دخیل بستن به بیگانگان برای اذیت مردم ایران و این بار به اروپا

رحمان کریمی احتمالا دیر سال ترین مرید رجوی بوده وظاهرا قبل ازاو سری ولو باریک درعالم سیاست داشته است .

او بارها از آمریکا وهمینطور روشنفکران ایران خواسته که ازتروریزم اقتصادی اعمال شده که در درجه ی اول برعلیه مردم ایران است ، حمایت کنند واگر این روشنفکران مورد انتقاد او این کار را نکنند، انگ های آماده ای مانند مزدور و … را درتوبره ی خود دارد که به آنها بزند و…
این بار و بدنبال تحرکات دولت سوئیس که ظاهرا درراستای ملایم کردن محدودیت های دارویی و غذائی برعلیه مردم ایران است ، رحمان خان ما بر سر غیظ آمده واین بار هرچه فریاد داشته برعلیه اروپا کشیده و برای راه بردن آنها ، مواضع مشترک باند رجوی را با آنها، اینطور درمیان گذاشته است :

ما از آزادی اکراین و قیام مردم بلاروس استقبال کرده و می کنیم. ملل تحت ستم استبداد نیاز به حمایت جهانی دارند. و هرکس که این امر طبیعی را به بهانه مثلا وابستگی و خودفروشی بگذارد مسلما احمق نیست بلکه خود جیره خوار مستبدان است“.

اولا مردم اکراین به آزادی دست نیافتند و براثر بدقولی ها وریاکاری های اروپا و دخالت خشن آمریکا مجبور به تحمل یک حکومت نئو نازیست شدند که یکی از جنایات کوچکش، محاصره ی محل دفتر یک سندیکای کارگری شده و ساختمان را با همه ی کارگران موجود درآنجا به آتش کشیدند.

درمورد بلاروس باوجود دعوت قبلی دولت این کشور به حضور درآنجا و نظارت بر جریان انتخابات این کشور ، اروپا این درخواست را پشت گوش انداخت وزمانی که کاندیدای مورد نظرشان شکست فاحشی خورد، اقدام به تدارک حمله ی نظامی ازطریق لهستان به این کشور نمودند که سنبه ی طرف مقابل پر زور بود و این انقلاب مخملی وبشدت ضد مردمی شکست خورد و بانیان وعاملان این کودتای تدارک شده، موفق نشدند که مردم بلاروس را که ازرفاه اجتماعی خوبی برخوردارند، به خاک سیاه بکشانند.
رحمان کریمی انقلابی؟؟!! ازاین تحرکات اشغالگرانه ضد مردمی حمایت کرده ودرمقابل ازاروپا توقع دارد که جبران مافات نموده واز فرقه ی رجوی حمایت کند!!

البته ملل تحت ستم، احتیاج به این زهر هلاهلی ندارند که یکی از عوامل اصلی تحت ستم بودن وبه قهقرا رفتن شان همین کشورهایی بوده یا هستند که شما درخواست کمک ازآنها داری!

سپس :
پای اکراین و بلاروس که می رسد ما اختلاف فی مابین آنها را می بینیم. اتحادیه اروپا خواهان آزادی ملل اکراین و بلاروس هستند و روسیه خواستار حفظ دیکتاتور. آزادیخواهان ایران امید و انتظاری از روسیه و چین و ماچین ندارند. تأسف حیرت آمیز آزادیخواهان اینکه اروپای متمدن و هوادار آزادی و دموکراسی به ایران که می رسند با روس و چین هم سیاست هستند با این تفاوت که روس و چین کارت هایشان روی میز است و اروپا زیرکانه زیر میز بازی می کنند “.

واقعا؟
سود اتحادیه ی اروپا ازآزادی مردم اکراین وبلاروس ازبهر چیست ؟
ضمنا، من نشنیده ام که آزادیخواهان ایران توقعی از چین وروسیه داشته باشند ولی اینکار را هم بلدند که ازتضادهای موجود بنفع منافع ملی کشور استفاده کنند.

ضمنا آیا شما نمیدانید که آزادیخواهی اروپا ، نه برای مردم که برای سیر آزادانه ی سرمایه دراقصی نقاط جهان بود وگرنه شماهم با این سن وسال میدانید که درهندوستان، چین، آفریقا ، آمریکای لاتین وخود آمریکا دست به چه جنایت هایی زده وبه ریش این دموکراسی خندیدند!
البته مردم این کشورهای متروپل ، ازآزادی های مختصر ودرعین حال قابل اهمیتی برخوردار شدند که از این برخورداری، هیچ سهمی به من و تو نرسید.

بازهم :
ما از کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا می پرسیم که آیا رژیم اوباش فاشیستی حاکم که غرق بحران های مزمن و ناعلاج است به حمایت و کمک شمایان بیشتر محتاج است یا شما از آن وطن فروشان ؟ چرا باید به زیان ملت ایران و منطقه تا این حد ضعف نشان دهید که استعمارگران کلاسیک حاضر نبودند نشان دهند “.

باشد که این احتیاج متقابل است وگرنه کسی درجهان سیاست آش نذری هم پخش نمیکند.
ضمنا ، باز کردن احتمالی راه های رسیدن مواد غذایی ودارویی به مردم ایران که اگر بشود صدالبته بازهم توام با محدودیت ها خواهد شد وچیزی نیست که بتوان باآن مخالفت کرد واگر مخالفتی وجود داشته باشد، ازطرف باند های ضدبشری مانند باند رجوی خواهد بود که شما بعنوان یکی از سخنگویان غیر رسمی آن، درستی این حرف مرا باثبات رساندید!

درادامه :
ولی خیرخواهانه متذکر می شویم که دارید با آتش بازی می کنید و این آتش به خاورمیانه محدود نخواهد شد بلکه تا سرزمین های شما هم خواهد رسید. چرا می گویم به شوخی گرفته اید زیرا اروپا پر از تروریست ها و ایادی پنهان و آشکار پدرخوانده تروریسم جهانی (رژیم) شده است “.
پدر خوانده ی تروریزم جهانی آمریکا وایادی اش بوده وایران ازهر حیث وهرجهت قادر به انجام این کارها نیست واساسا ، ایران محتاج به صلح وآرامش ،هیچ احتیاجی به دست زدن به ماجراجویی ها ندارد.

در دنباله :
جنبش مقاومت پایدار ایران خواهان و دوستدار تفاهم بین المللی و رابطه عادلانه با کشورهاست. بازار آزاد را ضروری شکلبندی جهان امروز می داند. … باید از ملت ایران و جنبش پیشتاز آن حمایت کند...”.

پایداری از چه جهت زمانی که جرات برقراری یک تماس تلفنی اعضای دربند خود با اعضای خانواده ی شان را ندارد؟
اگر طرفدار بازار آزاد هستید، پس تکلیف هدف، استراتژی و شعار محوری اولیه واصلی تان ( تشکیل جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ) چه میشود؟
درهر صورت ازاینکه استحاله یافتن سازمان مجاهدین اولیه را که ما اینهمه بر آن اصرار داریم ، پذیرفته واقرار به مخالفت صریح با نظریه ی بنیانگذاران مرحوم سازمان کرده اید ، از شما متشکرم.

نتیجه گیری :
آقا رحمان سالهاست که به نعل ومیخ میکوبد ونوشته هایش درمقایسه باهم ازتناقضات زیادی برخوردار است ومن بنفع او میدانم که اگر میتواند مشکل معیشتی اش را از راه های متعارف تری حل کند ، ازنظر سیاسی خود را بازنشسته کرده واینقدر خود را ملعبه ی دست دیگران نکند!
حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا