خانواده الخاص کوهپیما به نخست وزیر آلبانی نامه نوشتند

1- شهنواز کوهپیما برادر الخاص کوهپیما:
سلام جناب آقای نخست وزیر، استدعا دارم به حکم عواطف انسان دوستانه ای که دارید زمینه ای فراهم کنید تا من تنها برادرم راکه درحین خدمت سربازی درجنگ ایران وعراق در دام مجاهدین خلق افتاد، بتوانم ملاقات کنم وازوضعیت ایشان باخبرشوم.

2- رخساره کوهپیما خواهر الخاص کوهپیما
یک عمری است که شب وروز باچشمانی گریان درانتظار بازگشت برادرم الخاص هستم یا شاید خبری ازسلامتی اوبدستم برسد ولی سران سنگدل فرقه رجوی مارا ازحقوق اولیه خودمحروم کرده اند مگربرادرم چه گناهی کرده است آیامی شود برای یکبارهم که شده اوراببینم، خواهش میکنم همکاری فرمایید.

خانواده الخاص کوهپیما

3- شهبازتوابع پسرعموی الخاص
آقای نخست وزیر با سلام مجاهدین خلق پسرعمویم را در کشور شما دراسارت نگه داشته اند و اجازه ملاقات وتماس تلفنی را نمی دهند. این جزء کدام یک ازقوانین حقوق بشری است که نمی گذارند افراد باخانواده خود ارتباط داشته باشند،خواهش میکنم ما را دریابید وهمکاری نمایید.

4- حسین طاهری پور پسرعموی الخاص
باسلام جناب آقای نخست وزیر پسرعموی من الخاص کوهپیما درحین خدمت سربازی درزمان جنگ ایران وعراق اسیرشد و درنهایت به دام سازمان مجاهدین افتاد. آنها اجازه ملاقات وحتی تماس تلفنی باخانواده اش رانمیدهند استدعا دارم همکاری کنید بتوانیم باایشان ملاقات داشته باشیم.

5- مهرعلی طاهری پور پسرعموی الخاص
جناب نخست وزیر محترم کدام یک ازقوانین بین المللی است که اجازه میدهدافرادی را بیگناه در زندانهای مخوف به اسارت بکشند وآنهارا ازدیدار و ارتباط باخانواده واقوام محروم کنند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تابتوانم باپسرعمویم الخاص کوهپیما ملاقات حضوری داشته باشم.

6- علی طاهری کیا پسرعموی الخاص
جناب آقای نخست وزیراستدعادارم محبت کنید نسبت به آزادی تمام اسیران دربندفرقه رجوی که درکشورشما دراسارت می باشند مساعدت وهمکاری نمایید. تاپسرعمویم الخاص کوهپیما ودیگراسیران ازچنگ آنان نجات پیداکنند.

7- حسین طاهریپسرعموی الخاص
باسلام خدمت نخست وزیرمحترم، خواهشمند است شرایطی رافراهم نمایید که مابتوانیم درکشور شما حضور داشته باشیم و با پسرعمویم که درچنگال مجاهدین خلق اسیرمی باشد دیدارنماییم وازوضعیت جسمی و روحی ایشان باخبرشویم.

8- ساراصفری  زن برادر الخاص
جناب نخست وزیرمحترم، سی وچندسال می باشدکه عزیزمان الخاص درزمان جنگ ایران وعراق اسیرفرقه رجوی شد و تاکنون سازمان مخوف مجاهدین آنها را ازکمترین حق وحقوق خودمحروم کرده اند و نگذاشته اند با دنیای بیرون وخانواده های خودارتباط داشته باشند خواهشمند است همکاری فرمایید این ملاقات در کشور شما باآنها برقرارشود.

9- سعیدتوابع  پسرخواهر الخاص
باسلام جناب آقای نخست وزیر، من خیلی کوچک بودم که داییم الخاص کوهپیما دردام مجاهدین گرفتارشد. آرزوی دیدارش رادارم چرا نمی گذارند باماتماس بگیرد؟! خواهشمند است کمک کنید تابتوانیم خبری از اوبگیریم.

10- حسن توابع  پسرخواهر الخاص
بیش ازسی سال است که بی صبرانه درحسرت دیداردایی عزیزم الخاص کوهپیما چشم انتظارم ولی سران جنایتکارمجاهدین خلق ما راازاین حق قانونی خودمحروم میکنند لطفا نسبت به ایجادزمینه ملاقات و نجات ایشان نهایت مساعدت رامبذول فرمایید.

11- حسین کوهپیما پسربرادر الخاص
سالیان زیادی است که بی صبرانه منتظردیدن تنهاعمویم الخاص کوهپیما هستم خواهشمنداست شرایط حضورما را درکشورتان فراهم کنید تا عمویم را ازنزدیک ببینم وازوضعیت سلامتی ایشان باخبرشوم.

12- فرشته کوهپیما  دختربرادر الخاص
باسلام خدمت جناب آقای نخست وزیر، خودبه خوبی میدانید که مطابق قوانین حقوق بشری هیچکس اجازه ندارد افرادی را بیگناه وبی هیچ دلیلی سالیان طولانی دریک کشوربیگانه دراسارت وتحت شکنجه نگهدارد. خواهشمند است درخصوص نجات تنهاعمویم الخاص کوهپیما که درکشور شما دربند فرقه رجوی جنایتکارمی باشد همکاریهای لازم رامبذول فرمایید.

13- لیلا بهره جو  همسر پسرعموی الخاص
بیش ازسی سال است که ایشان ودیگراسیران دربند درزندانهای مخوف فرقه رجوی عمرشان بیهوده به هدررفته وتحت شدیدترین شکنجه های روحی وجسمی بوده اند.خواهشمنداست نسبت به ملاقات حضوری باایشان همکاری نمایید وخانواده ای را از نگرانی نجات دهید.

14- مریم طاهری پور دخترپسرعموی الخاص
باسلام حضور نخست وزیر محترم، ماخانواده اسیران دربند فرقه آدم کش رجوی بی صبرانه منتظردیدار باعزیزانمان می باشیم خواهشمنداست ترتیبی اتخاذنمایید تامابتوانیم درخاک کشورشما باعزیزان ستمدیده خودملاقات نماییم وازوضعیت آنها مطلع شویم.

15- نجات سوسنی  پسردایی الخاص
باسلام خدمت آقای نخست وزیرمحترم. درحسرت دیدارعزیزان خودکه گرفتارزندان مجاهدین خلق هستندهمواره غمگین وباچشمانی گریان منتظربرگشت آنهاهستیم،چراسازمان جنایتکاررجوی مانع ملاقات وتماس ما باآنها میشودخواهشمند است باالطاف انساندوستانه خود دیدارباعزیزمان الخاص کوهپیما را میسر فرمایید.

16- سجادسوسنی  پسردایی الخاص
باسلام خدمت نخست وزیرمحترم خواهشمند است همکاری فرمایید که ما بتوانیم اسیرخودمان الخاص کوهپیما ودیگراسیران فرقه جنایتکاررجوی راکه درخاک کشور شمادراسارت هستند ازنزدیک ملاقات کنیم وازسلامتی آنهاباخبرشویم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا