اطلاعیه سایت فلق

اگر چه دست اندر کاران سایت فلق مستمرا و با به کارگیری رذیلانه ترین شیوها از طرف کسانی که از آزادی بیان و عقیده، و دسترسی آذاد افراد به اخبار و اطلاعات به هراس می افتند، مورد حمله وهجوم بوده و هست.

ولی در ماه گذشته عوامل وابسته به فرقه مجاهدین با توسل به حربه حک توانستند در کار اطلاع رسانی ما اخلال کنند، ما با توجه به نداشتن امکانات ومشکل مالی نتوانستیم در حل این مشکل اقدام مناسب را انجام دهیم که متاسفانه منجر به این وقفه شد.

در همین جا جا دارد از تماس ها واظهار لطف کلیه دوستانی که جویای علت وقفه بودند، وهمه کسانی که با کمکهای خود ما را یاری کرده ومیکنند تشکر کرده وامیدواریم که شایسته محبت انها باشیم.

همچنین از تمامی دوستانی که برای سایت مطلب فرستادند و ما نتوانستیم آن را به دلیل مشکل فوق منتشر کنیم پوزش می طلبیم.

در حال حاضر به همت دوستان فنی تا حدودی این مشکل را توانستیم برطرف کنیم،و از امروز سایت فلق کار عادی خودش را از سر می گیرد

روابط عمومی سایت فلق

خروج از نسخه موبایل