برخی مسئولین مجاهد زیرتیغ رفته اند که چرا به وضعیت جداشدگان غبطه خورده اند

جریان چیست؟

رسم بر این بوده وهست در فرقه رجوی طبق سنت تشکیلاتی وفرقه ای بر سر هر مقوله ای چه مثبت وچه منفی درپایان همه موظف هستند آنرا به قول سازمان روی خود برده وتجزیه وتحلیل کرده ونقطه مختصات خود را درآن مقوله پیدا کرده وسپس کوتاهی ها و ضدیت های خود را کشف و بعد ازآن روی خود تیغ کشیده ودرجمع حاضر شده وخود را رسوا کرده وبعد از آن توبه نامه نوشته ودرآن تعهدات مکرر به سازمان داده که خود را بدهکار وپشیمان تا آخرعمر بداند واینگونه سر هر موضوعی افراد خود را چهار میخ کرده و…

اکنون طبق همان سیاق سابق مسئولین بالای فرقه ظاهرأ زیرتیغ مریم رجوی رفته اند که چرا به وضعیت جداشدگان غبطه خورده اند .
جریان چیست؟

گویا اعضای باسابقه فرقه بعد ازیأس و نا امیدی و ازدست دادن تمامی امیدها وشکست استراتژی عراق وسرنگونی ارتش و قشون وعقب نشینی مفتضحانه به دامان بورژوازی غرب آنهم ایزوله شدن درکشوری عقب مانده وبسته مانند آلبانی به انتخاب جداشدگانی که قبل ازاین شکست ها ورسوایی ها به خود آمده اند وتشکیلات را ترک وبه دنبال زندگی عادی وشخصی خود رفته اند غبطه خورده اند .

این پروژه ها گویا از دوسال پیش شروع شده وهست وطبق خبرهای غیرمستقیم که یکی از افراد داخل کمپ بیان کرده : این بار تیغ بیشتر روی رده بالاهاست وآنها مسئله دار این هستند که عمرشان – سازمانشان – شعارها واستراتژی چند دهه چگونه توسط رجوی به پای آمریکا ریخته شد واکنون درقالب یک کمپ کنترل شده وایزوله درکشوری بسته وفقیر زندانی شده اند .

این عضو بیان کرده که 90 درصد اعضای رده بالا و همچنین رده های بعدی نمونه ها وفاکت های تناقضات وافشا کردن درون خودشان و زاویه شان با سازمان همان غبطه خوردن به وضعیت جداشدگان است و مانند فاز دیگ وعملیات جاری همه بر سر فرد اعتراف کننده می ریزند وفرد را سرکوب و شکنجه و کتک کاری می کنند .

درادامه آمده است که به همین دلیل می باشد که سازمان و مسئولین تشکیلاتی آن آنقدر نسبت به جداشدگان عصبی وهیستریک شده وبه آنها مارک مزدور واطلاعاتی می زنند چون درداخل مناسبات رجوی اعضا دیگر نسبت به جداشده نه تنها موضع منفی ندارند بلکه به وضعیت فعلی آنها که سالهاست راه خود را رفته و زندگی شخصی را به دست آورده و ” خسر الدنیا والاخره” شدن خود را دریک نقطه کنترل کرده واختیار خود را خود به دست گرفته اند قبطه می خورند .

به همین دلیل ما جداشدگان واعضایی که طی دو دهه از فرقه جداشده ودرحال زندگی خود هستیم این مقاومت و فاز جدید تقابلی که اعضا در داخل فرقه شروع کرده اند را تبریک گفته وبرای آنها آرزوی موفقیت داریم ولذا هرگونه کمکی از ما برآید تقدیم دوستان قدیم خود می کنیم تاشاید از غل و زنجیر فرقه رها شوند .

منبع

یک دیدگاه

  1. ای بابا چهارتا پیرمرد پیرزنید در خانه سالمندان دعوا چرا؟ یک کمپی هست حالا نه در جوار خاک میهن گیریم 5000 کیلومتر دورتر نشسته اید دورهم یک نشستی حالا با یک سوم ظرفیت قبل‌میروید هرچند وقت هم سه چهار کلیپ از چسباندن عکس مریم قجر و ان شوهر رهبرش در بیابانی کوچه خلوتی جایی بهتان نشان میدهند بجای ارتش ازادی بخش
    دیگر عصبانیت و غر زدن ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا