رسانه های رجوی چه موضوعاتی را بیشتر مطرح میکنند؟

برجام:
با وجود اینکه ایران بطور مکرراعلام کرده که تفاهم برجام بعد از 4 سال کشمکش ومذاکرات نفس گیر وهمه جانبه بدست آمده وبه تصویب شورای امنیت هم رسیده ، آمریکا که بطور قلدرانه وعهد شکنانه ازاین تفاهم خارج شده، باید بدون هیچ پیش شرطی به برجام برگردد وصحبتی ازتولیدموشک های بازدارنده ی ایران نکند ، سران آمریکابطور خام خیالانه ای میخواهند که همه ی این موارد به هیچ شمرده شده و روز از نو وروزی ازنو گردد تابزعم خود ازایران به زانو درآمده ، بیشترین امتیاز را تا تسلیم کامل او شدن بگیرد!

دراین مورد دکتر ظریف صراحتا اعلام کرده که اینطور نیست که درطول این مذاکرات طولانی، مسئله ی موشک های ایران- که تمامی رقبای منطقه ای اش براحتی آنرا بدست آورده اند- مطرح نبوده و وقت قابل توجه مذاکرات را نگرفته. اما ایران به هیچ وجه حاضر به مصالحه با شرایط آمریکا وشرکا دراین مورد نشده ونخواهد شد وروی امنیت ملی اش معامله ومذاکره نخواهد کرد واگر آمریکا این مسئله را که درجریان مذاکرات برجام منتفی دانسته شد، دوباره مطرح میکند، دست به عمل بیهوده ای میزند.

مجاهدین در آلبانی

پس شرایط ایران درمورد این دو وجه اختلافات با آمریکا روشن است و آمریکا و کسانی دراروپا اگر این موضوع را دوباره مطرح میکنند، کاری جز تداوم تروریزم اقتصادی اعمال شده که در درجه ی اول قاطبه ی مردم ایران را هدف گرفته ، انجام نمیدهند واین کار به تنش های موجود درمنطقه وجهان دامن میزند.

ازنظر ایران، موضوع قابل مذاکره تنها مسائل منطقه ایست وایران صراحتا اعلام کرده که درهمکاری تنگاتنگ با کشورهای منطقه، تمایل زیادی به برقراری ثبات وآرامش دارد .

این موضوع سبب دلواپسی باند رجوی است ومیخواهد با منطقی جلوه دادن خواست های آمریکا وکم وبیش اروپا ، بر علیه ایران شیطان سازی نموده وبا تبلیغات وجنجال وسیعی که براه انداخته، برچشم بینای مردم ایران وجهان خاک بپاشد تا ضمن خوش رقصی به اربابان مادی ومعنوی ریز ودرشت خود ، بزعم خود ضربات خائنانه ی خود را برملت ایران که وقعی به توهمات او ننهاده و راه وروش خاص خود را برای زندگی و وحل معضلات مربوطه انتخاب کردند،واردکند.

البته از جنبه ی مصرف داخلی داشتن هیاهوی این فرقه ی ضد مردمی هم نباید غافل بود.

خلبان معزی
هنوز ولااقل برنویسنده ی این سطور روشن نیست که آیا این خلبان ازسرویس های دشمن دستور میگرفت یا بعنوان یک ارتشی که آن زمان تحت اختیار بنی صدر بود عمل کرد ویا احیاناهوادار مجاهدین خلق شده بوده که البته این یکی ، امری چندان قابل هضم نیست.
درهر صورت ، او در زمانی بنی صدر و رجوی را فراری داد که هیچ شلیکی به هواپیمای او نشد و کار محیر العقولی انجام نداد که دیگران نمیتوانستند انجام دهند تا سبب اینهمه مدیحه سرایی ها گردد.

به هیچ وجه روشن نشده که هدف اصلی این پرواز او دردرجه ی اول از معرکه به در بردن رئیس جمهور وقت بود یا چیز دیگر.
این مسئله دارای چنان اهمیتی نبود که رسانه های رجوی بزرگش میکنند وباشد که اینهمه جنجال بی قواره ای که به راه انداخته اند، بدان جهت است که حرف مهم دیگری ندارند که مطرح کنند واین هیاهو بیشتر ازسر استیصال است ونه ازموضع قدرت.

ماجرای مشکوک قصد بمب گذاری در ویلپنت
با وجود اعلام قبلی سرویس های اطلاعاتی اسرائیل ونظر به اینکه جلسه ی ویلپنت مریم وخود و مهمانانش ازچندان اعتباری برخوردار نبودند که جمهوری اسلامی ایران بخواهد آنجا را با قبول هزینه ی گزاف منفجر کند ،اگر کسی تصور کند که این ماجرا را بخاطر این درست کردند که بخاطر مشکلاتی که برای دولت فرانسه ایجاد میکند بعد ازاین ویلپنت مورد استفاده ی مریم قرار نگیرد وفرانسه هم متهم نشود که زیر بار قول هایش به مریم رجوی زده ، پر بیراه نرفته است.

جالب اینکه بعد ازمحاکمه ی مشکوک آقای اسدی که خود درجلسه ی دادگاه حضور نداشت ومعلوم نیست برای چه ، این روزها باند رجوی شروع به طرح ادعاهای جدیدی نموده که خنده دار است.

ادعاهایی که دردادگاه مطرح نبود!

بنظر میرسد که منابع خبری تهییج کننده ی باند رجوی ، روز بروز کمتر شده واو را وادار میکند که باتکرار مکررات ، صفحه های اینترنتی یا برنامه های تلویزیونی خودرا پرنموده و نگذارد که یک ناظر ، خالی بودن دستان او رامشاهده کند.

حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا