شهرام احمدی نسب عمران، رجویستی که واقعا نمیداند که چه میگوید

نامبرده طی نوشته ای طولانی درصدد اثبات این مسئله است که تظاهرات ونارضایتی های موجود درایران وآمریکا فرق اساسی دارند وپلیس آمریکا کاملا حق دارد که تظاهرات کنندگان آمریکا راسرکوب کند ولی حکومت ایران این حق را ندارد ودربرابر، مردم ایران هستند که میتوانند برعلیه پلیس به خشونت دست بزنند.
مشکل تناقض گویی های او درهمین حد خلاصه نمیشود.
اودرصدد اثبات این اتهام به چپ های آمریکائی است که ازنظراو مردم را بسوی خشونت سوق داده و نظریه های مارکس را دایر بر قبول سیر تدریجی ومسالمت آمیز روند تاریخی زیر پا گذاشــته ودچار کفر میشوند!!!
مطلب اینقدر طولانی و وکلمات آنقدر درهم وبرهم است که من برای رعایت حال سایت های منتشر کننده و خوانندگان آنها،چاره ای جز برداشتن پاره ای از سخنان او ونقد آن قسمت ها نیافتم.
این رجویست که چیزهایی ازاینجا وآنجا خوانده و روابط منطقی بین این خوانده های پراکنده اش را نتوانسته تنظیم کند، مینویسد :
گفته اند که موجب اصلی همه ی اعتراض های خیابانی چند ماه گذشته آمریکا وجود پدیده ای به نام نژادگرایی سیستماتیک در ایالات متحده عنوان شده است۰ بنابراین نظر، جامعه ی آمریکا از بنیاد جامعه ای نژادگر است که در آن سیاهان صرفا به دلیل رنگ پوست شان مورد تبعیض و آزار واقع می شون. مرگ جرج فلوید هم به همین دلیل روی داد و تظاهرات نیز در اعتراض به همین معضل در جامعه آمریکا بوده است “.
این نوع گفته ها تنها بیان قسمتی از واقعیات است.
تظاهرات مردم آمریکا ریشه در اعتراضات چند صد ساله ی سیاهان وهمچنین جنبش خالص طبقاتی وال استریت و … دارد که این یکی را پلیس با برکندن چادرها توسط بولدزرها با سرعت تمام برهم چید ولی نتوانست دستآوردهای دراز مدت وتجارب گرانقدر آنرا ازبین ببرد.
جنبش وسیع مردم آمریکا هم جنبه ی طبقاتی حاد دارد وهم جنبه ی نژاد پرستی و هرکس که ادعا کند فقط یکی ازآنهاست ، برخورد درست ومنصفانه ای با اعتراضات با شکوه مردم آمریکا نکرده است .

دوباره :
واقعیت این است که ادعای وجود نژادگرایی سیستمیک در آمریکا بی اساس است “.

این حرف از یکسو که جنبه ی طبقاتی ساختار آمریکائی بر جنبه ی نژاد پرستانه اش میچربد، درست است.
مثلا سناتور های دورگه یا سیاه پوستی وجود دارند که درخدمت کامل نظام سلطه گر آمریکا وجود داشته و ازحقوق برابر با سفید پوستان هم طرازخود برخوردارند.
درآمریکا بدبخت ترین کس آنست که هم فقیر باشد وهم سیاه پوست.
دراین کشور ، علیرغم اینکه تمام رنگ ها از بیکاری وبیعدالتی رنج میبرند، اما درتحلیل نهائی، سهم سیاه پوستان ازاین فقر وفاقه بیشتر است و شما آقا شهرام آیا این امر را سیستماتیک نمیدانید؟

همینطور :
چکیده ی آنچه در این بخش گفته شد این است که ساختار جامعه ی امروز آمریکا بر برابری آدمیان فارغ از نژاد و رنگ پوست و عقیده، و نه نژادگرایی سیستمیک، استوار است “.
وقتی 20 درصدی های جامعه ، 80درصد ثروت وامکانات کشور را دراختیار دارند و80 درصد بقیه فقط 20 درصد را، شما با چه روئی این ادعای بشدت دروغ را – برابری و…را- مطرح میکنید؟!

درادامه :
از نظر شکلی روش های اعتراض در دو کشور کاملا متمایز هستند. برجسته ترین و مهم ترین تفاوت این است که ویژگی ثابت و فراگیر اعتراض های خیابانی در شهرهای بزرگ آمریکا حمله به فروشگاه ها و مکان های کسب و کار و غارت کالاها و اجناس بوده است. در مقابل امّا، در ایران …در هیچ تظاهراتی و در هیچ شهری در ایران معترضان به غارت و چپاول فروشگاه ها و تخریب محل های کسب و کار دست نیازیدند“.
یعنی میخواهید ثابت کنید که جنبه ی مدنی تظاهرات ایران قوی تراست؟
دراین مورد من با شما کاملا موافقم ولی درمقابل سازمان خود که میخواهد مردم ایران خشونت بیشتری نشان دهند ، چه جوابی دارید؟

این مزدور بی یا با جیره مواجب آمریکا ، سرکوب را فقط حق پلیس آمریکا میداند :
” اقدام تظاهر کنندگان آمریکایی که به پلیس حمله می کنند، فروشگاه ها را تخریب و غارت می کنند، یا مردم عادی را مورد آزار و اذیت قرار می دهند همگی مشمول تعریف خشونت بوده و ناموجه و مذموم است …امّا در ایران مردم حق دارند …در برابر آن بایستند و از زور استفاده کنند“.
درایران هم علیرغم مدنیت قابل توجهی که نشان داده میشود، اموالی غارت و مراکزی تخریب میشوند واگر کار پلیس ایران در ممانعت از این کارها بد است، چرا باید کار پلیس آمریکا خوب باشد؟؟!!
در زمانی که تعداد سفید پوستان شرکت کننده درتظاهرات وقفه ناپذیر آمریکا ، بیشتر از سیاه پوستان است، چه نتیجه ای میتوان ازاین مسئله ی قابل تامل گرفت.
بزعم شما ، تظاهرات مردم آمریکا نه جنبه ی ضد نژاد پرستی قابل توجه دارد ونه جنبه ی طبقاتی!
پس مردم آمریکا دیوانه شده اند که این کارها را میکنند وحکومت عاقل؟؟!! آنها بابت این سرکوب ها دستشان درد نکند؟
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا