باند رجوی هوس شرکت درمسابقات بین المللی بجای ایران را دارد؟

سطح ویار فرقه ی رجوی وسیع تر ازآنست که قابل کنترل وپیش بینی باشد.
هرچیزی را که بنظرش میرسد درخواست میکند وتوجهی ندارد که برآوردشدن این درخواست ها ممکن است ویا غیر میسر.

آنها هوس کرده اند که بجای ورزشکاران ایرانی ، ورزشکاران رجوی درتمام مسابقات جهان شرکت کنند و به احدی ازجوانان ورزشکار وذیصلاح ایران ، حق شرکت درمسابقات ورزشی داده نشود!!

این آرزو از زبان نکیسا بامداد که ابراز ارادت زاید الوصفی به مسعود ومریم نشان میدهد، درقالب الفاظ حقوق بشردوستانه مطرح شده و متن آن در یکی ازوبسایت های باند رجوی منتشر شده است.

باهم بخوانیم :
جامعه بین المللی باید به اقدامات عملی مشخصی دست بزند از جمله رژیم جنایتکار آخوندی را بدلیل ماهیت قرون وسطایی و همسان نبودن با جامعه بشری و جنایت علیه بشریت از عضویت در مجامع بین المللی و میدان‌های ورزشی جهانی طرد کند و کرسی آنرا …به اصلی ترین قربانی و دشمن و همآورد سیاسی این حکومت جنایتکار بوده و هنوز هستند، …بدهد “.

این جوان های ایرانی که درمسابقات ورزشی شرکت میکنند ، ممکن است موافق ویا مخالف جمهوری اسلامی ایران باشند ولی برای نمایش قدرت، اخلاق و مهارت های خود دراین مسابقات است که حضور پیدا میکنند و پرواضح است که جمهوری اسلامی بخاطر رعایت حقوق این شهروندان وبمنظور ممانعت ازمنزوی شدن ، خود را موظف میداند که مقدمات حضور این جوانان در مسابقات مختلف جهانی را فراهم نماید.

گرچه قدرت های جهانی ودر درجه ی اول آمریکا میکوشد که همواره با گرفتن زمام امور فدراسیون های ورزشی، ورزش را هم درخدمت سیاست های توسعه طلبانه وسلطه گرانه ی خود قرار دهد که انصافا موفقیت هایی هم دراین راستا دارد، اما سران این فدراسیون ها، بخاطر ثبوت علت وجودی خود ، ناچارند که آزادی هایی درکار خود داشته باشند وبنابراین دربرابر این امر ونهی ها، مقاومت های کم وبیشی نشان میدهند و سلطه گر اعظم جهانی به تمام نیات پلید خود نمیرسند و ازجمله قادر نیستند که پیشنهاد یاد شده ی مجاهدین رجوی را عملی سازند.

ضمنا شما با کدام جوان ها میخواهید دراین مسابقات جهانی شرکت کرده و برای ما مدال وحرمت بیآورید.
شاید که بهتر باشد منتظر بود تا فدراسیون های دیگری بنام فدراسیون … پیرو پاتال ها تشکیل شود وآنگاه ماهم نشسته وفکری به این پیشنهاد رجویست ها بکنیم!

بازهم :
تنها راه بزیر کشیدن این رژیم همانا عمل انقلابی زنان و مردان جوان و جان برکف کانون‌های شورشی است که پاسخ این همه سبعیت و درنده خویی نظام ولایت فقیه می باشد. واضح است که همه اقدامات جهانی رژیم را تحت فشار قرار داده و ضعیف می کند ولی سرنگونی این رژیم در نهایت باید به دست مردم و مقاومت ایران رقم بخورد “.

تعداد این مردان وزنان جوان که عضو کانون های شورشی هم باشند، چقدر است که منتظر معجزه گری های آنها باشیم؟!
سرنگونی مورد نظر مردم که ما هنوز آثار آنرا نمیبینیم وسرنگونی ازطرف مجاهدین رجوی ، دومفهوم جداگانه ومتضاد هستند .
البته صحبت از شراکت مردم تعارفی بیش نیست وباند رجوی تنها دنبال توپ وتانک های سلطه گران افتادن را چاره ی درد خود میداند که فعلا توازن قوا درخدمت این امر نیست واین توازن قوا، مدام برعلیه آمال کثیف رجوی ، برهم میخورد.

مجددا :
اعتصابات کارگری از درخواست‌های صنفی باید به درخواست های سیاسی ارتقاء پیدا کرده و همراه با کانون‌های شورشی که اکنون با پیام آقای مسعود رجوی برای دفاع از خود و هموطنان باید مسلح بشوند تا این رژیم را به زباله دان تاریخ بیفکنند “.

این اعتصابات هنوز شکل صنفی کافی نگرفته چه برسد به شکل سیاسی وآنگاه تبدیل شود به مسلح شدن !!
بارها بشما تذکر داده شده که خودتان را خسته نکنید وهمواره متوجه این امر باشید که جنبش صنفی وهنوز سراسری نشده ی کارگران ازجنس ضدانقلابی گری های شما نیست.
نه تنها نیست که درمقابل افکار پوسیده ی شما صف کشیده وخواهند کشید وبنابراین بیهوده آب درهاون نکوبید!
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا