مانیفست گروهی از خانواده های ذیربط تبریزی – قسمت دوم و پایانی

مانیفست گروهی از خانواده های ذیربط تبریزی – قسمت اول

سپس :
آلترناتیو باید صاحب سرمایه هایی باشد: ۱) داشتن نیروی جان بر کف برای آزادی در جنگ تمام عیار- ۲) برخورداری از ریشه های عمیق اجتماعی و اعتماد مردمی – ۳) برخورداری از شبکه فعال و سازمانیافته سراسری از همه اقوام و ملیتهای ایرانی – ۴) توانایی تامین و استقلال مالی با اتکاء با شبکه های مردمی و حامیان و هواداران مشتاق آزادی و نه این و آن یکی دولت خارجی- ۵) برخورداری از تشکیلات، سازماندهی و وجود جبهه ای دمکراتیک با افکار و عقاید گوناگون از ادیان و مذاهب و تفکرات – ۶) دارا بودن رهبری ذیصلاح و شناخته شده و پاکبازی که در کوره مبارزه طولانی و ابتلائات سخت و سنگین، آزمایش هدایت و رهبری جنبش را داده باشد – ۷) رهبری این امر مهم یعنی آلترناتیو نمی تواند و نباید بخشی از حاکمیت باشد یا ادامه آن و یا حتی از دیکتاتوری سابق!!- ۸) داشتن پلاتفرم مشخص سیاسی برای نفی هرگونه دیکتاتوری چه از نوع موروثی و چه مذهبی در راستای جمهوری مبتنی بر آراء آحاد ملت بزرگ ایران – ۹) یک آلترناتیو واقعی باید در برگیرنده تمایلات مختلف سیاسی و اقشار و طبقات مختلف جامعه ایران برای نیل به آزادی و حاکمیت مردم باشد- ۱۰) داشتن کادرهای مجرب و حامیان واقعی در میان اقشار آگاه و متخصص که به آلترناتیو قدرت مانور و اداره کشور را چه قبل برای سرنگونی و چه بعد از سرنگونی برای اداره کشور بدهد- ۱۱) دارا بودن شناخته شدگی و مقبولیت بین المللی “.

من جواب این ادعاهای بشدت دروغ شما را بشرح زیر خواهم داد:
1- جان بر کف برای چی و کی؟ برای مسعود بوالهوس و شهوت ران که ناموس وارثان این جان برکفان را لکه دار نمود و مایه ی شرم هر ایرانی غیرتمندی شد؟

2- نیروهای رجوی عملا از منافع کدام طبقات اجتماعی دفاع کردند که ریشه در بین آنها داشته باشد؟
شماها تنها و تنها از مسعود رجوی جوجه دیکتاتور تبعیت کردید که زندگی بی انصاف بزودی نشان داد که غم اکثریت مردم را نداشته و بر سر هر بزنگاه برعلیه آنها عمل کرده است.
با این حساب این ما برای یافتن این ریشه ها به کی و کجا مراجعه کنیم؟

3- این شبکه های فعال برای چند ماه 1360 وجود داشت و با سرعت تمام متلاشی شد و بجایش یک گروه مافیایی باقی ماند .

درهر دوحالت، در سازمان مجاهدین یا باند رجوی هرگز نظر مخالف توهمات رجوی وجود نداشته و اگر گاه و بیگاهی بروز کرده، با شدت بی رحمانه ای که کسی نظیرش را در تاریخ احزاب و حتی رفتار دولت ها ندیده ونشنیده ، سرکوب شد.

“برس ورداسبی” بعنوان کسی که کم وبیش نظریه های اقتصادی را میدانست و مخالفت های جزیی با مسعود نموده وسپس تسلیم شده بود، چه آمد؟
با فرمانده فتح اله چه رفتاری شد تا زجر کش شود ؟

با علی زرکش که مختصر اعتراضاتی داشت چه کردند؟

بر سر زنانی که دربرابر رقص رهائی و حضور شبانه در حرمسرای رجوی موافقت نکردند ، چه آمد؟

حتی موقعی که سلاح ازدست دادید ومریم ومسعود درسوراخ موش قایم شدند وکسانی از اعضای شما درخواست جدائی کردند، چه رفتار خشونت بار وسختی با آنهاشد و درپشت سر آن دسته که موفق به رهائی شدند چه شایعات زشت و دروغی مطرح کرد؟

چه آزار و اذیت هایی درمورد ما خانواده ها که پشت درب اشرف جمع شده ومحترمانه وملتمسانه تقاضای ملاقات با فرزندان خود داشتیم، کردید.

دست هایی از دختران هنوز جوان ما- که آخرین دسته ازاین نوع دختران بلحاظ عدم توانائی شما در بردن جوانان به کمپ خود- چگونه در حوالی درب اشرف جمع میکردید که با شعار ستایش از سر جلاد خود و توهین بما ( ننگ ما ، ننگ ما/ فامیل الدنگ ما) در جلوی آفتاب سوزان عراق جنگ روانی با ما به راه بیاندازید و اشک چشم مادران را در میآوردید و شخصیت این دختران را هرچه بیشتر میشکستید زمانی که میدیدند اعضای خانواده شان درمقابل آنهاست وآنها بخاطر حمایت از ” خلق قهرمان ایران ” ؟؟!!، مجبور به انجام این کار زشت میباشند؟

4- شما باید خیلی بی شرم باشید که درصدد نفی کمک های بی دریغ صدام وسپس عربستان و … برآمده و صحبت ازعدم وابستگی مالی کنید.
طرح این دروغ بزرگ به صورتی سفت تر از سنگ پای قزوین نیازمند است و نمیتواند کار یک فرد عادی باشد.

5- کدام جبهه کدام کشک عمو؟
جریانی که نمیتواند یک عطسه ی ناگهانی عضو خود در جلوی مریم را تحمل کند، چگونه میتواند در جبهه ای با افکار وآرای متفاوت حضور داشته باشد؟

6- منظورتان مسعود و مریم تن پرور و عیش جو میباشد که شاهانه زیستند و قطره خونی از دماغ شان بر نیآمد وسازمان مجاهدین اولیه را باین شکل وشمایل شرم آور درآوردند؟

7- شما گفته اید که با نظر مردم کار میکنید وخواهید کرد ، حق استفاده ازکلمات باید ونباید و تعیین تکلیف برای مردم را ندارید!

8- جواب این شرط شما در بندهای دیگر داده شد و لازم به جواب مجدد که سبب اطاله ی کلام بیجهت است، ندارد!

9- این شرط هم دربندهای دیگر قید شده و آورده شدن مجددش شبیه انشاء نوشتن دانش آموزان زبل برای کلاه گذاشتن بر سر معلم کلاس است.

11- تا منظور ازمقبولیت بین المللی چه باشد!

آیا این نیرو باید دربین مردم ترقی خواه وستمدیدگان ازجور وظلم سلطه گر اعظم باشد ویا کافی است که توسط نئوکان ها وصهیونیست های حاکم برآمریکا باشد.

ذوق زده نشوید آقای ماهوتچیان!

تشکیلات رجوی بلحاظ ضد مردمی بودن مورد نفرت دسته ی اول است و بخاطر کم مایگی مورد التفات کافی سلطه گر اعظم نیست.
درهر صورت، شما هرکاری که بکنید وهرچه بنویسید خللی درمطالبات متعدد ما دایر بر انجام ملاقات با عزیزان دربند مان ایجاد ننموده وچه بسا که عزم ما را بخاطر مشاهده ی دشمنی بنام باند رجوی جزم تر خواهد کرد.

پایان
گروهی ازخانواده های گرفتار وداغدیده ی تبریزی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا