مریم رجوی را بهتر بشناسیم – قسمت نوزده

مریم رجوی درتعقیب سیاست ” آی دزد، آی دزد ” فرقه ی رجوی چنین میگوید :
” روز ۲۹آذر ۱۳۹۵ شصت و سومین قطعنامه مجمع عمومی ملل‌متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران به تصویب رسید. مریم رجوی در این رابطه گفت: «شصت و سومین قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران که گوشه‌هایی از جنایت‌های رژیم ضدانسانی ولایت فقیه را بازتاب می‌کند، احاله پرونده نقض سیستماتیک و وخیم حقوق‌بشر توسط این رژیم به شورای امنیت ملل‌متحد و محاکمه سردمداران آن را ضروری‌تر می‌سازد “.
کمتر کشوری است که قطعنامه ی نقض حقوق بشر درموردش صادر نشده باشد ودراین مورد متاسفانه کشورهایی مثل یوگسلاوی سابق بعنوان عضو مهم موسسین کشورهای عدم تعهد که کرنش لازم را دربرابر سلطه گران نداشت شامل تنبیهات شدند وگرنه خود امریکا، اسرائیل ، عربستان که اولی بعنوان سلطه گر ودومی بعلت نرمال بودن- عدم نافرمانی دربرابر سلطه گران- با شکل های مختلف درنقض حقوق بشر شهره ی آفاق اند ، ابدا تنبیه نمیشوند .
ازنظر شما این برخوردهای دوگانه برای چیست و آیا ایران بخاطر نافرمانی های چندش که اتفاقا حق او هم هست، باید مجازات شود؟!
درهرصورت وشاید گفت که خوشبختانه ، شورای امنیت بخاطر شرایط خاص خود محل ارجاع این پرونده ها بدانجا نیست.
اما پرونده ی شما بعنوان سران باند رجوی، براحتی میتواند دردادگاه های جنائی وبین المللی مورد بررسی قرار گیرد که فعلا با عدم رضایت ارباب هایتان، مطرح نمیشود.
حتی دولت عراق بتنهائی میتواند احکام صادره توسط مراجع قضایی خود را درمورد شما اجرایی کند که فعلا موانعی بنام دولت های آمریکا، اسرائیل وعربستان سد راهش هستند.
بازهم :
” مجاهدین، هزار هزار سر دارها را از خود بلند کردند، در وجدان تاریخی ملت ایران سوگند مجسم وفاداری به‌آزادی شدند، و تاریخ ایران را با اسطوره تسلیم ناپذیری خود روشنایی و امید بخشیدند “.
آنها صرفا برای عملی کردن توهمات مسعودرجوی قربانی شده اند که هیچ ربطی به مردم ایران ندارد وحتی متاسفانه، درمواقعی این بر سر دار رفتن ها با استقبال قسمت عمده ای ازمردم ایران مواجه شده است!
دروصف این قربانیان فرقه ، نقل اظهار نظر یک متخصص گروه های فرقوی پر بیجا نیست :
“خدایان” ریائی ( که مسعود رجوی وشاید حالا مریم این موقعیت را دارند- مولف) که در سرمستی ناشی از خودشیفتگی ذاتی خود غوطه میخورند و میگویند که چون در “نوک پیکان تکامل هستند‌ پس به خاطر آنهاست که خورشید هر روز طلوع میکند وگرنه تکامل از حرکت بازمیماند و زمین و زمان بهم می‌ریخت.” اگر هم جنب و جوشی میکند و شعار مرگ بر … میدهد نه برای این است که … آزادی‌ها را کشته و آزادیخواهان و دگر اندیشان را اعدام کرده، نه برای این است که اندیشه ی … ارتجاعی‌ست؛ بلکه برای این است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حق رهبرئی را دزدیده که به زعم آنها “مال رهبریٰ” مجاهدین بوده، و اگر میخواهد در ایران انقلاب کند برای این است که میخواهد “شیعیان ایران را به رهبری واقعی خود وصل کند.” …
مجددا :
” مریم رجوی همچنین ‌پارلمانها، احزاب سیاسی، سازمانهای مدافع حقوق‌بشر، رهبران مذهبی و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف را فرا ‌خواند که برای همبستگی با مردم ایران قتل‌عام زندانیان سیاسی ایران را قاطعانه محکوم کرده و از دولتهای خود بخواهند ادامه روابط سیاسی و تجاری با استبداد مذهبی را به توقف اعدام و شکنجه در ایران مشروط کنند “.
مخاطبین شما اگر غم مردم ایران را داشتند، در درجه ی اول بسراغ حکومت های خود رفته و ازآنها میخواستند که مردم ایران را بجرم؟! انقلابی که کرده اند، اینقدر درتنگنا قرار ندهند وانگاه بسراغ شما که دردسترس تر ازحکومت ایران هستید، رفته ومیگفتند که این بلاها ومصیبت ها را ازسراعضای عادی سازمان برداشته وبگذارید که برای چند صباحی هم که شده ، یک زندگی انسانی را که نزدیک 40 سال ازآن بی بهره اند، تجربه کنند وضمنا سربه نیست کردن ها توسط شما را متوقف کرده و لغو اعدام وشکنجه را گزینشی نخواهند وبدون استثنا ازسراسر دولت های جهان بخواهند!
درادامه :
” در تاریخ ۱۱مرداد۹۶ مریم رجوی طی فراخوانی به جامعه بین‌المللی گفت :بربریت افسار گسیخته در قرن بیست و یکم، جامعه جهانی را در برابر یک آزمایش بزرگ قرار داده است که آیا به ارزش‌های جهان‌شمول حقوق‌بشری وفادار است یا آن را قربانی ملاحظات اقتصادی و سیاسی می‌کند”.
حرف بسیار درستی است ومریم که این لالائی را میداند چرا خودش نمیخوابد؟
اوبرای بدست گرفتن قدرت درایران که لامحال است، تروریسم اقتصادی علیه مردم کشور خودش را به فال نیک گرفته وشبانه روز بر تشدید آن پافشاری مینماید.
او خوشحال میشود که آمار تلفات کرونا را بالاتر اعلام کند وازاین بلای بزرگ که گریبانگیر بشریت شده ، استقبال شایانی کرده وبهمراه شوهرش ازمردم میخواهد که بجای نشستن درخانه ها- بعنوان موثرترین راه مبارزه با کرونا- به خیابان ها ریخته ،آتش و دود برپا کرده و بیشتر مبتلا شوند تا شاید او بتواند بهره ی سیاسی ازاین امر ببرد.
این کارها نشان میدهد که مریم بسیار شیاد وبیرحم ودرعین حال متوهم است!
ایضا :
” مریم رجوی، ضمن استقبال از تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران که توسط کمیته سوم ملل‌متحد به تصویب رسید، گفت: “اشرفی‌ها «متمرکزترین گروه شاهدان جنایت‌های رژیم ایران در دنیا هستند» و خواستار آن شد که جهان باید از این شاهدان حفاظت کند “.
آنها که قلعگی هستند وبی ارتباط با جهان ، چگونه میتوانند شاهدان چیزهایی باشند که آنها را ندیده واگر شنیده اند از زبان تو ومسعود بوده است که شاهد بیطرفی نیستند.
ضمنا زنددگی انسانی این اشرفی ها دردرجه ی اول توسط خود شما درمعرض تهدید بوده وهست و بنابراین بجای فراخوان دادن به جهانیان، بگذارید آنها از آن سطح آزادی وزندگی ای که مردم ایران دارند، بهره مند شوند.
همینطور :
“مریم رجوی افزود: «جنبش ما به‌ این دلیل ماندگار و رویان است که بر سر موضع آزادی مردم ایران ایستاده است “.
شما بدان خاطر از سازمان مجاهدین خلق فاصله گرفته وبه باند رجوی تبدیل شدید که رجوی را خداگونه دانستید وهمه چیز را مال او پنداشته و مردم را دراین معادلات کنار گذاشتید!
راست آنست که فعلا قسمتی از جسم مجاهدین مانده که مخرج مشترکی با سازمان مجاهدین 1350-1359ندارد!
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا