فرقه مجاهدین سوار بر بلایای طبیعی برای برهم زدن روح و روان مردم

فرقه مجاهدین تحت هژمونی و قیومیت سه کشور امریکا ، عربستان و اسرائیل این روزها سوار برموج ویروس کرونا شبانه روزی با اعصاب و روان ملت بزرگ ایران بازی می کند . آمارهای عجیب وصدرصد مبالغه آمیز وچرندیات مسخره نشر می دهد وچشم اندازهای ترسناک وصحنه های قحطی وفساد ونابودی درآینده نزدیک ایران به تصویر می کشد و قصد ایجاد ترس و وحشت برای هموطنانمان دارد.
البته این ماهیت ذاتی رجوی ها بوده وهست و از روز اول ترد آنها توسط ملت ایران و اخراج از این سرزمین پاک ، آنها مستمرأ درحال اقدام خصمانه علیه امنیت و روح و روان ایرانیان هستند که صد البته ملت ایران برای خزئبلات آنها پشیزی ارزش قائل نبوده و نیستند .
رجوی ثابت کرده که دشمن ملت ایران است .

آمارهای وحشتناک زلزله وصحنه های دهشتناک در زمینه شیوع سل و سرطان و… درایران چاشنی شرایط زلزله درایران بود وتامدتها مردم را می ترساند .
درسیل سال گذشته رجوی ها سوار برموج شدند وآمار میلیونی از کشته ومفقودی ها ونابودی کامل چند استان ونوید امراض عجیب وهجوم صدها نوع امراض خطرناک وسرایت به کل ملت ایران وته خط چشم انداز نابودی کامل ایران را ترسیم وملت را تا آستانه سردرگمی و وحشت تمام عیار بردند .
دریک پروسه ای رجوی ها به دستور بیگانه سوار برموج حمله ملخ وموش درجمیع جهات به ایران شدند ودرپاره ای از چرندیاتشان به گونه هایی از ملخ وموش آدمخوار اشاره می کردند وآنچنان فضا را عجیب و وحشتناک جلوه می دادند انگار با مشتی بچه طرف هستند وملت را با رعب و وحشت به سمت شورش وقیام وناامنی وبدبختی خبر می دادند. اما واقعأ این فرقه ازبالا تا پایین ، تا سردماغ خود را بیشتر نمی بینند.
درشرایط درگیری های لفظی ایران با امریکا واسرائیل برسر پاره ای موضوعات منطقه ای رجوی ها مجددأ کنترل جوسازی ها را بدست گرفته وآنچنان فضاسازی کردند که عنقریب جنگ وقحطی وگرسنگی واشغال وتجاوز وهزاران گزینه بدتر را در مقابل ملت ایران قرار دادند تا با این اهرم های کاذب ملت ایران را ترسانده وبه سمت سردرگمی وشورش وفضای دلخواه خود ببرند .
دریکی از سئوالات خبرنگاری از رجوی آمده بود شما با چه استدلالی از داخل عراق با امکانات وسلاح عراق با ملت خود می جنگید ؟ اگر پیروز شوید دراین باره چه توضیحی برای ملت خودتان دارید ؟

رجوی درجواب گفت : ماازهرامکانی برای به قدرت رسیدن استفاده می کنیم حتی اگر گنجشکی سنگی به منقار وبه سمت ایران برود ما او را حمایت می کنیم که سنگ را درایران برزمین افکند بلکه تلفاتی بگیرد چون درراستای به هدف رسیدن مقاومت وسرنگونی است . ملت وحکومت برای ما یکی است ما قصد تصرف ایران را داریم .

درواقع رجوی برای به قدرت رسیدن حتی حاضراست نود ونه درصد(99%) مردم ایران را قربانی کند وبرای او هدف مهم است ومابقی هیچ .
وقتی مریم رجوی درچرندیات اخیر و رودررو شدن ایران وامریکا لحظه شادی برای استارت وشروع جنگ می کند واشغال و کشتارملت ایران را زمینه ساز به هدف رسیدن خود می بیند چه انتظاری هست که آنها دربلایای طبیعی وسیل وطوفان وزلزله و ویروس کنونی سمت آرامش مردم باشند . هرگز، رجوی ها چنین انسانیتی نخواهند داشت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا