بجای نظریه پردازی، مشغول پایکوبی بخاطر ترور دانشمند نامی ایران باشید

رحمان کریمی پیرمرد ترین وابسته ی باند رجوی است وانصافا درمقام مقایسه با دیگران و حتی خود مسعود رجوی ، آشنائی بیشتری نسبت به تاریخ وتئوری های انقلاب دارد و عیب بزرگش درآنست که این دانسته های جسته و گریخته ی خود را در راه عبودیت مسعود و مریم رجوی که بارها نادان تر از او هستند بکار میبرد و خود را تا سطح میرزا بنویس حقیر و مداح بی شخصیت تنزل میدهد.

او هم درخط ” سرنگونی ” که اغلب نوشته های اخیرمریدان رجوی در این سمت و سوست ، مقاله ای دیگر نوشته که پاراگراف های آنرا باهم خوانده وبه نقد اجمالی آن میپردازیم :

استبداد حاکم یا اصلاح پذیر است و یا نه. طبیعی ست که اگر اصلاح پذیر باشد، متناسب آن مبارز هم انعطاف پذیر می شود. و اگر نباشد، مبارز برای کسب هدف در هر شرایط نامساعدی به راه خود ادامه خواهد داد “.

حکومتی که اصلاح پذیر باشد که نیازی به مبارز ندارد. نیاز به منتقد و مشاور دارد و این طرز بیان نشان از قدرت طلبی بی حد و حصر شما دارد و بی اساس و بی منطق می باشد.آ

دیگر اینکه شما بعنوان یک مرید رجوی که مظهر استبداد است ، چه احتیاجی برای مبارزه با حکومت مستبد دارید؟ بهتر است ابتدا به مناسبات حاکم بر فرقه ی خود سر و سامان بدهید.

اگر احساس نیاز میکنید، مطمئن باشید که چیزی جز رقابت وقدرت طلبی درکار نیست و این امر کوچکترین ارتباطی به مردم ندارد و دوای درد آنها نیست.

سپس :
” رژیم فاشیستی حاکم بر ایران نشان داده است که مطلقا قابلیت اصلاح پذیری ندارد. اما ید طولایی در بازیگری و عوامفریبی دارد. خاتمی و روحانی را به صحنه می آورد که ای مردم ایران و جهان این رژیم اصلاح پذیر است!!. چهل و دو سال مردم ایران محروم از قوت لایموت حافظ سلامتی خود و فرزندانشان داشتند و دارند. ”

تشکیلات ورهبر شما که نشان داده اند کوچکترین علاقه ای به اصلاحات ندارند، نباید توقع انجام آنرا ازدیگران داشته باشند وکسی میتواند به عوامفریبی اعتراض داشته باشد که خودش اینکاره نباشد.شما اصلا با الفبای اصلاحات آشنایی دارید که بخواهید انتقادی در این زمینه داشته باشید؟!

من اگر منصفانه به قضایا نگاه کنم، حکومت ایران وعده هایی در سطح حلاوت وعده های شما بمردم نداده و ازاین امر نتیجه میگیرم که شما عوامفریب تر از هر جریان وحکومتی میباشید و حق اعتراض مربوطه دراین خصوص را عملا ازخود سلب کرده اید.

ضمنا آیا شما نمیدانید که وظیفه ی گردانندگان سرمایه دفاع ازمنافع مردم هیچ کجای جهان نیست؟

بازهم :
امروز است که جهان به حقانیت نظریات شورای ملی مقاومت در باره ماهیت و عملکرد رژیم ملا پاسدار حاکم پی برده است. در آن زمان مقاومت ایران تنها بود “.

هدف رسانه های مسلط برجهان، انعکاس رویداد هایی نیست که برما رفته است.

وظیفه اش بعنوان کارگزاران حداکثر 10 درصد از مردم غرق درتنعم وثروت این است تا پاسداری هرچه بیشتری ازمنافع کثیف آنها بکند وحالا که بدنبال تضعیف حکومت ایران بخاطر تسلیم نشدن دربرابر امر ونهی های غیرقابل توجیه وغیر عملی سردمداران است، فیل شان بیاد هندوستان افتاده وهر خبر دروغ وراست را بخاطر منزوی کردن ایران وازهم پاشاندن حکومتش وتضعیف هرچه بیشتر روحیه ی مردم ایران منتشر میکند و این هیچ ارتباطی با بن بست بوجود آمده در تشکیلات رجوی که از سر استیصال نیروهای آنچنانی خود را درقلعه ی مانز زندانی کرده و تنها به کمک رسانه های پرهزینه اش که بار مالی آن عمدتا بر دوش عربستان است ، به عو عو کردن مشغول است.

تنهائی باند رجوی و مقبولیت مردمی آن که اساس قدرت یک تشکیلات را نشان میدهد، از سال 1360 آغاز شده واین سیر قهقرایی همچنان ادامه دارد.

ضمنا آن موقع که این اخبار توسط اینها منتشر نمیشد، هنوز شوروی ازهم نپاشیده بود و مسئله ی ایجاد دنیای تک قطبی به زعامت نظام آمریکائی دراین حدت وشدت مطرح نبود وحال که دنیای تک قطبی برسر کار است والبته ترک های عظیمی برداشته وعمر طولانی نخواهد داشت، این مسائل برای درتنگنا گذاشتن کشورهای نافرمانی مثل ایران مطرح میشود وگرنه اگر براستی دلشان برای حقوق بشر تنگ شده، این حملات در درجه ی اول میبایست شامل عربستان و شیوخ خلیج فارس و گردانندگان کشور خودشان انجام میگرفت که نمیگیرد!

همینطور :
” ...حوادث آبان سال گذشته یک فرصت برای ملت است که آگاهانه از آن استفاده کند چون دیگر جهان در برابر قیام آنان و سرکوب رژیم نمی تواند خاموش بماند“.

ملت درسالگرد این اعتراضات مدنی که براثر دخالت عوامل مشکوک به تنش کشیده شد ، به خیابان نیآمد ونشان داد که درس های گرفته اش آن نیست که شما میپندارید یا دوست دارید که چنان شود.

ضمنا فعلا ما جهانی را سراغ نداریم که از مطالبات مدنی و غیر ویرانگر مردم ایران حمایت کند.

جهانی که ما آنرا تک قطبی درحال اضمحلال میدانیم وبطور طبیعی آگاهیم که منافعش در کسب رفاه وآسایش مردم ایران که این رفاه وآسایش میتواند بنیان های محکمی برای خود کفائی – که این یکی سبب کم اثر شدن تروریزم اقتصادی اعمال شده برعلیه ماست- نیست.

مجددا :
زمینه های لازم برای یک قیام وسیع و دشمن شکن فراهم است هم از حیث ذهنی و هم عینی. نارضایتی عمومی توأم با خشم و کین و نفرت در اوج است. مقاومت ایران و کانون های شورشی در کار و آماده هستند. آنچه می ماند لزوم عزم و اراده ملی برای تحقق امر سرنگونی ست…”.

ما ازقیام های مورد خوشآیند شما نفعی نمیبریم و با تمام قوا سعی خواهیم کرد که با عدم وجود یک آلترناتیو مردمی ، کشور خود را دچار هرج ومرجی که تنها دستآوردش میتواند به تجزیه ی مورد دلخواه اسرائیل باشد ، نکنیم.

این کانون های شورشی و این منبع جاسوسی ( مقاومت= باند رجوی) برای درنده ترین دشمنان ایران ، عددی بشمار نمی آیند وصلاح مردم دوری گزیدن ازآنها و راندنشان ازصفوف خود است.

من به صلاح آقا رحمان میدانم که بجای تئوری بافی های متوهمانه ، مشغول رقص و پایکوبی ای باشد که بخاطر ترور دانشمند خود ساخته ی هسته ای ایران درتمامی لایه های سازمان ، جریان دارد !
صابر

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا