ایرج مصداقی را بهانه میکنند، تا به خانواده ها بتازند

مینا انتظاری نامی که ازعمله های رجوی است ، در تقلید از برنامه های سیمای ضد آزادی ودیگرانی که قلم بدست گرفته اند ، انتقادات ایرج مصداقی را بهانه کرده و برعلیه ما خانواده ها که جرم مان این بود که طوماری را با مفهوم درخواست صدور ویزای آلبانی برای ملاقات فرزندان دربند خود کرده بودیم، به فحاشی وهتاکی پرداخته است.
او در قسمتی ازنوشته ی بلند بالای خود آورده است :
” البته بدلایل قابل فهمی یکی از ویژگیهای این شیادان و دشمنان مردم، ضدیت هیستریک شان با زنان خط مقدم مبارزه و رزمندگان آزادی میباشد. طبعآ آنها با چنین نیت پلیدی، از شیوه های کثیفی نیز استفاده میکنند که یکی از رایج ترین آنها تحریک یا ترغیب فردی ضعیف و زبون و یا خودفروش از خانواده ها، علیه زنان و دختران مجاهد و مبارز است… بعنوان مثال علم کردن فرزند علیه مادر، مدعی شدن یکی از والدین بر علیه دختران و گاه با طلبکاری فرهنگ آخوندی، بازخواست شوهر سابق و «ماشالله مرد» کنونی از زن مجاهد خلق و جانفشان راه آزادی “.
چه آزاری ازافراد این خانواده های مظلوم دیده ای سرکار خانم؟
با وجود اینکه درکلیت خود مبارزات زنان بدلایل ستم مضاعفی که تقریبا درسراسر جهان برآنها برعلیه آنها میشود، بطور طبیعی برجسته تر مینماید ، این موضوع در مورد تشکیلات شما صدق نمی کند.
چرا که زنان اسیر شده درمناسبات ضدانسانی رجوی، ستم مضاعف تر از زنانی که زندگی اردوگاهی نداشته وازحقوق زیادی درمقایسه با این مفلوکان تاریخ دارند ، شامل این قاعده ( مبارز بودن ) نمیشوند.
زنان تحت اسارت رجوی ، علاوه بر بردگی جسمی که مردان هم اردوگاهی آنها دارند، ازبردگی جنسی هم رنج برده وبیشتر تحقیر میشوند و این زیادی حقارت، ازآنها موجوداتی بی رحم تر و مطیع تر ساخته ومسلم است که چنین افرادی توان و جربزه ی مبارزه را ازدست داده اند!
دراینجا که داخل ایران است، فرزندی برعلیه مادر ویا بالعکس علم نمیشود و اتفاقا به اینان کمک میشود که با اعضای خانواده ی خود در تماس بوده وغم این هجران واسارت را قابل تحمل تر نمایند.
اینان اگر مادر باشند یا فرزند، زن باشند یا شوهر، حق اعتراض به جدا شدن اجباری ویا بصورت فریبکارنه ( کلاهبردارانه) اعضای خانواده ی خود را دارند وهیچ قانونی آنها را ازاین کار منع نمیکند.

درادامه :
موضوع فقط خواست یا درخواست و یا بازخواست هم نیست. در واقع دستور و فرمانی است به فرموده برای دست کشیدن از مبارزه و مقاومت علیه فاشیسم مذهبی، و پشت کردن به سازمان رزم و همرزمان و راهبرانشان، همراه با سیلی از اتهامات که کمترینش «بی عاطفه» و «بی اراده» بودن و نداشتن «حق انتخاب» برای آن زنان مبارز است. انگار که مجاهدین از روز اول جانشان را همین جوری مفت و مجانی بدست آورده اند و قدرش را نمیدانند و حالا هم آسان کف دستشان گرفته اند و هیچ چیزی هم از زندگی و زیبایی ها و جاذبه هایش نمیدانند و اصلآ بلد نیستند در ساحل امن زندگی، مثل خیلی های دیگر، بی خیال مردم و میهنشان شوند “.
اولا اطلاق بی ارادگی بشما نوچه های رجوی کاملا درست است واینهم درست است که شیوه ی زندگی حقارت بار نه توسط شما ، که ازطرف رجوی تحمیل شده و به خانواده ها تهمت نزنید که این موضوع را با صداقت تمام مطرح کرده وشما را بی عاطفه وبی اراده معرفی کرده اند.
ثانیا : کسی ازخانواده ها ازشما نخواسته که با فاشیزم مبارزه نکنید .
چون میدانند که شما هرکار روبات واری را هم که بکنید ، هرنامی هم که داشته باشد، مبارزه نام ندارد تا خانواده ها بخواهند شما را ازآن منع کنند.
اتفاقا خانواده ها ازشما میخواهند که مبارزه کرده ، اسارت گران خود را برانید وسررشته ی زندگی خود را بدست بگیرید وآنگاه میتوانید ادعا کنید که مبارزه میکنید.
چرا که انسان های تبدیل شده به روبات ، صلاحیت وقدرت مبارزه را ندارند وبنابراین بت های خود را بشکنید وآنگاه با ما وارد گفتگو شده ومنت بر سرمان بگذارید که مبارزه میکنید وآنگاه ببینید که ما نه تنها مانع مبارزه ی شما نیستیم، بلکه به فرزندان زندگی بازیافته ومبارز خود افتخار هم خواهیم کرد.
همینطور :
از طرف دیگر، همچون گذشته و در همین ایام نیز شاهدیم که خانواده های شریف و نجیب همین مجاهدین حتی بخاطر یک تماس تلفنی ساده یا دیدار با عزیزانشان در اشرف و آلبانی، بازداشت و گاه بطور خانوادگی در ایران زندانی میشوند و حکمهای سنگین میگیرند. ولی حالا گشتاپوی آخوندی با نعل وارونه، وسط قرنطینه جهانی کرونا برای هشت هزار خانواده «منافقین» از دولت آلبانی تقاضای ویزای جمعی میکند “!
ما واقعا نتوانسته ایم به صحت این ادعای شما پی ببریم!
آیا فردی از خانواده ها بودند که بخاطر رساندن اطلاعات به باند رجوی که دشمن مردم ایران شناخته شده ودوست ودشمن باین امر اذعان دارد ، دستگیر شده اند؟
اگرجوابتان مثبت است ، ما این نوع جاسوس ها را قابل تعقیب ومجازات دانسته و هیچ دلسوزی ای برای این وطن فروشان نداشته واز عمل دولت در جلوگیری ازجاسوسی را که صرفا بنفع دشمن داخلی ( باند رجوی و…) است ، حمایت میکنیم.
ضمنا مسئله ی طومارها متعلق به خانواده ها بوده وما دراختلافات موجود بین رجوی که تشنه ی قدرت است وحکومت که بطور طبیعی درمقابل آن می ایستد دخالتی نداشته ودرمورد روابط تیره شده ی بین شما و آقای ایرج مصداقی وارد نمیشویم.

ازطرف امضا کننده های طومار درخواست ویزا ازآلبانی
استان آذربایجان شرقی

خروج از نسخه موبایل