آقای رجوی چرا به نام اسلام، برده داری و حرمسرا راه انداخته ای؟!

مسعود رجوی ضمن قدردانی از رزمندگان و زحمتکشان کهکشان۹۹ که همان ویدئو کنفرانس کذائی با حضور صدها روسپی سیاسی باشد ، باصدور پیام شادباشی گفته است :
در آغاز چهلمین سال از روشن شدن و تعمیق مرزبندی‌ بین آزادی با استبداد، بین مقاومت با تمامیت شیخ و شاه و فرهنگ و ایدئولوژی آنها، به‌غایت استقبال می‌کنیم. این فرصتی مغتنم برای هر جنبش به‌واقع دموکراتیک و انقلابی است تا بنای استبداد و دجالیت با هر رنگ و لعابی را از بن براندازد “.

شما بی گفتگو یک مستبد وشارلاتان هستید واگر فرض کنیم که رژیم جمهوری اسلامی هم مستبد است ، درگیری شمابا آن ازنوع رقابت برای کسب قدرت است و این مسئله درد مردم نیست که اگر بود، حمایتت میکردند که عملا دیدیم که این حمایت ازشما دریغ داشته شد و درمقاطع متعددی بیشتر این مردم بنفع جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شدند و اقلا سوءظن خود را نسبت بشما، بیشتر ازهمه بنمایش گذاشتند.
شما هم در دجال گری به مذهب متوسل میشوید وهم سعی دارید که با بیان نظریه های تئوریسین های نامی ، قشر غیر سنتی جامعه را فریب دهید و این رنگ ولعاب دادن شمرده میشود و شما نمیتوانید دیگران را بخاطر اینکار که خودتان بیش ازهمه میکنید، مورد سرزنش قرار دهید!

درادامه :
با افتخار تمام باید گفت که در تاریخ ایران این تنها نمونه‌ایست که در این ابعاد و با این شدت و این مدت، زیر ضرب و تازیانه و در معرض برچسب و لجن‌پراکنی باشد و بتواند دوام بیاورد، انسجام داشته باشد و اعتلاء پیدا کند “.
درتاریخ ایران؟؟!!
شرم نمیکنید با وجود آگاهی ازآنچه که مستبدان با مردم ایران کردند ( آنها را باکاشتن ازطرف سر در خندق های دهها کیلومتری ودر مسیر شاه راه ها ) وبا نشاندن برروی نیزه ها وبا همان وضع به دار زدن و…، میگویید که شما مظلوم ترین بوده اید؟
درحالی که این نوع لجن پراکنی ها ازطرف هرکس وجریانی هم باشد، سهم شما بیشترین است ودراین خصوص مقام اول را دارید!

بازهم :
این نشان می‌دهد که ما علیرغم همه برچسبها و بمبارانها و شکنجه‌ها و اعدام و قتل عام توانسته‌ایم دشمنان درونی و بیرونی خلق‌مان را به‌همین میزان پس برانیم، گسسته و برآشفته کنیم و در هم بکوبیم “.
شما در درجه ی اول سازمان مجاهدین حنیف نژادها را درهم کوبیدید وضربات تان به حکومت دربرابر جو رعب وحشت وخفقانی که با ترورهای بسیار زیاد برجامعه تحمیل کردید ، ناچیز جلوه میکند.

استحاله ی سازمان مجاهدین خلق به فرقه ی رجوی بزرگترین شاهکار شما بود واین البته که وطن دوستان را برآشفته میکند ودشمنان وطن را خوشحال!

سپس :
در این چارچوب مجاهدین حق آزادی عقیده و بیان و تشکل و پوشش و حتی حق پاسخگویی هم ندارند. باید جواب بدهند که چرا مسلمان هستند.چرا مبارزه و مقاومت می‌کنند. چرا دنبال زندگی عادی نمی‌روند. چرا در ایدئولوژی آنها جهاد اکبر با نفس و ایدئولوژی فردیت و جنسیت، عملیات جاری شده است “.
کسی درمورد مبارزه ی نکرده ی شما، سئوالی ازشما نمیکند و البته در مورد تروریست ها وجاسوسانی که شما رئیس آن باشید ودرستی این اتهام شما کاملا روشن است ، کسی حق جوابگویی ندارد.

کسی ازشما انتقاد نکرده که چرامسلمان هستید وتنها گفته اند که بنام اسلام فرزندان خلق را شستشوی مغزی نکرده ، برده ی خودتان قرار ندهید وتجاوزهایی … برعلیه آنها نکنید.

این انقلاب؟؟!! برای درهم شکستن انسانهای تحت تسلط تمام عیار تو که زمانی فکر میکردند مجاهد هستند ، حقیر کردن مردان هم تراز خود تو و سوار کردن کذائی زنانی که تبدیل به کنیز و… تو شده بودند برگرده ی آنان که توهین به هر دو دسته بود ، تئوریزه شده وعملی گردیده بود وآیا شما این بردگی وحرمسرا نشینی افرادت را جهاد اکبر میدانی ؟!
اگر اینطور است ، خیلی بی شرمی!

بعد :
تاکید می‌کنم طبق طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی، مصوب شورای ملی مقاومت، هر نیروی جمهوریخواه و ملتزم به‌نفی کامل نظام ولایت فقیه که خواهان استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت است با ماست و ما با او هستیم “.
جمهوری خواه واقعی، از بودن درکنار تو بعنوان بزرگترین برده دار وصاحب بزرگترین حرمسرا ، شرم خواهد کرد وتو اینقدر پر رو تشریف داری که با دانستن این مسئله ، تعارف بیشرمانه ای میکنی وخودت هم میدانی که هیچ فرد مترقی، جواب مثبتی باین درخواست ریاکارانه ی تو نخواهد داد.
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا