بازگشت به آغوش گرم خانواده یا عبای ملا؟ شما در زیر کدامین قبایید؟!

آقای غلامعلی میرزایی با بیش از 30 سال سابقه عضویت در فرقه تروریستی و ضدانسانی رجوی روز شنبه 6 دی ماه به آغوش گرم خانواده در شهر زادگاهش خرم آباد بازگشت . آقای میرزایی بدنبال تجاوز نظامی رژیم صدام برای دفاع از ناموس و خلق و شرف میهن به جبهه پیوست و در مهرماه 1359 در مرزهای جنوب به اسارت ارتش متجاوز عراق درآمد و نزدیک به 9 سال را در اردوگاههای دولت عراق در سخت ترین شرایط سپری کرد.

غلامعلی میرزایی

بدنبال شکست مفتضخانه رجوی در عملیات موسوم به فروغ جاویدان که به کشته و زخمی شدن صدها نفر از اعضای نگون بخت انجامید، مسعود رجوی برای پرکردن خلا کمبود نیرو ضمن توافق با رژیم بعثی حاکم برعراق نزدیک به 1500 نفر را که از شرایط غیر انسانی و شکنجه و آزار بدست مزدوران صدام بشدت رنج می بردند را با فریب و نیرنگ و دادن وعده شرایط زندگی بهتر و در صورت تمایل، بازگشت به ایران و یا اخذ پناهندگی در کشورهای اروپایی به پادگان اشرف کشاند.

آقای غلامعلی میرزایی هم یکی از این نفرات بود. فرزند آقای میرزایی نوزادی بیش نبود که پدرش به جبهه رفت و بیش از 40 سال از دیدن او محروم ماند. همسر آقای میرزایی طی ان سالیان یه تنهایی بار تربیت فرزند را به دوش کشید.

حضور در پادگان اشرف اسارت دیگری بود که وی تجربه میکرد وهنگامی که دریافت به امید و اعتمادش خیانت شده و مسئولین مجاهدین تمامی وعده و وعیدهای خود را منکر میشوند؛ بنای ناسازگاری و مخالفت و درخواست برای جدایی نمود. ولی در آن سالها به نتیجه ای نرسید زیرا زندان های مجاهدین در داخل اشرف و شکنجه گاه بدنام ابوغریب مانع از این میشد تا درخواست جدایی خودرا علنی کند.

مسعود رجوی در آن سرفصل اعلام کرده بود سیاست ما درقبال درخواست جدایی اعضا مشت آهنین است.

سرانجام آقای میرزایی پس از انتقال به آلبانی از این فرصت استفاده نمود و بعد از 30 سال از فرقه جدا شد. از همان ابتدای جدایی وی، سرکردگان فرقه خیلی تلاش کردند تا با سیاست های تهدید و بکارگیری اهرم فشار مستمری ماهیانه پناهندگی مانع از فعالیت های افشاگرایانه وی شود. اما این تهدیدها نتیجه ای دربر نداشت و آقای میرزایی در کنار دیگر جداشدگان با مصاحبه های مستمر با رسانه های آلبانی صدای خود و دیگر اعضاء که همچنان در اسارت این فرقه هستند را به گوش افکار عمومی رساند.

دولت آلبانی که به لحاظ مالی توسط دولت آمریکا و شیوخ حاکم بر عربستان تغذیه مالی میشود با کارشکنی ها وایجاد موانع تلاش نمود براساس خواسته مسئولین فرقه مانع از بازگشت آقای میرزایی به آغوش گرم خانواده گردد ولی تلاش های بی وقفه خانواده و بخصوص فرزند و همسرش و سیل نامه هایی که بسوی نهادهای حقوق بشری در آلبانی و دولت این کشور ارسال شد درنهایت آنها را مجبور به عقب نشینی در قبال درخواست اقای میرزایی نمود.

سایت فرقه رجوی در یک موضع گیری وحشت آلود و در عین حال مشمئزکننده به نقل از اطلاعیه کمیسیون دست ساز امنیت و ضد تروریست شورای ملی مقاومت اعلام کرد.غلامعلی میرزایی پس از سه سال جاسوسی و خدمت گذاری برای وزارت اطلاعات ایران و شیطان سازی بر علیه مجاهدین سرانجام جواز رفتن به زیر قبای ملایان را دریافت کرد و سرانجام به ایران بازگشت.

این اطلاعیه درنهایت اشاره می کند؛ وی درسال 96 در ارتباط با زن و پسرش درایران قرار گرفت و برید…

مزدبگیران رجوی درنهایت با زدن برچسب اطلاعاتی به فرزند و همسر آقای میرزایی تلاش نمودند از درد و سوزش خود قدری کم کنند. اما واقعیت این است علیرغم اینکه نزدیک به سه سال از جدایی آقای میرزایی می گذشت؛ مسئولین فرقه در کشور آلبانی ضمن زد و بند با دولت آلبانی با قطع مستمری پناهندگی که حق قانونی تمامی اعضای مستقر در آلبانی می باشد و بستن تمامی راه های خروج از آلبانی به کشورهای اروپایی تلاش کردند شرایطی فراهم آورند تا درنهایت اعضا را تحت تاثیر شرایط ایجاد شده خسته کرده و بناچار به مناسبات سرکوب گرایانه خود برگردانند.

نزدیکی به دولت ترامپ و به استخدام در آوردن مهره هایی همانند جان بولتون و رودی جولیانی در کنار همکاری با سیستم های جاسوسی سیا و موساد وعربستان سعودی با دادن اطلاعات جعلی از فعالیت های هسته ای ایران و درنوردیدن تمامی مرزهای خیانت و سفلگی بخشی از راه طی شده رجوی است که حاضرند برای خفه کردن صدای اعضای منتقد قیصریه ای را به اتش بکشند.

کسانی که شرایط را برای خروج اعضای جداشده از آلبانی به سوی کشورهای اروپایی بکلی غیرممکن کرده بودند، در این اطلاعیه خود در نهایت بیشرمی بازگشت اعضا به اغوش خانواده را هم بازگشت به زیر عبای ملاها تعبیر و تفسیر می کنند.

سوال از سرکردگان فرقه رجوی این است که شما در زیر کدام قبایید؟

از سال 61 که رجوی با طارق عزیز وزیر خارجه و معاون نخست وزیر رژیم سابق عراق دیدار کرد مقدمات خزیدن فرقه او به زیر قبای صدام کلید خورد. صدامی که به یکی از خون خوارترین وجلادترین رهبران تاریخ معاصر معروف بود. صدامی که درجریان دوجنگ با ایران وکویت هزاران نفر از مردم کشورش را به کشتن داد. صدام حسینی که در حلبچه با بمباران شیمایی اکراد بزرگ ترین تراژدی انسانی تاریخ را رقم زد. صدامی که به صغیر وکبیر مخالفان خود رحم نمی کرد وهزاران نفر از آنها را درجریان قیام ها سرکوب و در ملا عام بدار کشید و بالاخره صدامی که به داماد خود هم رحم نکرد .

آیا خزیدن به زیر قبای چنین جانور خونخواری وشرکت مستقیم در تمامی جنایت هایش برعلیه مردم عراق و ایران جرمش کمتر از رفتن به کانون و آغوش گرم خانواده است؟ آیا خزیدن زیر قبای شیوخ مرتجع سعودی وهمکاری اطلاعاتی با آنها برعلیه عالی ترین مصالح ومنافع کشور خیانت نیست؟! آیا همسویی با خاندان جنایتکار بن سلمان که خاشق چی یکی از منقدینش را به فجیع ترین وجه تکه تکه کرد جرمش از رفتن بدامان خانواده کمتر است؟!

براستی چرا برای شما رفتن زیر قبای سرویس های اطلاعاتی موساد وهمکاری با آنها برعلیه مردم ایران مشروع است! ولی بازگشت به آغوش خانواده بعد از 30 سال نامشروع؟! اگرچه اطلاعیه موسوم به کمیسیون امنیت وضد تروریست جیرخواران رجوی مملو از نشخوار مزخرفات صدها بار تکراری است ولی در خلال آن بصورت ناشیانه دم خروس را بیرون داده اند که این حرف اساسی واصلی سالیان ما اعضای جداشده است.

آنجا که اعتراف می کند اقای میرزایی بعداز تماس با خانواده ذهنیتش شکست (برید) و دیگر افکار پوسیده ما که سالیان در ضدیت با خانواده در ذهنش القاء کرده بودیم کارایی خود را از دست داد. بیهوده نبود که رجوی اصرار داشت خانواده کانون اصلی مخالفت و باطل السحر مزخرفات انقلاب نکبت بار اوست. آری رجوی مزد خود را اینگونه دریافت می کند. درحالیکه سالیان تلاش کرد در کنج خلوت وپستوهای تنگ وتاریک دنیای کوچک و ذهن علیلش به روی عواطف و احساسات اعضاء، خاک بپاشد وعواطف وعشق آنها را تسخیر ومعطوف به مریم نماید.

با اولین تماس عضو اسیر با خانواده، عواطف سرکوب شده سالیان فوران کرده و آتشفشان بپا می کند. رجوی ها باید بسوزند زیرا غلامعلی میرزایی ها در کانون گرم خانواده آرامش می گیرند و آنها هرروز برای گذران چند روز حیات خفیف خائنانه بدنبال خزیدن به زیر قبای اربابان دیگر باشند .

با خالصانه ترین تبریکات به آقای غلامعلی میرزایی برای شروع زندگی دوباره و لبخندی دیگر به زندگی…

اکرامی

منبع

4 نظر

 1. خدا را شکر میکنم که جناب میرزائی بزرگوار و نوعدوست به وطن بازگشتند .
  ان شاءالله آزدی بقیه اسیران در زندان آلبانی …
  از ایزد منان برای تمامی اسیران فرقه رجوی آزادی و حضور در وطنشان را خواستارم

 2. بازگشت آقای میرزایی به آغوش گرم خانواده اش موجب خرسندی گردید تبریک به ایشان و خانواده بزرگ انجمن نجات, آقای میرزایی زنجیر اسارت را پاره کرد و تصمیم شجاعانه ای گرفت از اسارت ذهنی رهایی یافت و به دنیای ازاد قدم گذاشت الان که در ایران است بخوبی به تبلیغات دروغین سازمان گریزان خلق پی برد و دسد که خاک گرم وطن چطور ایشان را در اغوش کشید و خانواده چشم انتظارش پس از چند دهه دوری چشمشان با دیدن ایان پرفروغ گشت الحق خیلی خوشحال شدم خدارا شکر خداراشکر انشاالله همه عزیزانمان از دست رجویهای ستمگر آزاد بشوند و برگردند به وطنشان.

 3. درود بر دوست گرامی آقای اکرامی که حق مطلب را به خوبی ادا کرده و پاسخ کوبنده ای به نشخوارگران فرقه رجوی داده است. سران فرقه جواب یکی از سؤالات آقای اکرامی را نمی توانند بدهند چرا که ماهیت فرقه رجوی فقط خیانت، دروغ و نیرنگ با اعضا و مردم ایران بوده و هست.

 4. سایت محترم و وزین انجمن نجات با عرض سلام وتبریک به خاطر به بار نشستن زحماتتان برای بازگشت اقای میرزایی
  باید عرض کنم که درطول چند سالی که مطالب سایت شما را مرتب پیگیری میکنم بارها اخبار خوشحال کننده ای را در سایتتان خوانده بودم من سرگذشت اقای میرزایی را از همان قسمت اول دنبال میکردم وتا امروز که خبر بازگشت ایشان را خواندم
  در این میان سرنوشت چند تن دیگر هم در سایت وزین شما قابل اهمیت هست
  افرادی مثل موسی دامرودی عظیم میش مست والخاص کوهپیما سربازی از ایل قشقایی
  که امیدوارم به زودی خبر رهایی وبازگشت انان وصد البته رهایی تمامی اسرای در بند فرقه منحوس وسمج رجوی رادر سایتتان بخوانم
  به امید روزی که شیپور پایان فرقه رجوی به صدا در آید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا