خودستایی مریم رجوی از گردهمایی اینترنتی و دسترسی به فن آوری زوم

مریم رجوی در 26 مردادماه با سخنرانی و قدردانی از شورای دست نشانده خود از اینکه گوش به فرمان بوده و سه ساعت در زوم حضور داشتند در توانایی و دسترسی فرقه اش به فن آوری زوم و ارتباط روز دنیا می بالد. حال جای سوال و تعجب است اگر توانایی و دسترسی به ایجاد ارتباط تصویری با دنیا دارید چرا به تقاضای پدران و مادران سالخورده ای که چهل سال در انتطار و حسرت ارتباط با فرزندانشان هستند زوم نمیکنید و پاسخ نمیدهید و اجازه ارتباط نمی دهید؟! از چه می هراسید؟

ماه قبل مریم رجوی با دریافت بودجه ای هنگفت از حامیان غربی – عربی خود یعنی دوات آمریکا و دولت سعودی سیرکی راه اندازی نمود به نام گردهمایی ایران آزاد و به قول خودشان در کنفرانس مجازی و تصویری توانستند با افراد زیادی از نقاط مختلف ارتباط جمعی سمعی بصری راه بیاندازند و 2000 نقطه را به هم وصل کنند و در این گردهمایی چهرۀ حقوق بگیران خود که همگی افراد پیر، فرتوت و بازنشستگان کشورهای مختلف بودند به تصویر کشانده و از آنها نظرخواهی نموده! البته این نطرخواهی ها فرمالیته و از قبل هدایت و دیکته شده بود و در ازای پولی که به مهمانان غیر حضوری خود داده بودند انتظارات و خواسته هایی از آنها داشتند.
این همایش نمایشی از اینرو مضحک و پوشالی بوده که نام این گردهمایی را در این برهۀ زمانی و شرایط کنونی ارتباط ایران با جهان ” گردهمایی ایران آزاد ” نامگذاری نمودند و این خود بزرگترین گاف مریم رجوی بود. چون ایران و ایرانی را تمام کشورهای جهان شناخته و به عنوان پهناورترین کشور دنیا با ذخائر بزرگ نفتی فلزی و کهن ترین شناخته شده. لذا میگوییم آزاد چون مردم ایران میتوانند برای کار، تحصیل، گردشگری و یا اقامت از مرزهای زمینی و خطوط هوایی آزادانه به تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای دشمن همچون آمریکا و دولت سعودی به راحتی مهاجرت نمایند، همچنین سالانه گردشگرانی از کشورهای جهان برای سیاحت و زیارت و بازدید شهرها و بناهای سنتی و باستانی به ایران عزیمت نموده و میتوان این گواه را در بستر شبکه جهانی اینترنت به خوبی مشاهده نمود . تمام کتاب های تاریخی موجود در کتابخانه های جهانی و موزه های مشهور کشورهای آمریکا و اروپا مردمان را به بازدید این کشور کهن باستانی ترغیب و تشویق نموده، همچنین در توئیت ها ، صفحات اجتماعی فردی کاربران مجازی و یادداشت های تمام گردشگران خارجی به راحتی میتوان مسافرت های آزادانۀ متعدد انفرادی و گروهی آنها و نقطه نظرات آنها را در مورد مسافرت به ایران و برخورد مقامات دولتی و مردم را رویت نمود. اگر ایران یک کشور در حال جنگ و آشوب های داخلی و یا کشور آزادی نبود هرگز هیچ توریست یا گردشگری پا در آن نمی گذاشت و این آزادی و پتانسیل طبیعت چهار فصل و اماکن باستانی و مذهبی عامل جذب توریست ها میباشد و این خود بیانگر ایرانی آزاد و واقعی است نه آزادی که مریم رجوی نشخوار می کند.
در ادبیات ماکیاولیستی مسعود و مریم رجوی و فرقۀ منفور و منحوط آنها آزادی همان چیزی است که داخل مناسبات وتشکیلات حاکم است. یعنی : طلاق اجباری، تجرد و نگارش مرتب گزارشهای خود انتقادی، عقیم نمودن فیزیکی زنان و عقیم نمودن ذهنی مردان و زنان، چشم پوشی از تمایلات جنسی و تنها عشق وعلاقه و فداکاری جسمی و روحی مطلق برای رهبر فرقه ، جداسازی زنان و مردان و جدا کردن آنها از خانواده ، اموال و دوستان . این ها نمونه و اشاره کوتاهی به فضای حاکم در تشکیلات فرقه می باشد که بارها خود اذعان داشتند این آزادی است و از منظر فرقۀ مخوف رجوی آزادی حول این محورها می چرخد .
قوانین رجوی نقض صریح میثاق بین المللی حقوق سازمان ملل متحد است حال با چنین شرایط و چنین دیدگاهی فرقۀ رجوی و مریم رجوی در گردهمایی مضحک خود از مساوات و آزادی زنان و حقوق بشر حرف میزند اما هرگز در عمل به آن اعتقاد و الزامی نداشته و ندارد. وضعیت کنونی کشور ایران همان کشور آزاد و آزادی است مگر نه آنکه تعداد زیادی از سال 1383 از فرقه مخرب رجوی جدا شدند و به ایران و آغوش خانواده بازگشتند. با اینکه تعدادی ازاین بازگشتی ها به وطن درعملیات های جاسوسی نظامی فرقه علیه کشور ایران شرکت داشتند اما تمام بازگشتی ها بخشیده شدند و سراغ زندگی عادی رفته اند و ازدواج نمودند. این معنای دقیق آزادی است نه اینکه فردی از فرقه پس از 30 سال که جدا شود مریم با بیرحمی تمام آن را مزدور، خائن بنامد و سرانجام او را به قتل برساند و یا در بهترین حالت خوش علیه وی توطئه نماید تا دچار مشکلات امنیتی اقتصادی شود و او را روانه اسارت دیگر نماید برای نمونه همین چند روز پیش اواخر مردادماه، آقای احسان بیدی از زندانی که سازمان برایش با پاپوش درست کرده بود آزاد شد، وی با اینکه پناهندۀ کشورآلبانی می باشد و مجوز اقامت 10 ساله دارد فقط به دلیل فرارش از تشکیلات مخوف رجوی مورد هجوم توطئه های کثیف سازمان رجوی قرار گرفت و به سفارش فرقه رجوی، یکسال در کمپی زندانی شده بود. آری این همان آزادی و ارمغان آزادی است که مریم رجوی در” گردهمایی ایران” آزاد دم میزند.
بیژن

خروج از نسخه موبایل