ما مسئله سیاسی هیچ گروهی را حل نمی کنیم

گزارش دیدار با مسئول خاورمیانه سازمان صلیب سرخ جهانی

روز چهارشنبه 5/7/1385، آقای سید جواد هاشمی نژاد دبیر کل کانون هابیلیان با آقای " پیر آندره ژینون " مسئول خاورمیانه سازمان صلیب سرخ جهانی در مقر اصلی این سازمان در کشور سوئیس دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار آقای هاشمی نژاد،ضمن تشکر از مسئولان صلیب سرخ برای انجام این دیدار،گزارشی از عملکرد کانون هابیلیان ارائه کرد و لیست اسامی 16000 ایرانی که به دست این گروه ترور شده اند و اسناد و مدارک مرتبط با موضوع را در اختیار صلیب سرخ گذاشت.

سپس خطاب به آقای " پیر اندره ژینون " گفت: خوشبختانه شما با موضوع تروریسم و فجایعی که تروریست های بی رحم و آدم کش مثل سازمان مجاهدین خلق به وجود آورده اند آشنایی دارید.

تکلیف و وضع سازمان مذکور وقتی زیر چتر صدام دیکتاتور، عملیات تروریستی را طراحی و اجرا می کردند مشخص بود، تقریباً اکثر اعمال تروریستی که در کشور ایران صورت گرفته ریشه در حضور غیرقانوین این گروه در عراق دارد، به خصوص سازمان مجاهدین خلق که به طور رسمی قسمتی از ارتش صدام را تشکیل می دادند و تماماً در راستای اهداف و اراده حزب بعث در کشتن مردم عراق و ترور مردم ایران عمل می کرد.

به دنبال حمله آمریکا و متحدانش به عراق، ما (خانواده قربانیان تروریسم) از تمام اتفاقات داخل این کشور به خصوص موضوعات و اظهارات مربوط به گروه تروریستی مجاهدین خلق مطلع می شویم و آن را مو شکافانه دنبال می کنیم.

سازمان مجاهدین مدعی است ماندن و نماندنش در عراق به دولت عراق مرتبط نیست و آنها طبق توافق با آمریکا و صلیب سرخ جهانی (که البته شما مسئول و متخصص آن منطقه هستید) پناهنده سیاسی هستند و صلیب سرخ و آمریکا طبق کنوانسیون چهارم ژنو به آن سازمان و افرادش پناهندگی سیاسی داده اند.

اکنون چندین سئوال برای ما ایجاد شده است که آیا شما چنین ادعایی را در مورد صلیب سرخ و دخالت خود را در قرار گاه اشرف تأیید می کنید، در صورتی که شما به آنها پناهندگی تحت هر عنوانی داده اید، اگر در این مدت جنایتی توسط این گروه مجدداً رخ دهد مسئولیت آن با کیست؟

این پناهندگی که ادعا می شود مشترکاً آمریکا و صلیب داده اند تا چه زمانی است؟ با توجه به این که دولت قانونی عراق مدتی است مستقر شده است، این پناهندگی توسط شما می تواند قانونی باشد؟ آیا کنوانسیون های چهارم ژنو شامل حال این سازمان می شود؟ اگر جنایتی در کشور ما به هر شکلی اتفاق بیفتد که و به نوعی به آنها مرتبط شود مسئولیت آن با توجه به این که مسئولین عراق به شدت با حضور این سازمان تروریستی در خاک شان مخالفند، با کیست؟

حتماً مطلع هستید چندی پیش یکی از اعضای این سازمان در قرارگاه اشرف خود را آتش زد، این عمل توسط چند نفر از اعضای سازمان در چند سال پیش در پاریس هم اتفاق افتاد، این دو اتفاق، یکی در اروپا و دیگری در عراق تحت حاکمیت آمریکا نشان دهنده این است که رهبران آدم کش و جاه طلب سازمان هر گاه بخواهند توجه جهانیان را به خود جلب بکنند،(با توجه به سابقه ای که سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش خود در این مورد و رفتار آنها با افراد سازمان اشاره کرده است) اعضای سازمان را وادار به خود سوزی و یا جنایات دیگری می کنند.

اگر در حاشیه امنی که آمریکا و احیاناً با توافق صلیب سرخ برای آنها به وجود آورده اند قرار بر محاکمه و یا اخراج رهبران فاشیست و جنایتکارشان شود و آنها برای نجات خود سه هزار افرادی که به گفته سازمان دیده بان حقوق بشر تحت فشار شدید سازمان زیر شکنجه مجبور به ماندن در قرارگاه اشرف اند، وادار به خود سوزی یا جنایتی دیگر کند، بی تردید یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد که معلوم نیست مسئول آن چه کسی است؟

در ادامه این دیدار آقای " پیر آندره ژینون" گفت:

من از آشنایی با شما خوشحالم و از حوادثی که برای شما و دوستان تان به وجود آمده متأسفم

وی خاطر نشان کرد که ما یک سازمان بشر دوستانه هستیم و سیاستگذار نیستیم، ما موقعیت MKO را می دانیم که آنها یک گروه سیاسی هستند و ما نیز هیچ ارتباطی با سیاست نداریم. هیچکس نباید از ما توقع حل مسائل سیاسی را داشته باشد.

وی افزود: سازمان ما ده نماینده در منطقه دارد، که 5 نفر از آنها در این جنگ گشته شدند و دیگر نماینده ای نداریم که به آنجا بفرستیم.

وی ضمن یادآوری این که آنها به دلیل ناامنی و مسئولیتی که در برابر حفظ جان همکارانشان دارند،نتوانسته اند از سال 2003 به کمپ اشرف بروند،گفت: کنوانسیون ژنو و یا غیر آن مطرح نیست، ما اصلاً نمی توانیم به آنجا برویم، آمریکا به تنهایی از آنها حمایت می کند و کنوانسیون 4 ژنو را آمریکا به آنها اطلاق کرده است. ما هیچ نقشی در این موضوع نداریم.

ژینون در ادامه توضیح داد که: حمایتی که در کنوانسیون آمده است گروهی نیست و فقط به اشخاص تعلق می گیرد. البته ذکر این مورد ضروری که اصل پناهندگی مربوط به دولتها می شود و ما دولت نیستیم که پناهندگی بدهیم و یا ندهیم، این به دولت عراق مربوط است و یا کمیساریای عالی سازمان ملل که آنها را در کشور دیگری جای دهد.

سیاستگذاری در مورد مجاهدین در ارتباط با امریکا است و حضور ما در منطقه مسئله ای را حل نمی کند. در مورد برگشت مجاهدین باید بین ایران، عراق و آمریکا توافقی صورت پذیرد.

البته از دیدگاه صلیب سرخ به لحاظ موانع در امر پناهندگی پیشنهاد می شود که بیشتر افراد به ایران برگردند.

بحثی در حقوق بین الملل به این می پردازد که آیا چنین سازمانی باید مورد حمایت قرار گیرد یا خیر؟ که البته این موضوع هم به آمریکا و دولت عراق مربوط می شود و نه صلیب سرخ.

چیزی که به شما گفتم به شما و عراق و آمریکا و مجاهدین و همه می گویم ما نمی توانیم به کسی پناهندگی بدهیم و ما در این موضوع دخیل نیستیم، از آشنایی با شما خوش وقتم و امیدوارم بتوانیم همکاری خوبی داشته باشیم.

در پایان سخنان آقای ژینون، آقای هاشمی نژاد تأکید کرد که:

ما صرفاً به دنبال ریشه کنی تروریسم و تفکر تروریستی از کشورمان هستیم و مسلماً قدم اول کمک به برگرداندن افراد بی گناه مجاهدین به آغوش خانواده هایشان است و همان طور که می دانید بعد از اعلام ایران مبنی بر در امان بودن هر کسی که دستی در جنایت ندارد بیش از 300 نفر به کشور باز گشتند و معتقدیم اگر شکنجه و فشار سازمان از افرادش برداشته شود اکثریت قریب به اتفاق آنها به وطن خود و به میان مردم خود باز خواهند گشت و گروه ما هر کمکی در توانش باشد آماده است در این زمینه انجام دهد و با شما همکاری داشته باشد.

واضح است که با توجه به نظرات ما و شما، مسئولیت آن فاجعه انسانی که متذکر شدم به عهده کسانی است که به خاطر اغراض سیاسی، آنها و پایگاه شان را تحت حفاظت نگه داشته اند و اجازه داده اند همچنان به نشر افکار و تبلیغات خشونت آمیز و تروریستی خود بپردازند.

گروه ما ظرف مدت یک سالی که راجع به این موضوع بررسی و تحقیق کرده به مدارک و اسناد زیادی در مورد جنایات و نوع اعمال شان دست یافته است،اسنادی که در دیدارها و ملاقات هایی که طی برگزاری شورای حقوق بشر در کشور شما داشتیم در اختیار نمایندگان کشورهای غربی و سایر گروهها گذاشتیم و نشانگر آن است که رهبران این گروه دست به هر کاری خواهند زد تا موقعیت خود را حفظ کنند.

دبیر کل کانون هابیلیان یادآور شد: سازمان مجاهدین چندین بار تلاش داشته سازمان های بین المللی را رودرروی دولت ها قرار دهد و در حال حاضر هم برای ماندن و حفظ پادگان و سازماندهی نظامی شان تلاش دارد صلیب سرخ را رودرروی دولت عراق قرار دهد، که خوشبختانه با دیدگاه جامع شما در این باره، مطمئناً چنین اتفاقی نخواهد افتاد

سایت هابیلیان، پنجم اکتبر 2006

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا