بحران فزاینده لاینحل ریزش نیرو در فرقه مجاهدین

تارنمای سایت ایران افشاگر( بخوانید رسواگر) فرقه مجاهدین اساسا علیه جداشدگان از فرقه شیطان سازی میکند و برای تخریب جداشدگان و ارعاب اعضای ناراضی بسا خزعبلات می بافد.
هفته پیش ورق پاره سایت مذکور اقدام به درج مطلب موهومی مبنی بر “افشای یک مزدورجدید ” درخصوص قاسم کلیایی از اعضای بریده و بلاتکلیف خود نمود و مدعی شد که درچهارسال گذشته متعاقب جدایی وی ازفرقه مبلغی بالغ بر200 میلیون تومان به وی کمک بلاعوض شده است تا به وزارت اطلاعات روی خوش نشان نداده وعلیه فرقه فعالیت روشنگر نداشته باشد.

قاسم کلیایی

رجویها درمطلب یادشده اذعان داشتند که قاسم کلیایی علت مخالفت خود با فرقه را عدم رسیدگی مالی در دوران ویروس کرونا ذکر کرده و وی را با بکارگیری القاب لمپونی آماج دشنام تحقیرآمیزخود قراردادند ومدعی شدند که وی ضمن پشت کردن به فرقه به جانب مزدوری با وزارت اطلاعات کشیده شده است .!
نکته حائزاهمیت دراین است که امروز در رصد کردن سایتهای خبری متوجه شدم که فرقه معطل رجوی مطلب فوق الذکردرخصوص مزدوری قاسم کلیایی را ازسایت افشاگرخود برداشته وبجایش ازمعذرت خواهی ومرزبندی وی با وزارت اطلاعات، اباطیلی سرهم کرده است که توضیح یک نکته ضروری بنظرمیرسد.
پر واضح است که فرقه مجاهدین قاسم کلیایی بریده را چونان سایر ریزشی ها خریداری کرده بود وبا باج دادن وتحت پوشش قراردادن وی، حق السکوت گرفته بود تا علیه فرقه افشاگری وروشنگری نداشته باشد. وقتی دیدند قاسم کلیایی مقابل دادستانی آلبانی دراعتراض به حقوق دریافت نشده سه ماهه گذشته به تحصن واعتراض نشسته است، برنتافتند و وی را یک مزدوراطلاعات قلمداد کردند والنهایه با معذرت خواهی ازوی و پرداخت دوبل حق الزحمه سه ماهه گذشته، یک دستخط غلط کردم گویی ازوی گرفتند تا قضیه فیصله داده شود همین وبس .
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا