قابل توجه قضات دادگاه بدوی

هنوز یک هفته از صدور حکم کاملاً سیاسی عالی‎جنابان دربارهی گروه تروریستی مجاهدین خلق نگذشته است که چندین نفر از شخصیتهای ایرانی، چندین ارگان و نشریهی معتبر اروپایی و امریکایی مورد حمله و فحاشی چماقداران این فرقهی تروریستی در اروپا قرار گرفتهاند!

"بهمن نیرومند"، "کتایون امیرپور"، "نوید کریمی"، "اروند آبراهامیان" و "ولی نصر" از جمله روشنفکران و افرادی هستند که گروه آدم‎کش رجوی، متعاقب صدور حکم دادگاه بدوی به آنها چنگ و دندان نشان داده و آنها را به باد فحاشی گرفته است!

"حزب سبزهای آلمان" که به هیچ‎وجه از سیاستهای جنگطلبانهی گروه تروریستی مجاهدین درباره ایران حمایت نمیکند نیز از سوی مجاهدین به باد فحاشی گرفته شده است.

"یوشکا فیشر" وزیر امور خارجه‎ی سابق آلمان به زانو زدن در مقابل دولتمردان ایران و بوسیدن دست آنها متهم شد، چرا که با روشهای تروریستی این گروه موافقتی نداشته است.

روزنامه‎ی آلمانی "تاگس سایتونگ" و روزنامهی "نیویورک تایمز" امریکا را نیز بهدلیل سانسور نکردن آنچه دلخواه مجاهدین نیست، به باد فحاشی گرفته است.

این همه، علاوه بر جریان شانتاژ تبلیغاتی‎ای است که باند رجوی لاینقطع علیه جدا شدگان هدایت میکنند.

اینجا است که توصیه‎ی تمامی کارشناسان در مورد خطرات فرقهی رجوی برای اروپا به یاد میآید و دادگاه بدوی اروپا و قضات آن هنوز باید منتظر حرکات فاشیستی بیشتری از سوی این گروه علیه ارگانهای اروپا، نشریات اروپایی و ایرانیان مقیم اروپا باشند. پدیدهای که ارتباط مستقیمی با رأی آنها دارد.

ایران‎دیدبان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا