مجاهدین دروغ میگویند، ایران سلاح اتمی نمیخواهد

خبر کوتاه زیر از رسانه های مجازی باند رجوی ( مجاهدین خلق) گرفته شده است :
سخنگوی مجاهدین در مورد نسبت دادن انفجار در نطنز به سازمان مجاهدین خلق ایران گفت: این کار مجاهدین نیست اما ما خواهان ایران بدون بمب اتمی هستیم. ……… این رژیم با سلاح اتمی تهدیدی برای مردم ایران، جامعه بین‌المللی و بشریت معاصر است. به همین خاطر مقاومت ایران در مرداد ۱۳۸۱ سایت‌های مخفی اتمی نطنز و اراک را برای نخستین بار فاش کرد، به استحضار مردم ایران رساند و در برابر انظار جهانیان و سازمان ملل و شورای امنیت ملل متحد قرار داد “.

البته ایران بطور رسمی عوامل خرابکاری در سایت نطنز را اعلام نکرده و من بشخصه نمیدانم که چه کسی مجاهدین خلق را عامل این خرابکاری معرفی کرده است .
مجاهدینی که حضور چندانی درایران ندارند و نمیتوانند با عوامل خود وارد این مرکز اتمی شده و آنجا را منفجر کنند .
البته سرویس های بیگانه ودشمن ممکن است که نفوذی داشته باشند وحتی از عوامل کم شمار باند رجوی دراین کار استفاده بکنند.
اما ازآنجا که دولت ایران بعنوان مطلع ترین وجه قضیه اعلام نظر کاملا صریحی نکرده، من احتمال اخیر را هم نمیتوانم قبول یا رد بکنم .
ولی این را هم میدانم که مجاهدین تجرید شده درمیان مردم ، برای طرح نامشان هم که شده کاملا مایل اند که اینگونه اقدامات جنایتکارانه هم به آنها نسبت داده شود تا به اسرای خود بگویند که سازمان حضور فعال درکشور دارد وکافی است که آنها کمی بیشتر صبر کنند تا با این اقدامات، حکومت ایران سرنگون ؟؟!! شود وآنها با خیر وسلامتی وارد ایران شده وزمام امور کشور را دردست گیرند!
درست است که گفته اند که ” آرزو برنوجانان عیب نیست ” اما مشکل کار این است که باند رجوی را نوجانی نیست!
این سخنگوی بی نام ونشان مجاهدین گفته است که تشکیلات منحوس اش موافق بمب اتمی نیست که ایران هرگز نداشته وندارد.
اما تجارب نشان میدهد که این سلاح را برای ارباب خود اسرائیل با ذوق و شوق زیاد میخواهد !
سلاح اتمی نداشته ی ایران ، تهدیدی برای مردم ایران نیست و افشای نام سایت های اتمی صلح آمیز ایران ، به نیابت ازطرف اسرائیل انجام گرفت و اگر افتخاری برای مجاهدین است، در پروسه ی تبدیل به سخنگویی اسرائیل است همراه اینکه نگذارد منابع اسرائیل درایران لو بروند.
در آخر هم ادعا شده که با وجود اینکه خرابکاری در سایت نطنز کار مجاهدین نبوده ولی کاری در راستای مبارزه با تروریزم و … بوده و مورد حمایت تروریزم مجاهدی میباشد.
نوید

خروج از نسخه موبایل