رای مردم ایران، سرنگونی فرقه ی رجوی ست

باز هم طرد شدگان و گوشه نشینان در فرقه ی رجوی، از طرف مردم ایران اظهار نظر کردند!
امیر کارگر از مزدوران متوهم فرقه ی رجوی در دست نوشته ای از رای و نظر مردم ایران توهماتی را چنین بیان کرده است :
چرا رای مردم ایران سرنگونی است ؟ رای مردم ایران، سرنگونی به دست خودشان و انتخاب یک حکومت مردم سالار جمهوری در جدایی دین از دولت و به دور از هر گونه دیکتاتوری و نفوذ مهرۀ استعماری برای آینده ایران می باشد. در چنین شرایط حساس و خطیری، شرط اول برای آگاه شدن به عمق معنی هر واژۀ ارزشمندی نیفتادن ِ ِ در دام فرهنگهای بنده و برده و صغیر و رعیت ساز ارتجاعی- استعماری می باشد.

تمام دشمنان مردم ایران باید به چند نکته ی مهم توجه کنند:
– آینده ی مردم ایران و اینکه چگونه می خواهند زندگی کنند به وطن فروشان مزدور و خارجه نشین ربطی ندارد.
– انتخاب نوع حکومت و ارتباط دین با دولت ، باز یک مقوله داخلی بوده و نیازی به تجویزات کسانی ندارد که روزگاری در آغوش صدام حسین بودند و امروز هم در آغوش آمریکا می لولند.
– نمود اصلی دیکتاتوری را ما در سران مستبد فرقه رجوی دیدیم.
– نوکرانی که بنده و برده و صغیر و رعیت رهبران فرقه ی رجوی هستند باید سعی کنند ابتدا نوکری و چاکری رجوی ها را ترک کرده و خود را آزاد کنند تا بعد بتوانند برای بقیه هم نسخه پیچی کنند.
تمامی اعوان و انصار فرقه ی قرون وسطائی رجوی باید بدانند که مردم ایران همواره به دولت هائی که از مردم جدا افتادند ، اعتراض کردند و سال 1357 هم ثابت کرده و در عمل هم نشان دادند که زیر بار ظلم نخواهند ماند. از طرف دیگر ، جداشدگان از فرقه ی منحوس رجوی هم با جدائی خود از فرقه ، مهر باطل شده بر پیشانی وطن فروشان زدند.
رای مردم ، تا جائی که به مردم برمی گردد، نیازی به وصی و قیم خارجه نشین ندارد.
اخراج ته مانده های فرقه از عراق ، یک بار رای بخشی از مردم ایران را نشان داد ، خانواده ها نشان دادند که فرقه ی رجوی با حبس کردن و در اسارت نگه داشتن فرزندان آنها، فقط ننگی ابدی را برای خود خریده است.

اگر ذره ای عقل در سر رهبران مجاهدین بود، هرگز خانواده ها را سنگباران نمی کردند. خانواده ها سنگ های پرتاب شده به دستور رهبران شقی مجاهدین را از زمین برداشته وبر آن بوسه می زدند!

وای بر کسانی که حرمت مادران و پدران پیر و سالخورده را شکستند و خم بر ابرو نیاوردند!
کسانی که قلم بدست گرفته و مشغول مزدوری برای سران فرقه ی رجوی هستند نیز باید بدانند که فقط حق دارند از جانب خود سخن بگویند! مردم ایران وکیل و وصی و قیم لازم ندارند. اگر مزدوران قلم بدست می خواهند کسی یا چیزی را سرنگون کنند اول باید دیوار های قلعه اشرف 3 را فرو بریزند که صدها انسان نگون بخت را در اسارت نگه داشته است .
دیوار جهل و ناآگاهی فرقه ی رجوی باید سرنگون شود که صدها انسان را در قبرهای سیاه و تنگ و تاریک به زنجیر کشیده است . مسعود رجوی را که خداوند به سزای اعمالش رسانده و جرات ظهور و نمو و رشد را ندارد. امروز مریم رجوی به عنوان اصلی ترین جنایتکار و زندان بان ! باید به پای میز محاکمه کشیده شود ! مریم که سالها جنایت کرده و زندان و شکنجه ، تنها ارمغان او برای اسیران فرقه بوده است ، باید جواب بدهد که نتیجه ی سالها اسارت فرزندان این ملت ، به کجا رسیده است ؟ عاقبت آن همه رنج و شکنج فرزندان این ملت ، همه به دستور او بوده است و مرداب کنونی مجاهدین در آلبانی ، محصول سیاست های عوام فریبانه او و شوهر سومش بوده است .
فرید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا