امیدوارم برنامه پرونده درمناسبات داخلی فرقه مجاهدین هم پخش شود

دقیقا به بازنشر وبیان همان نکاتی در این برنامه پرداخته اند که به دنبالش بودم

مزدور کیست؟! مزدوری چیست؟!

فرقه رجوی که اساس کارش بر دروغ و فریب نهادینه شده و درمزدوری و خیانت درهر سر فصل سر در آخور ارباب جدیدی می گذارد، درتازه ترین دروغ پردازی و جعل واقعیت ها و پرونده سازی هایش دوباره بنده حقیر را مورد محبت قرار داده است. خیلی خوشحالم که جمع بندی مطالب وانتشارات من را عده ای بیسواد برعهده داشته اند که از این بابت لطف بزرگی درحق من کرده اند. چرا که دقیقا به بازنشر وبیان همان نکاتی در این برنامه پرداخته اند که بدنبالش بودم وخدا کند که این برنامه پرونده درمناسبات داخلی فرقه هم پخش شود تا اعضا بتوانند براساس آن قضاوت کنند.

مسولین فرقه درچندین محور ودر شکل کیفرخواست فعالیت های من را تنظیم کرده ودربرنامه تلویزیونی شان پخش کردند.

مهم ترین موضوع ویا درحقیقت اتهام من اگاهی دادن به خانواده ها وبیان واقعیت های موجود مناسبات رجوی بوده است که بشدت انها را سوزانده است .

برای سرکردگان فرقه وبخصوص شخص مریم رجوی جانشین مترسکی مسعود پرواضح است که بدلیل حضور سالیان ما درتشکیلات و آشنایی با تمامی ترفندها و شگردهای فریب کارانه آنها خانواده ها به اصل صداقت ما دربیان مطالب اذعان وایمان دارند وبه همین دلیل سخنی که از دل بر آید لاجرم بر دل نشیند . درتمامی این سالیان بعد از دیدار با خانواده های اعضا درسراسرکشور اولین حرفی که انها به زبان اورده اند این است که شما همگی یک حرف می زنید واین منتهای صداقت شما را می رساند.
تماس ودیدار باخانواده های رنج دیده ودردمند که سالیان به لطف انقلاب مریم با مارک الدنگ واستفراغ خشک شده تلاش شده که از قلب ها و ذهن و ضمیر اعضا زدوده شده وبه فراموشی سپرده شوند واگاه ساختن انها از حصارهای ذهنی که رجوی برای فرزندان انها ساخته مایه مباهات وافتخار هر عضو جداشده ای است که سالیان خود با پوست و گوشت و تا بن استخوان خود ان روزها وماهها وسالیان نکبت بار را تجربه کرده است.

من بعنوان یکی از همین اعضای جداشده از اینکه کوچک ترین نقشی تاکنون دراطلاع رسانی از وضعیت فرزندانشان داشته ام بخود می بالم وافتخار میکنم.

هر لبخندی که برلبان مادران پیر بنشانیم وهراشک شوقی که از گونه پدر سالخورده ای بعداز شنیدن خبری از فرزندش جاری کنیم بزرگ ترین پشتوانه دنیوی و اخروی ماست. آنها باید شرم کنند که درخوش خدمتی به اربابان گوناگون منطقه ای وامریکایی واروپایی وارتزاق کثیف مالی و ایران ومردم فروشی به حیات خفیف خائنانه خود ادامه می دهند.

آنهایی که روزی خودرا به صدام فروختند ودستان کثیف شان به خون هزاران مدافع وطن که گناهی جز دفاع از ناموس وشرف وخاک خود نداشتند آلوده است وبا جاسوسی وانتقال اخبار وضعیت شهرهای خوزستان شرایطی فراهم کردند تا نیروهای موشکی صدام بتوانند با پرتاب موشک های الحسین والعباس خانه ها را برسرمرد وزن وکودک جنوبی خراب کنند و بعد در جلسه با مقامات امنیتی عراقی برسر دستمزد خون های ریخته شده چک وچانه بزنند.

افتخار می کنم که دردانشگاه حاضر میشوم تا درهمان جایی که خود من را فریب دادید اجازه ندهم نسل دیگری از جوانان قربانی فریب ونیرنگ شما شوند و اتفاقا درانجا به عینه دیدم که دانشجویان چه خوب ماهیت ضد دمکراتیک شمارا شناخته اند ومارا از موضع دلسوزی مورد شماتت قرار می دادند که چگونه نسل شما با ان تجربه مبارزه با دیکتاتوری شاه دوباره گرفتار دیکتاتوری بدتر از شاه شدید وطی این همه سال درمناسبات یک سازمان فناتیک ولغایت عقب مانده اجتماعی دوام اوردید؟

اتفاقا من بادیدن استقبال چشمگیردانشجویان متوجه شدم چقدر دراین زمینه کم کاری وغفلت داشته ام. این جوانان پا درراه دانشجویانی گذاشته اند که شما با دروغ ونیرنگ انها را از سرکلاس های درس جداساختید وبه خانه های تیمی کشاندید. بدستشان بجای کتاب سلاح دادید تا هرکس راکه شما مخالف افکار خود تشخیص دادید ترور کنند. برخی از انها که می توانستند سرمایه های قابلی برای کشور و مردم باشند را به بیانهای اشرف کشاندید و برای حل خصلت بقول رجوی سوسولی انها به روی میدان های مین فرستادید تا باقطع دست وپا وقطع نخاع سالیان ویلچرنشین به گذشته خود حسرت بخورند.
برای من مشخص است که از کجا شما سوخته اید و نشادر درکدام نقطه شما عمل کرده است. طرح پویش خانواده ها برای درخواست ویزای آلبانی و بعداز سالیان دیدار با عزیزانشان که تاکنون به بیش از 10هزار امضا رسیده واستقبال خانواده ها همچنان ادامه دارد وافشای ماهیت شما درافکار دولت ها ونهادهای حقوق بشری وبه چالش طلبیدنتان بابت عقب نشینی درمقابل بدیهی ترین خواسته حقوق شهروندی وانسانی یعنی حق تماس تلفنی وملاقات خانواده ها که اعضای جداشده نقش راهبردی دران داشته اند شمارا بدجوری درتنگناه قرار داده است.

این هنوز از نتایج سحراست باش تا هزاران خانواده درمقابل اسارتگاه مانز حضور پیدا کنند وصدای حق طلبانه شان البانی را به لرزه دراورد.

چرا فرقه من را به جاسوسی در آلبانی متهم کرده؟

اما بزرگ ترین اتهام من بزعم مجریان این برنامه جاسوسی در آلبانی است. منظور از جاسوسی درادبیات ابلهانه سران این فرقه کمک به اعضای حداشده در آلبانی و انتقال تجارب زندگی شخصی به آنهاست. تمامی اعضای جداشده درآلبانی وحتی ان دسته از جداشدگانی که به کشورهای اروپایی رفته وتعدادی از انها بدلیل فشارهای مالی وشرایط سخت پناهندگی مجددا به زیرقبای رجوی خزیده اند.

تنها کار من که از نظر سران فرقه بزرگ ترین جرم من محسوب میشود انعکاس صدای در گلو خفه شده این عزیزان و برقراری تماس انها با خانواده هایشان بوده است. سرکردگان فرقه رجوی حق دارند که از این نحوه برخورد ما بشدت عصبانی باشند. زیرا انها درنظر دارند ضمن تبانی با دولت البانی وبستن تمامی راه های خروج این اعضا به خارج از البانی وتحمیل کردن یک شرایط سخت فرسایشی وخسته کننده بطوریکه انها را درنهایت مجبور به بازگست به تشکیلات نماید به اعضای خواهان خروج درتشکیلات القا نماید که هیچ چاره ای بجز ماندن در تشکیلات ندارند ودراخرهم با توجه به اینکه گویا دچار توهم هستید که چه کسی مزدور است یک پیشنهاد داشتم تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف گردد! اگر ریگی درکفش ندارید اگر درادعای خودتان مبنی بر نقش مزدوری ما صادق هستید پیشنهاد می کنم که یک میز گرد باشرکت تمامی اعضا و با حضور مریم رجوی وتمامی مسولین تان دراسارتگاه مانز با موضوع مزدور کیست؟! مزدوری چیست؟! ترتیب دهید تا برای همیشه این موضوع دراذهان همه تعیین تکلیف گردد. من شخصا مسئولیت عواقب امنیتی آن را می پذیرم. منتظر پاسخ تان هستم.
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا