تبریک و 5200000هزارتبریک به مناسبت پیام سوم مسعود

برادر مجاهد(سابق) مسعود رجوی،‌فرمانده سابق ارتش آزادیبخش و‌مسئول سابق شورای ملی مقاومت (‌مسعود و مریم)، رهبر سابق انقلاب نوین مردم ایران،‌ و طراح عملیات پیروزمند دروغ فروغ جاودان،‌ بهترین تحلیل گر قرن،‌ همسر سابق اشرف ربیعی،‌فیروزه بنی صدر و مریم قجرعضدانلو و احتمالا زنان دیگری که مخفیانه صیغه شده بودند،‌از بازداشت گاه خود پیام سوم خود را به مریم قهرمان (نام فامیلی جدید مریم که بدلیل شرمندگی عوض کرده) فرستاد.

راستش ریاست جمهوری ایران پشت قباله ازدواح مریم بود که مسعود شرمنده است نتوانسته به آن عمل کند.

در این پیام که طبق معمول نزدیک به چندین صفحه نوشته هست که تنها یک مورد ان مفید است،‌ که برای شما آورده میشود،‌ در مورد فضای این پیامن مهم سوم چند نکته ضروری است

1. بشدت نشئگی برادر رجوی،‌ بر اثر هیاهوی رای دیوان عد الت اروپا د رمورد رفع تحریم بانکی سازمان بدلیل نفی ترور و مبارزه مسلحانه (‌که سازمان این قسمت اصلی را برا ی هوادرانش با شرمندگی نمی گوید)،‌با اعدام صدام حسین حامی اصلی وی و عامل رشد سازمان در غرب،‌ پریده است.

2. برادر در بازداشتگاه خود شدیدا به تیم امریکائی -اسرائیلی مسئول،‌ نارضایتی و نگرانی خود را با توجه به اینکه انها از صدام،‌ مهره ای که به منافع انان د رمنطقه خدمت کرد و بسیار ی از کمونیستها را که بدستور سازمان سیا در سالهای اولیه قدرتش بدون محاکمه و در زیر شکنجه کشت،‌ مراقبت نکرده اند، بیان کرد.

مسئولا ن امریکائی به وی اطمنیان خاطر دادند که انها برای وی مانند جرالد فورد مراسم رسمی تشیع جنازه رسمی می گیرند و وی را در محل مخصوص مامورا ن سازمان سیا در واشنگتن به خاک خواهند سپرد. بشر ط اینکه مسعود هر چه زدوتر تابعیت آمریکائی را بدست آورد. قرار شد علیرضا جعفر زاده این کارها را دنبال کند.

3. و لی برادر از انجا که اینقدرها هم پخمه نیست و مانند همیشه توانست آمریکائیان را گول بزند که متئوجه نشوند دشمن اصلی سازمان مجاهدین اولبه آمریکا بوده است و انها ظاهرا عوض شده اند،‌قرار نیست که از تابعیت عراقی خود دست بردارد. به همین دلیل در این پیام به مریم قهرمان وبچه محلهای مریم گفته که بعدا ز اعدام و یا دق مرگش،‌وی را در دهکده “ اجوا” در استات تکریت د رکنار قبر صدام و پسران جنایتکار ش،‌عدی و قصی خا ک کنند تا مردم عراق بدانند که وی چه قدر به صدام وفادار بود و تا چه حد از رژیم آخوندی و مردم ایران تنفر داشت.

البته مردم عراق اینرا می دانند ؤ تاکید از برادر مسعود است. مانند بقیه نشست هایش.

در پایان اشاره ای کوچک به ان عده ای که از اعدام صدام به عنوان بربریت یاد می کنند باید گفت صدام تا همین اواخر تو هم داشت و فکر می کرد که وی مانند گذشته توسط آمریکائی ها به قدرت بر خواهد گشت. تا وقتی که حکم اعدام وی صادر نشده بود خیلی دور ور می داشت. ولی این دو سه ماه اخر،‌دیگر مودب شده بود و شدیدا مسلمان شده بود و قران می خواند.

اگراعدام وی جلوی دوربین ها نبود،صدام ازالتماس و گریه هم خودداری نمی کرد.

د رکشوری که روزانه ده ها نفر در خیابانها کشته میشوند و جنازه یشان در جوی آب و بیابانها انداخته میشود و صدها نفر مردم معمولی درانفجار کشته میشوند، اعدام صدام حسین بهترین هدیه سالن مسیح و عید قربان بود که به وی داده شد اگر وی را رها می کردند مردم عراق وی را تکه تکه کرده بودند.

اگر در یک کشور آرامی بود صدام نباید اعدام میشد و لی د رعراق فعلی که باعث و بانی اصلی آن خود صدام بود،‌اعدام وی یک ضرورت بود که امید بعثی هارا نا امید کرد و البته امید رجوی را نیز.

سعید حضرتی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا