ، انفجارات وبعد خیانت درهمدستی با صدام تجاوزگر برعلیه کشور ومردم خود از حافظه مردم ایران پاک نشده است وبی دلیل نیست که مردم حتی دراوج اعتراضات ومطالباتشان حاضر نیستند در کنار شما قرار گیرند و پروسه متعفن شما بشدت انها را ازار میدهد. پس صرف نظر از مسئله انتخابات ونتایج ومیزان مشارکت مردم درآن باید به آنهایی که هرچند یکبار پیام هایی را منتسب به مسعود رجوی باز نشر می کنند گفت: شما یک انتخابات با هردرصد از تقلب در مقر اشرف سه برگزار کنید اگر جز خودتان کسی دیگر در آن مقر ماند آنوقت ما به صداقت شما دراعتقاد به دموکراسی و انتخابات ایمان خواهیم آورد.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا