نامه انجمن نجات به تیپف

تسهیلات حضور بین المللی موقت (TIPF)

خانم ؛ آقای عزیز،

ما در انجمن نجات در ایران مایلیم نظر خاص شما را به موضوع خیلی مهم و حساسی در خصوص اعضای سازمان مجاهدین خلق که در قرارگاه اشرف در شمال بغداد نگهداری میشوند جلب نماییم.

انجمن نجات از آن دسته از اعضای قبلی سازمان تشکیل شده است که از تشکیلات مخوف مجاهدین خلق نجات یافته و به نزد خانواده های خود در داخل ایران بازگشته اند. هدف اصلی انجمن کمک به همکاران سابقی است که هنوز به لحاظ ذهنی یا حتی عینی توسط سازمان در عراق زندانی شده اند. ما تا حد توانمان تلاش کرده ایم تا ترتیب ملاقات خانواده ها را با اعضا بدهیم؛ اگر چه در این رابطه خیلی موفق نبوده ایم.

ما در خصوص فعالیت های عالی TIPF در عراق مطلع شده ایم که اقدامات خوبی برای کمک به آن دسته از اعضایی که میخواهند خود را آزاد ساخته و زندگی جدید آبرومندی برای باقی عمرشان آغاز نمایند به انجام رسانده است. کار شما همیشه توسط بسیاری از ایرانیان خصوصا خانواده های قربانیانی که هنوز در قرارگاه در عراق اسیر هستند ارج گذاشته شده است. به عقیده ما TIPF یک نقش تاریخی و انسانی برای آنهایی که واقعا به حمایت و کمک برای یک آینده درست و سالم نیاز دارند بر عهده دارد. ما همچنین اعتقاد داریم که کار شما کاملا بصورت جهانی شناخته نشده و ارج نهاده نگردیده است و حمایت بیشتری باید از آن انجام شود.

باید مورد توجه قرار گیرد که سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان فرقه ای شناخته شده است و برخورد با یک فرقه که امکان کنترل اعضایش را در محیط بسته ای مانند عراق برای سالهای بسیار داشته است کار دقیقی است. به عقیده ما اعضای سازمان باید بصورت فردی به عنوان موضوعات جداگانه مورد رسیدگی قرار گرفته و کمک خانواده ها و دوستان قدیمی آنان مورد استفاده قرار گیرد. ما خوشحال هستیم که بگوییم انجمن نجات تجارب بسیاری در این خصوص دارد.

ما کاملا آگاه هستیم که سازمان مجاهدین خلق از کار های TIPF راضی نیست زیرا آنها مایلند به تسلط و کنترل خود بر اعضا در چهارچوب سازمان همانند گذشته در تحت دیکتاتوری صدام حسین ادامه دهند. ما مشاهده کرده ایم که سازمان مجاهدین خلق رفتار خصمانه ای با TIPF داشته و حتی آنها را ابزار رژیم ایران خوانده است. ولی ما اعتقاد داریم که TIPF باید به کار نیکش ادامه دهد و بر ملاقات اعضای سازمان با خانواده هایشان بدون حضور مقامات سازمان مجاهدین خلق تحت نظارت صلیب سرخ جهانی اصرار ورزد.

ما قویا معتقدیم که TIPF باید نقش شکستن قفل فعلی را در خصوص اعضایی که هنوز در عراق اقامت دارند در جهت کمک به آنها برای تصمیم گیری مستقل در خصوص آینده خودشان بدون القائات معمولی که در سازمان اعمال میشود ایفا نماید. اینکه آنها بخواهند از سازمان جدا شده یا در آن بمانند و اینکه آنها مایل باشند به ایران بازگشته یا به کشور ثالثی بروند باید بدون تحمیل با فکر و مطالعه دقیق کافی توسط هر کس بصورت فردی تصمیم گرفته شود.

انجمن نجات خواهان ارتباط فعال با TIPF میباشد زیرا دو تشکیلات با یک موضوع سر و کار دارند و آنها هر دو مایل به کمک به یک دسته افراد میباشند. به عقیده ما کار TIPF تا اینجا باید بدقت مرور شده و ارزیابی گردد. ما فکر میکنیم که میتوانیم موضوعات بسیاری را بیابیم که بتوانیم در خصوص آنها مشترکا بحث نماییم. ما بسیار خوشحال خواهیم شد اگر نامه ای از جانب شما هر چه زودتر دریافت کنیم و هرگونه ارتباط با مؤسسه شما را در آینده قدر مینهیم.

منتظر شنیدن یا مشاهده از جانب شما هستیم

ارادتمند شما

رونوشت به

–         کمیته بین المللی صلیب سرخ

–         وزارت حقوق بشر عراق

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا