منشاء اطلاعات سوخته ی تکراری مجاهدین، چه کسانی هستند؟

باز هم دم و دنبالچه های سرویس های اطلاعاتی اسرائیل در یک خودنمائی دیگر سعی کردند در آستانه ی لغو تحریم های تسلیحاتی ایران ، با ایجاد اخلال در این روند، خودی نشان بدهند!

این بار نیز نوکرانی چوب بدست امثال جعفر زاده و صمصامی ، از کشف الکشوف خود در یک مرکز نظامی خبر دادند!

مراکز نظامی در هر کشوری وجود دارد و گرفتن یک عکس هوائی موهوم و مرکز جدید اتمی نامیدن آن ترفندی برای گرد و خاک کردن های تکراری مجاهدین است .

اینکه حیات یکی از تروریستی ترین سازمان های دنیا، با پشتیبانی دول خارجی دوام دارد در آن شکی نیست، اما هدف یک چیز بیشتر نیست وآن نابودی و براندازی یک نظام است، راهبرد ها هم متفاوت بوده است، از قطع روابط دیپلماتیک تا مصادره ی اموال و جنگ و تحریم و تهدیدنظامی و…
در این بین حمایت از گروهها و اپوزیسیون نماهای برانداز، یکی از مهم ترین راه کارها بوده است که بدون شک سازمان مجاهدین یکی از خوش خدمت ترین و البته خائن ترین این سازمان ها محسوب می گردد.

بررسی سوابق و جنایت های سازمان تروریستی مجاهدین خلق نشان می دهد که در بین تمامی مردم و حتی اپوزیسیون نماهای داخلی و خارجی، اگر یک نقطه اشتراک وجود داشته باشد، انزجار از مجاهدین است.

گروهی که جنگ مسلحانه و خشونت و ترور را درایران کلید زدند کسانی جز گروه خشونت طلب رجوی نبودند! همزمانی شروع جنگ ضد میهنی تحمیلی با اعلام شروع فاز نظامی از سوی مجاهدین، تولد نوزادی شوم بنام دشمنان داخلی در کشور را رقم زد!

امروز نیز گروهی که نطفه ی آن با خیانت و خباثت بسته شده است ، هرگز نمی تواند برخلاف ماهیت و ذات پلید خود عمل کند، خیانت به ایران و مردم کشور یک اصل در سازمان مجاهدین است و همین خوش خدمتی ها برای منافع کشورهای خودکامه منطقه و کشورهای استکباری غربی بوده که باعث شده تا حیات ننگین این گروه ادامه پیدا کند.

امروز هم تعجبی نیست که عکس مراکز نظامی را منتشر کرده و آنرا مراکز جدید اتمی اعلام می کنند.

افشای فعالیت های هسته ای ایران از سوی مجاهدین در سال 1381 رقم خورد. در مرداد سال 1381، علیرضا جعفرزاده، یکی از مهره های مجاهدین، نتیجه‌ جاسوسی‌های سازمان خود وبیشتر اسرائیل را با ارائه‌ تصاویری از سایت نیروگاه‌های اتمی نطنز و اراک افشا کرد و اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران در نطنز و اراک تأسیسات غنی سازی اورانیوم و رآکتور آب سنگین ساخته است. در اواسط سال میلادی۲۰۰۱، مأموران اطلاعاتی آمریکا ادعا کردند ایران جدای از نیروگاه اتمی بوشهر، که با مشارکت روسیه به منظور تولید برق در حال ساخت است، دارای برنامه و تأسیسات هسته‌ای نظامی است. آنان به خبرنگاران گفتند که تأسیسات هسته‌ای اصلی ایران نظامی است و نه در نیروگاه آب سبک بوشهر، بلکه در «اماکن نظامی» قرار دارد.

سوابق سرکوب های داخلی این گروه ، همچنین کشتار مردم ایران با کمک صدام حسین، تصویری ناخشنودانه از این گروه را برای مردم ایران رقم زده است، تصور اینکه مجاهدین روزی بتوانند ارکان قدرت در ایران را بدست بگیرند، مضحک و صد البته ترسناک است چرا که قدرت طلبانی که روزگاری دست به خون مردم خود آغشتند، می توانند داعش گونه جنایات وحشتناک دیگری را رقم بزنند!

از سال 1360 هر سال توسط رهبران خودخوانده ی این گروه، “سال سرنگونی ” اعلام می شد، بعدها هم پیمانان این گروه گفتند فلان حکومت نباید چهل سالگی خود را جشن بگیرد! اما نتیجه چه بوده است؟

بعد ها نیز، در هیچیک از اعتراضات مدنی نامی از این گروه شنیده نشد! گروه منفور مجاهدین هرگز نتوانسته جائی برای خود در بین مردم باز کند، هر بار هم که چنین اقدامی کردند، بهای آنرا از جیب مردم ایران با خون پرداختند. سوابق خیانت بارو خوش خدمتی های مجاهدین آنان را به سگان هار، ولی فرمان گوش کن برای مقامات غربی مبدل کرده است ، این خوش رقصی ها هم فقط برای مصارف خارجی مجاهدین و جلب رضایت یک نوکر برای اربابانش بیشتر نیست وگرنه اگر قرار بود دستمالی از این قیصریه ی موهوم به مجاهدین برسد، همان سال 1381 برایشان بعد از قضایای نظنز و اراک می رسید . . .
فرید

خروج از نسخه موبایل