مجاهدین چهل سال است که به مرحله ی پایانی مبارزه رسیده اند!

مریم رجوی برای گردهمایی سالانه خود این بار دست به کار شد تا از طریق مجازی برنامه خود را به انجام برساند. وی به مانند همیشه باز ابتدا قدری با قیافه گرفتن و بالا و پائین پریدن می خواست فضای موجود را گرم کند و به اعضای نگون بخت خود روحیه بدهد و به همه کسانی که با او در ارتباط بودند پیام به اصطلاح قدرت بفرستد . او مانند میمونی شده بود که ادای صاحبش را در می آورد اما این بار صاحبش نبود و مسئولیت این کار به او سپرده شده بود و قدری در کنار مصدق و قدری در خیابان قدم زدن و رژه رفتن از جلوی اعضایی که از چندین مرحله بازرسی گذشته تا در کنار مریم رجوی حضور داشته باشند و نشان دادن مجسمه هایی که محتوایی نداشت و بیشتر برای پر کردن وقت اعضا بود خودی نشان داد .

چیزی که همیشه نمود دارد حرفهای تکراری وی و نفرات شرکت کننده در برنامه اوست. از جمله شعارهایی مانند حکومت ایران در حال سرنگونی است !!. باید حکومت ایران تغییر کند ، اکنون به مرحله پایانی رسیدیم ، مریم رجوی می تواند به قدرت برسد ، رسیدن به ایرانی دموکراتیک ، ارتش آزادیبخش برای سرنگونی آماده است ، کانونهای شورشی صدایشان در شهرهای مختلف شنیده می شود ، مریم رجوی را در آینده نزدیک در ایران خواهیم دید و …. هزاران اراجیفی که از لابی های آمریکایی گرفته تا مفت خواران شورایی و مریم رجوی همه این کلمات را برای هزارمین بار نشخوار نمودند و چیز جدیدی برای مطرح کردن نداشته و ندارند و بیشتر جنبه تبلیغاتی کار برای مریم رجوی مهم بود که نشان دهد می تواند کاری انجام دهد . ناگفته نماند مریم رجوی به این برنامه نیاز داشت چون بعد از پویش خانواده ها و جمع کردن بیش از یازده هزار امضا برای ملاقات از دولت آلبانی و انجام برنامه زنده گردهمایی سراسری انجمن نجات به خوبی نشان داد که درست به خال خورده است از اقدامات وحشیانه و حمله تبلیغاتی علیه انجمن نجات گرفته تا توهین کردن افراد همه در راستای خوی وحشیانه رجوی می باشد .

اگر حرفهای مریم رجوی را جمع بزنیم خواهیم فهمید که هیچ حرف جدیدی برای گفتن نداشت و تنها موردی که می توان از آن حرف زد اینکه مریم رجوی عنوان می دارد که سه تعهد بزرگ دارد تعهد اول اینکه گرد آمده ایم برای تاکید بر تعهدات بزرگ و تاریخی که بر دوش گرفته ایم !!!. سئوالی که وجود دارد شما از کدام تعهدات بزرگ و تاریخی حرف می زنید ؟ اگر بخواهیم از اول شروع کنیم در زمان شاه تشکیلات فرقه به هیچ عنوان حاضر به پذیرش یک انتقاد نبود و شاهد بودیم که چگونه عملیات حذف فیزیکی روی افراد انجام می شد و مدارک آن هم موجود است . در مورد تعهدات مگر عنوان نمی کردید که از شعارهای اصلی ما مبارزه با آمریکا می باشد و بر طبل توخالی آن سالیان می کوبیدید چطور اکنون آب دهانتان با دیدن لابی های جنگ طلب آمریکایی سرازیر می شود ؟ مگر حکومت ایران را مورد انتقاد قرار نمی دادید که آنان با آمریکا و اسرائیل رابطه دارند چطور این کار برای شما جنایت کاران مشروعیت دارد ولی برای دیگران حرام است ؟ مگر شما شعار مبارزه برای آزادی ایران سر نمی دادید پس چه شده بود که طی سالیان حاضر شدید دست به هر جنایتی بزنید ؟ مگر شما عنوان نمی کردید که کشته های ما را در پرچم آمریکا می پیچند چطور با دیدن پرچم آمریکا دست زده و خوشحالی می کنید! کدام حرفتان را باید باور کرد؟

تمام فیگورهای مریم رجوی فقط برای فریبکاری است و اینکه خودی نشان دهد و از لحاظ محتوا بسیار تشکیلات و مناسبات شان پوک می باشد . وی از طرف دیگر مدعی می شود که دار و دسته پیر وی می توانند حکومت ایران را سرنگون نمایند و اینکه ایران را پس می گیرند این شعاری است که رجوی از سال 60 شروع کرده و بعد از غیبت وی اکنون زن سومش آنرا نشخوار می کند . وقتی وی دم از مقاومت می زند بهتر بود جواب بدهد که کدام مقاومت ؟ وقتی در کنار خاک عراق و از حمایت صدام برخوردار بودید هیچ غلطی نتوانسته بکنید چطور بعد از چند هزار کیلومتر دور شدن از مرزهای ایران می خواهید با ارتش بیکاران و بیماران دست به سرنگونی بزنید ؟ ما از روز اول هم گفتیم تمام این شعارها و حرفها برای ادامه زندگی نکبت بار خود سران فرقه می باشد و آنان بهتر از هر کسی می دانند که در دنیای سیاست فعلی هیچ کشوری روی آنان سرمایه گذاری نمی کند چون به شناخت کافی از ماهیت شان رسیدند که اگر آنان دست شان به قدرت برسد بهتر از داعش خواهند بود .

تعهد دومی که مریم رجوی آنرا نشخوار می کند؛ مدعی است که ایرانی دمکراتیک و آزاد بنا خواهد کرد !!!. بهتر است از وی سئوال شود که شما در درون مناسبات چکار کردید که اکنون مدعی آن می شوید ؟ شما در مناسبات خود حتی حاضر نبودید سر سوزنی به اعضای خود آزادی بدهید . حتی حاضر نبودید که افراد با همدیگر حرف بزنند . اگر کسی از خط و خطوط انتقاد داشت باید به زندان فرستاده می شد و یا کشته می شد . آیا کسی حق داشت مسعود که نه حتی از مسئول مستقیم خود انتقاد کند ؟ مگر افراد اجازه داشتند به رادیو گوش دهند ؟ مگر کسی اجازه داشت که با خانواده خود تماس داشته باشد ؟ مگر شما نبودید که اجازه نمی دادید بعد از سالیان دوری از خانواده دیداری انجام شود ؟ سازمانی که مدعی سرنگونی است می تواند عنوان کند که اعضا نباید با خانواده خود تماسی داشته باشند ؟ چرا همه افراد باید در غار ناآگاهی رجوی قرار داشته باشند ؟ بهتر است مریم رجوی عنوان می داشت که مقاومت ایران قصد دارد دیکتاتوری خود در اشرف را این بار در ایران برقرار کند تا مردم ایران حق اعتراضی هم نداشته باشند به واقع باید از شما فریبکاران ترسید که این گونه سعی دارید با حقه بازی و دروغ و ریا کاری به قدرت برسید .

تعهد سوم وی عنوان می دارد که به حاکمیت و رای جمهور مردم وفادار باشیم و نه در پی دستیابی به قدرت به هر قیمت … !!!. به واقع مریم رجوی حرفهای خنده داری می زند شما در مناسبات خود حاضر نشدید به رای اعضای خود احترام بگذارید پس چطور می خواهید به رای مردم ایران احترام بگذارید ؟

مگر در مناسبات اشرف کسی جرات داشت به کاندید معرفی شده شما رای ندهد ؟ مگر در انتخابات درون گروهی شما کاندید دیگری وجود داشت ؟ آیا این کار نشانه دیکتاتوری نیست ؟ اگر این کار از دیدگاه شما نشانه احترام گذاشتن به رای مردم است پس باید گفت که وای به روزی که شما به قدرت برسید و به هیچ کس رحمی نخواهید کرد .

آیا شما خواهان یک جمهوری دمکراتیک و غیر مذهبی هستید پس چرا قبل از همه در مناسبات خود این کار را ساری و جاری نمی کنید ؟ مگر در مناسبات شما کسی جرات دارد که لباسی غیر از آنچه تشکیلات به او می دهد بپوشد ؟ شما از کدام جمهوری دمکراتیک حرف می زنید در حالی که خودتان ذره ای برای حقوق مردم و حتی اعضای خود ارزش قائل نیستید ؟ چطور افراد وقتی از فرقه جدا می شوند مورد شدیدترین توهین ها قرار می گیرند ؟ چطور بعد از به قدرت رسیدن شما حتماٌ دهان منتقدین را با سرب پر می کنید همان بلایی که بر سر اعضای ناراضی خود در اشرف آوردید .
اکنون نیز وقتی در بیرون از مناسبات به شیوه کار شما و مناسبات فرقه ای تان انتقاد می شود تحمل آنرا ندارید. در ضمن در مقابل کارهایتان اصلاٌ پاسخگو نیستید. وقتی گروهی مانند شما این گونه فکر می کند و این گونه عمل می کنید می توانید مدعی آزادیخواهی و دموکراسی شوید ؟ آیا می شود با شعار دادن برای آزادی و فریبکاری و تحمل یک انتقاد را نداشتن دم از دموکراتیک بودن زد ؟

تمام حرفهای مریم رجوی تکراری و بی محتوا بود و اینکه سرنگون می کنیم دروغی بزرگ است که می خواهد با این سراب دل اعضای نگون بخت خود را مشغول نگهدارد و خودش بهتر از هر کسی می داند که آنان چه در عراق و چه اکنون که به آلبانی آمدند توان سرنگونی ندارند و این بالا و پائین پریدن میمون وارشان برای کسب درآمد بیشتر از شیوخ مرتجع عربی و اسرائیل می باشد تا بعنوان یک برگ برنده در کارهای جاسوسی و وطن فروشی مورد استفاده قرار گیرند .

همه باید بدانند شخصی مانند مریم رجوی که گروهی تروریستی را نمایندگی می کند گرگی است که به صورت میش در آورده و قصد فریبکاری دارد تمام وعده های داده شده در طرح ده ماده ای او دروغی بیش نیست. او فکر می کند با فریبکاری و شارلاتان بازی به قدرت برسد ولی نمی داند که دوران این گونه حقه بازی ها گذشته است . اگر مریم رجوی در کارش صداقت دارد ابتدا به نقد گذشته سازمان بپردازد و لگدی به همه کارهای کثیف گذشته بزند و از خود انتقاد کند. در غیر این صورت شما همان ماهیتی دارید که قبلاٌ داشتید و هیچ تغییری در شما بوجود نیامده است و با عوض کردن لباس و تغییر کلمات نمی توان دست به فریبکاری زد . ایکاش همه کسانی که اکنون مدعی حمایت از شما هستند در مناسبات تان قرار می گرفتند تا به شناخت کاملی از ماهیت دد منشانه تان می رسیدند. با خنده کردن و پوشیدن لباسهای رنگارنگ نمی توان دست به فریبکاری زد .

هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا