تهدید شهروندان کانادا توسط مجاهدین

برای آگاهی "پلیس سلطنتی سوارهنظام کانادا"

نگرانی جدی دربارهی امنیت عضو و مدیران ما

آقا / خانم محترم،

این نامه را مینویسم تا نگرانی عمیق خود را دربارهی امنیت یکی از اعضایمان آقای محمد محمدی و نیز دو تن از مدیران سازمانمان از جمله خودم اعلام کنم.

به عنوان گروه حمایت از حقوق بشر وظیفه‎ی اصلی ما است که هر سیستم / فردی که اصول اساسنامهای را که همهی ما بدان معتقدیم نقض کرد زیر سؤال ببریم و به چالش بکشیم. در چند ماه گذشته از جانب یک شهروند کانادا، آقای مصطفی محمدی، و خانوادهاش فعالیت کردیم تا آزادی دختر جوان او را از یک اردوگاه نظامی در عراق – که تحت کنترل سازمان مجاهدین است – تسهیل نماییم.

از آنجا که موضوع این خانواده مورد توجه رسانههای ملی قرار گرفت و بر مبنای علاقهی نشنال پست، ما با خبرنگار نشنال پست آقای استوارت بل، به شکلهای مختلف – از مترجم تا واسطه – همکاری کردیم و نتیجهی کار یک سری پنج قسمتی بود که از 23 سپتامبر تا 28 سپتامبر با ذکر نام مرکز ما و نقل قولهایی از جانب ما در صفحهی اول روزنامه چاپ شد. لازم نیست بگوییم که این گزارش به نفع سازمان نوشته نشده بود.

از آنجا که این سازمان در کانادا فعال است، و اداره‎ی شما نیز از این امر مطلع است، اعضای محلی دستهجات دیگر خود در امریکای شمالی و اروپا را باخبر کردهاند و در نتیجه، تبلیغات وسیعی علیه ما آغاز شده است. آنان در حملات دایمی خود، در رسانههایشان اعم از رادیو و تلویزیون و روزنامه و سایتهای اینترنتی، ما را متهم میکنند که مأموران رژیم ایران هستیم – یک شعار تکراری قدیمی – و از اعضای خود میخواهند تا "به حساب ما برسند".

از آنجا که محمد جوان، برادر سمیه محمدی در اردوگاه اشرف، برخلاف میلش به مدت 4 سال در اردوگاه اشرف نگه داشته شده بود، شاهد اصلی در آماده‎سازی مقاله بود. در روزهای اخیر و به دنبال تداوم تهدیدها، او بسیار نگران امنیت خود است که ما را هم نگران میکند. چون خط آشکار این سازمان، که توسط رهبر و در نشریاتشان ذکر شده، حذف کردن افرادی است که به سازمان پشت میکنند (بریدهها)، نگرانی محمد قابل درک است. در همین حال من و دیگر مدیر مرکز، آقای سعید سلطانپور، روزنامهنگار معروف در اجتماع ما، در بسیاری از آن تهدیدها و اتهامات گنجانده شدهاند.

با اطلاع از حجم موضوعاتی که در حال حاضر بدانها رسیدگی میکنید تقاضای حفاظت خاصی را برای زمان حال نداریم بلکه فقط قصد داریم شما را از شرایط موجود مطلع کنیم.

ارادتمند.

نیاز سلیمی – مدیر بخش امریکای شمالی ِ کانون اندیشه، گفتوگو و حقوق بشر – تورنتو

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.