وحشی گری رجوی ها د رهنگام ترور

دستگاه تبلیغاتی رچوی در پی از دست دادن رهبر مادی و الگور رهبری رجوی یعنی صدام حسن،‌پس از 3 سال سکوت در قبال عراق و سرنوشت صدام به یک باره همه محافظه کار ی ها را کنا رگذاشته است وان بخش از هزاران خبر مربوط به اعدام و جنایات آن دیکتاتور و فرزندا نش که تچاوز به زنان عراقی و شکنجه دادن مخالفان صدام و حتی تیم فوبتال عراق یکی از تفریجات انان بود، را سانسو ر کرده و تنها به ان قسمت که با اعدام صدام مخالفت شده است را درج می کند.

براستی سیاست دوگانه و مزورانه دستگاه تبلیغاتی رجوی درپی کدام منظور است؟‌

اولا: اتحادیه اروپا و منجمله فرانسه با عمل “ اعدام “‌مخالف هستند و در عمل هم این عمل را در کشورهایشان اجرا نمی کنند. در حالیکه رجوی موافق اعدام و ا زنوع انقلابی ان هست یعنی بدون محاکمه متهمم و داردسی و حق دفاع متهم.

دوما:‌ انانی که ا زموضح حقوق بشری در مورد حق زندانی حمایت میکنند توهین به زندانی را بر نمی تابند. چگونه رجوی به عنوان رهبر سازمانی که پرونده اش مملو از اتهام زنی،‌،‌دروغ پراکنی،‌ضرب و شتم و شکنجه و سربه نسیت کردن منتقدانش به خودش اجازه میدهد که از موضح حقوق بشری صحبت کند.؟

چگونه رهبری و دستگاه تبلیغاتی سازمان،‌نام بردن از مقتدی صدا را توهین به صدام میدانند در حالیکه صدام پدر و عموی مقتدا یعنی محمد باقر صدر روحانی سرشناش شیعه ر ا زیر شکنجه کشت dj hhو انرا وحشی گری میداند ولی خود از ترور افراد در ملا عام و گاهاد رجلوی خانواده اش، و شعار مرگ دادن را با افتخار یاد میکنند. مرگ خوب است برای همسایه.

د رکشورهای آزاد هم در مراسم اعدام قاتلان،‌خانواده متهم را برای نظارت دعوت میکنند و بعضی ها هم علیه قاتل شعار سر میدهند و اگر پلیس دخالت نکند با دستان خودشان قاتل را خفه خواهند کرد.

بنابر این اگر رجوی ها و سیتسم دروغپردازی سازمان معتقد به انسانیت و حقوق بشر هستند اول ا زهمه باید ترورهای خودشان و نقض حقوق بشر در سازمانشان علیه منتقدان و ناراضی ها را پایان دهند و انرا نقد کنند..

خواهان لغو اعدام بشوند بعدا مدعی انسان دوستی شوند.

آقا وخانم رجوی، شورای مقاومت وابسته

چرا ان زمان که بسیاری از فرماندهان ارتش عراق زیر شکنجه د ردستان نیروهای پنتاگون (حامیان رجوی ها)‌ کشته شدند، حرفی از وحشی گری اربابان آمریکائی تان در پنتاگون نزدید؟ و این همه مدت خفقان گرفته بودید و لی اکنون که صدام د رکشوری که برای هیچ کدام از قربانیانش دادگاهی تشکیل نداد،‌ محکوم و اعدام شد انرا به عنوان پیرهن عثمان برای خونخواهی صدام حسین بلند کرده اید.

البته رجوی ها ته قلبشان از اعدام صدام شاد است زیرا اگر صدام زنده میماند و از نقش رجوی ها و ارتش ازادی بخش هم می گفت…؟‌

صدام حسین یک جنایتکا رو دیکتاتور بیرحمی بود که حتی مسعود رجوی هم با تمامی استعداهای ضد خلقیش وتمامی تلاشش به ان دست نخواهخد یافت. حال بامقایسه این دو دیکتاتور شما می توانید به عمق ضدا انسانی صدام پی ببرید.

متاسفانه رجوی ها با ادامه وابستگیشان مانند صدام حسین،‌ پرونده خود را د رپیشگاه خدا و خلق سنگین تر میکنند.

سعید حضرتی، پنجم ژانویه 2007

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا