شیوع کرونا چه نفعی برای دولت دارد؟

کمتر جریان و کشوری را میتوان یافت که درگسترش کرونا سود داشته باشد.
البته با کمی تسامح میتوان گفت که مافیاهای داروئی و جناح هایی ازسران کشورهای همدست این مافیاها با ارائه ی داروهای اغلب نامربوط وگاها کشنده و تسریع کننده ی کشتار این ویروس منافعی دارند که نظر به خطرناک بودن این ویروس، ممکن است کفاره ی این سودجویی دامن آنها را هم بگیرد وایام خوش گرانفروشی وتقلب را برای کام انها تلخ کند.
در هرصورت، ایران که ثروت وامکانات بالقوه بزرگی دارد، فعلا قدرت بزرگی در صنعت و همینطور دارو سازی محسوب نمیشود و ازشیوع این بیماری تنها چیزی که حاصل میکند ضرر است ولاغیر.
باند رجوی با اگاهی ازاین وضع، باز گردن برحقیقت نگذاشته و میگوید که حکومت ایران ، خواستار تداوم کشتار کروناست!

از زبان خودشان بشنویم وبخوانیم :
اگر بگوییم نظام مرگ‌زی و مرگ‌پرست با کرونا «تجارت مرگ» می‌کند،‌ حرفی به گزاف و از سر اغراق نگفته‌ایم. اگر بگوییم که این نظام با کرونا دست به‌قتل عمد مردم ایران می‌زند باز هم بیراهه نرفته و مبالغه نکرده‌ایم “.

زمانی که مقام عالی یک کشور مایل به افزایش جمعیت کشور است، ادعای اینگونه ی کشتار مردم ، از هیچ منطقی پیروی نمیکند!
چرا که ازهر حیث وهر نظر، سودی برای نظام تحت هدایت ایشان ندارد.

بازهم :
” سؤالی که بلافاصله در ذهن تداعی می‌شود این است که حاکمیت آخوندی چه اصراری دارد که آمار جان‌ باختگان کرونا را غیرواقعی و دهها برابر پایین‌تر از آمار واقعی اعلام کند؛ وانگهی چه نفعی در این کار دارد که به قیمت بی‌آبرویی و بی‌اعتمادی عمومی حاضر نیست یک روز از آن دست بردارد “؟
من براستی هم از میزان درست مرگ ومیرهای ناشی ازکرونا اطلاعی ندارم و نظر سازمان بهداشت جهانی را که صائب تر میتواند باشد، درمورد آمارهای رسمی ایران نمیدانم والبته از افراد با سلیقه های مختلف هم توقع دارم که در راستای تبلیغ خود ، ازارائه ی آمارهایی که به روحیه ی مردم لطمه میرند ، تاحد ممکن خودداری کنند وبجای آن بکوشند که با همت بالاتر وبا بسیج توام امکانات مردمی ودولتی ، دررفع هرچه زودتر این بلای وحشتناک با همدیگر همکاری نمایند.

اگر شیوع کرونا باعث بدنامی دولتی است، دنیای غرب درنوک قله ی این بدنامی قرار دارد و باند رجوی دراین مورد حرفی نمیزند!
این درحالی است که خبرهای منتشر شده ازاقصی نقاط جهان نشان میدهد که اغلب کشورها در برخورد با آمار تلفات کرونا محتاط تر بوده و درمواردی این احتیاط ازسر اجازه ندادن به سوء استفاده ی رقبای داخلی وخارجی است وزمانی هم روحیات مردم واسترس های مربوطه مورد لحاظ قرار میگیرند.

همچنین :
” سران حاکمیت و به‌ویژه حسن روحانی با لاپوشانی آمار واقعی، فراخوان به بازگشایی ناگهانی کسب و کارها و وانمود کردن این‌که وضعیت سفید است، در حال گمراه کردن جامعه و فرستادن مردم به قربانگاه کرونا هستند. این یک تصمیم‌گیری برای قتل‌عمد مردم ایران است و اکنون دارد اجرا می‌شود “.
ایشان یا باید خزانه ی پرپولی داشته باشد که با پرداخت حقوق یا اعانه دادن به مردمی که خیلی بیشتر ازنصف اش به این موارد احتیاج دارند ، یک ماهی مردم را با اجرای مقررات سفت وسخت درقرنطینه نگهدارند که متاسفانه این پول کلان دروضعیت فعلی دراختیار ایران نیست وباید که اقدامات واقع بینانه تری در بررسی اوضاع کشور انجام داد.
ایشان باتوجه به این مشکل بزرگ که گریبانگیر ملت ودولت است ، ناچار شده که سیاست نان وجان را بموازات هم بکار ببرد که کاری است سخت و ظرایف عجیبی دارد.
در زمانی که صندوق بین المللی به ما وام نداد ودولت بودجه ی کافی برای خانه نشین کردن انسان ها ندارد، مردم گرسنه نمیتوانند درخانه ها بمانند.پس سیاست بهتر همان است که اجرا شده . یعنی شروع کسب و کارها با رعایت پروتکول های سختگیرانه بهداشتی و فاصله گذاری هوشمند اجتماعی.

دولت از سراجبار روزنه هایی را به نفع نان گشوده است و چیزی جز اتخاذ این روش بینابینی چه میتواند بکند؟

کرونا که امریکای با ان قدرت مهیب را به زانو درآورده وتعدادی ازمردمش را برای نقض قوانین قرنطینه وگاها بصورت مسلحانه به خیابانها ریخته، برای ما وحکومت ایران هم خطرناک است .
دراین مورد ، کانون های نامرئی شورشی شما، باندازه ی خطر کرونا دریک دهکوره ی دورافتاده هم نیستند ولاف بیخود نزده وخود را مفتضح تر نکنید!
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا