خانواده ها

اولین سالگرد عروج ملکوتی مادرچشم انتظارزنده یاد زهرا کزازی

روحش شاد ویادش گرامی
بی شک مرحومه مغفوره زنده یاد زهرا کزازی مادربدرود یافته مصطفی بهشتی ( میلاد ) ازقربانیان مجسم فرقه تبهکاررجوی است که تاریخ نه می بخشد ونه فراموش میکند ودرانتظارانتقام وبه محاکمه کشاندن عوامل این جنایت ازبیشمارجنایات رجوی بوده وخواهد بود..

همین ایام بود که مادربهشتی نازنین ازغم جانکاه قربانی شدن فرزندش مرتضی دراشرف وعراق وهمچنین درحسرت شنیدن صدای دیگرفرزند اسیرش درزندان مانزآلبانی بواسطه اینکه فریادرسی نداشت ؛ با وجود بیماریهای زمینه ای به درد جانکاهی دچارشد که متاسفانه علاج نیافت وجان به جان آفرین تقدیم کرد وازبسیاری ناملایمات وظلم وجوررجوی رخ درخاک کشید وبه آرامش رسید.

مادر میلاد بهشتی

با وجود یکسال ازدرگذشت جانکاه مادربهشتی وفعالیتهای انسانی ودلسوزانه خانواده ، به خصوص خانم نرگس بهشتی دردسترسی به دیداربرادراسیرش میلاد نه تنها میسرنشد بلکه حتی میلاد اجازه نیافت که بعد از درگذشت مصیبت بارمادربا خواهران ویگانه برادرش آقا محمد تماس بگیرد وتسلیت بگوید وتسکین شان بدهد وخود نیزتسکین بیابد..

امیدوارم که با روند افزاینده اپیدمی کرونا ومرگ ومیرناشی ازآن دراسارتگاه مانزآلبانی ، مصطفی بهشتی ( میلاد ) بتواند با دخالت نماینده بهداشت جهانی بی واسطه با خواهرش نرگس بهشتی تماس تلفنی وچه بهترتصویری برقرارکند تا ضمن تایید صحت وسقم سلامتی خود ، اندکی بردردها وآلام این خانواده دردمند وچشم انتظارمرهمی بگذارد تا ازنگرانی طاقت فرسای خانواده کمی کاسته شود ..

پوراحمد

مطالب مرتبط

استمداد خانم نرگس بهشتی از وجدانهای بیدار بشری

عیادت از مادر چشم انتظار میلاد بهشتی

پیام فوری آقای پوراحمد به مصطفی (میلاد) بهشتی

مادر 58 ساله ی خانواده ی بهشتی به چه جرمی کشته شد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا