مریم رجوی را بهتر بشناسیم – قسمت 21

در ادامه :
مریم رجوی گفت رژیم ایران هر صدای مخالفی را می‌کشد و دست از حمایت از تروریسم بر نمی‌دارد. رژیم آخوندی تلاش می‌کند که مقاومت ایران را با عملیات تروریستی هدف قرار دهد “.
تروری درکار دولت ایران نیست ودربرابر، خود این ملت ودولت یکی از قربانیان تروریزم – اعم ازدولتی وغیر دولتی- میباشد و من تصور نمیکنم که جمهوری اسلامی ایران با ترور شما که حکم سگ کشی دارد والبته اینطوری اش هم درست وقابل دفاع نیست ، مایل به متهم شدن وهزینه پرداختن باشد!

سپس :
پاتریک کندی:‌ قتل‌عام ۳۰هزار زندانی ایران جنایت علیه بشریت است “.
همین شخصیت آمریکائی که دراصل یک روسپی سیاسی است ، دریکی ازمصاحبه هایش گفته بود که من دربرابر یک سخنرانی چند دقیقه ای ، 40 هزار دلار از سازمان مجاهدین خلق دریافت کردم وحال آنکه دیگرانی بودند که تا یکصد هزار دلار وبیشتر دریافت نمودند!
بدین ترتیب، شما شاهد معتبری را معرفی نکرده اید !

به ” برنامهٔ‌ ۱۰ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا” چنین اشاره شده است :
از نظر ما آرای مردم، تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس، خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم “.
دروغ میگویید خانم!
شما در درون تشکیلات کارهایی میکنید که نشان ازدشمنی شما با اینگونه برنامه ها دارد. نه خودتان با رای آزادانه ی اعضای تشکیلات انتخاب شده اید ونه به کسی اجازه ی انتخاب کردن وشدن میدهید که این امر بمعنی نقض تمام عیار آزادی است.
ماده 2
ما خواهان یک نظام کثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم “.
وقتی ظرفیت تحمل یک محفل دوستانه درداخل تشکیلات خود را ندارید، چگونه میتوانید به این التزام تان پای بند باشید؟
زمانی که اجازه نمیدهید یک نامه ی عادی عضو سازمان تان بدست خانواده اش برسد ودرخواست ملاقات ازطرف خانواده ها را با خشونت تمام رد میکنید، به کسی اجازه ی خواندن یک نشریه ی عادی را نمیدهید و …مسلم است که اعتقادی به آزادی ومتعلقات آن ندارید وبنابراین دروغ نگویید!
ماده 3
ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم “.

اتفاقا مسعود رجوی گفته که پس ازتصرف ایران سه روز غمض عین خواهد کرد تا هرچه وهرکی را توانستید ازبین ببرید وسپس اعدام را لغو کنید!
ضمنا باچه پشتوانه وضمانتی میخواهید که این حرفتان مورد باور ما باشد؟

ماده 4:
مقاومت ایران از جدایی دین و دولت، دفاع خواهد کرد. هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب، ممنوع خواهد بود “.
چرا این کار را پیشاپیش ودرمناسبات درون تشکیلاتی انجام نداده وما را به یقین نمیرسانید؟
شما فعلا دین را تماما درخدمت اهداف سیاسی پلید خود قرار داده اید و وعده ی سرخرمن شما، کسی را فریب نخواهد داد!
ماده 5 :
ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق‌سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری‌ سیاسی، معتقدیم و هر گونه اَشکال تبعیض علیه زنان، ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، برخوردار خواهند بود “.
فعلا که ما شاهد سپرده شدن سرنوشت وزندگی صدها – وآنهم کما وکیفا وازهرحیث وهرجهت – بدست مسعود رجوی بودیم.
همچنین میدانیم که شما درهمکاری تمام قد با مسعود، طلاق های اجباری همه جانبه برقرار کردید وبا این وضع چرا توقع دارید که ما حرف های شما را بپذیریم؟
من میدانم که این حرف وحدیث ها بخاطر ارائه به جهانیان مطرح شده و شما پشیزی ارزش به این گفته های خود ندارید!
ماده 6 :
ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت “.
خوب است که شما دادگاه هایی داشتید و انسان های معترض خودتان را درآنجا محاکمه کرده اید.
لطفا نمونه ای نشان دهید که یکی از متهمان وکیلی داشته ویا قاضی ای با داشتن حق استقلال بچشم خورده است.
شما راسا وکیل، دادستان وقاضی بودید واحکام را بدون توجه به حرف های متهم؟! متهمانی که بعضا آش ولاش شده در سلول های انفرادی جرات اعتراض را ازدست داده بودند وحضار دادگاه همان گماشته ها وشکنجه گران وبازجویان رجوی بودند!
ضمنا، ما تاحال شریعت شما را خشن تر از شریعت آخوندی دیده ایم وآیا این رویه ی خود را میخواهید جایگزین کنید؟
صابر
ادامه دارد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا