رهبران این فرقه بی وطن هستند و اساساً عرق ملی ندارند

خلیج همیشه فارس وخیانت رجوی

اخیرأ دربرخی رسانه ها مشاهده می شود که مقامات جنگ طلب امریکایی منجمله پمپئو وزیرخارجه ترامپ به عمد از واژه خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده کرده و در نوشتارهم درموضعگیری های خود این تحریف تاریخی را انجام می دهد .
هروطن پرستی با هراستراتژی وخط وخطوطی که داشته صرفأ خود را فی الواقع ایرانی می دانسته و این چرندیات را محکوم نموده است .
اما فرقه تروریست مجاهدین وسران آن هیچ گونه موضعی نگرفته اند چرا ؟

دریک جا می خواندم که وزیرخارجه آخرین کابینه شاه (زاهدی) گفته بود کسی که از دشمن می خواهد کشورش را بمباران کند وآدرس وگرای نقاط حساس وحیاتی کشورومیهن خود را به دشمن می فروشد این طیف بی وطن هستند واساسأ عرق ملی ندارند .

ما خودمان که جداشده از فرقه مجاهدین وقبل از آن درهمان مناسبات به استراتژی ها وتاکتیک های رجوی درنقاط عطف وسرفصل ها اشراف داریم می فهمیم که فرقه رجوی بخصوص مسعود ومریم رجوی وطن پرست که نیستند هیچ، بلکه چقدرکینه هیستریک به این مرزوبوم دارند وچه جنایاتی درخدمت دشمن، علیه ملت وآب وخاک ایران مرتکب شده اند .

حال چگونه می توان انتظار داشت که رجوی درخصوص خلیج فارس که آنهم توسط امریکا تحریف می شود موضعگیری کند .
فرقه سالمند ومریض مجاهدین نوکر وپادوی پمپئو وترامپ هستند وملیجک دست مهره های جنگ طلب ازجمله جان بولتون می باشند . مگر می شود برخلاف آنها حرفی بزنند؟! خیر. رجوی حقوق بگیر امریکا ، عربستان واسرائیل است و به هیچ وجه دراین خصوص موضعی نخواهد داشت .
ننگ وخفت رجوی آنجا به اوج رسید که درطرح به اصطلاح صلح مجاهدین با صدام دردهه شصت پای قرارداد یک طرفه ای امضا کرد که درآن دشمن به دلخواه خود تمامی مرزهای بین دوکشور را هم آبی وهم خشکی نقض وحتی برخی شهرهای ایران را جزء خاک دشمن به حساب می آورد .
رجوی فقط به این فکر می کرد که چگونه به قدرت برسد واصلا خیانت به مرز وبوم وآب وخاک وناموس برایش مهم نبود .
اکنون هم رجوی برای خدمت به ارباب حاضراست مملکت اشغال شود وجنگ ومصیبت دامنگیر ملت شود چگونه می توان انتظار داشت که عناصر خائنی مانند رجوی ها درقبال تحریف نام خلیج فارس موضع بگیرند .
رجوی به جان ومال وناموس ایرانیان رحم نکرده . مستندات آن به وفور موجود است . آنها همه چیز را فروخته وته خط رذالت هستند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا