اطلاعیه انجمن نجات در مورد قتل یاسر اکبری نسب

صحبت از پژمردن یک برگ نیست

وای جنگل را بیابان میکنند

دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند!

هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا

آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند!

یاسر اکبری نسب در آتش جهل فرقه ای سوزانده شد تا کهنه کاران فرقه از پوست او قبایی بدوزند و از خونش عطشی رفع کنند،

حرکت او را برای رهایی از بن بستی که در آن محبوس شده اند به مثابه مسیری به سمت راهگشایی تبلیغ کرده اند، مسیری که جنایت را مقدس میشمارد و خودسوزی را ارزش جلوه میدهد،

صفی طولانی برای نام نویسی جهت اقدام به خودسوزی می چینند تا نسل خود را فدایی نشان دهند اما هرگز برای این نسل توضیح نمیدهند که بایستی فدای چه چیزی شد و چرا؟!

از قرار گاه اشرف تا قرارگاه اوور برای سوزاندن نفرات ثبت نام به عمل می آورند تا با شعله هایی که از گوشت و پوست و استخوان عناصر انقلاب کرده بر می خیزد، بن بست شکنی کرده و مستمسکی برای خروج از بحران هایی که در آن گرفتار شده اند بیابند، یاسر و ندا و صدیقه میسوزند تا گرمایی بر جنازه سرد شده فرقه مجاهدین خلق ببخشند و امروز اگر ما نتوانیم در برابر انسان سوزی این فرقه بایستیم تاریخ گواهی خواهد داد که ما در این جنایت شریک بوده ایم.

انجمن نجات با ایمان و ایقانی که به حرکت انسان دوستانه خود دارد، اصرار می ورزد تا مجامع حقوق بشری و محافل سیاسی و پارلمانی دنیا را نسبت به جنایات سازمان یافته فرقه بحران زده مجاهدین خلق آگاهی دهد و صد البته بر این باور است که در نجات جان انسان هایی که در پروسه فرقه ای به عناصری تبدیل شده اند که جانشان پشیزی ارزش ندارد، میتواند مؤثر عمل نماید و گواه این ادعا را در واکنش های هیستریک فرقه در برابر انجمن نجات میتوان ارزیابی نمود.

انجمن نجات اعلام میدارد برای احقاق حق قربانیان سوخته فرقه مجاهدین خلق هرگز از پای نخواهد نشست و پرونده یاسر اکبری نسب را تا آنسوی اقیانوس ها خواهد برد و با وکالتی که از خانواده این قربانی دارد، این اجازه را یافته است تا با اتکا به بدن سوخته شده یاسر، راه بندی بر جنایات فرقه مجاهدین خلق ایجاد نماید.

انجمن نجات از مجامع سیاسی و حقوق بشری خواهد خواست تا با تعطیل کردن دادگاه های تفتیش عقاید و متوقف کردن عملیات جاری در مناسبات فرقه ای مجاهدین خلق مانع از آن گردند که پروسه مغز شویی منجر به خودسوزی گردد، تاکتیک هایی که با اتکا به روش های روانشناسانه اتخاذ گردیده برای امنیت فرد و جامعه خطرساز است و در تضاد با حقوق اولیه انسان ها میباشد و این وظیفه متولیان حقوق بشر است که مانع ادامه حرکتهای قرون وسطایی مجاهدین خلق شوند.

انجمن نجات

شنبه 6 آبان 1385

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا