تعریف فرقه از نظر مرکز اطلاعات فرقه

فرقه چیست؟

هر فرقه ای میتواند به عنوان گروهی که تمامی پنج کاراکتر زیر را دارد تعریف گردد:

از القای روانی جهت جذب، حفظ، و کنترل اعضایش استفاده میکند.

یک جامعه بسته توتالیتری تشکیل میدهد.

بنیانگزار یا رهبر آن خود انتصابی، دگماتیک، قدسی مآب، غیر قابل پیش بینی، و دارای کاریسما می باشد.

اعتقاد دارد که “هدف وسیله را توجیه میکند” و به هر وسیله ممکن پول در آورده و افراد را جذب می نماید.

ثروت فرقه استفاده ای به اعضای آن یا جامعه نمی رساند.

خصوصیات فرقه ها

فرقه های مذهبی

فرقه های درمانی

دارای جامعه زندگی اشتراکی میباشند.

به ندرت جامعه زندگی اشتراکی دارد.

اعضا نمیتوانند فرقه را ترک کرده یا به بخش نیروی کار ملحق نشوند.

اعضا معمولا در بخش نیروی کار جامعه مستقر میشوند.

متوسط سنی در نقطه عضو شدن بین 20 تا 30 سال است.

متوسط سنی در نقطه عضو شدن در حوالی 35 سال است.

به عنوان یک گروه مذهبی ثبت شده است.

به عنوان گروه غیر انتفاعی ثبت شده است.

به نظر میرسد همکاری با گروهی را پیشنهاد میدهد که خواهان تبدیل جهان به مکانی بهتر از طریق فعالیت های سیاسی، معنوی، یا سایر فعالیت ها می باشد. 

 به نظر میرسد همکاری با گروهی را پیشنهاد میدهد که دوره هایی در خصوص نوعی خود ارتقائی یا تکنیک های خود یاری یا درمانی ارائه مینماید.

آیا فرقه ها آسیب رسان هستند؟

باقی ماندن در درون حصارهای ذهنی و اجتماعی یک فرقه، برای حتی مدت کوتاهی، میتواند اثرات فاجعه بار زیر را داشته باشد:

از دست دادن قدرت انتخاب، و اراده آزاد

تحلیل رفتن قدرت عقلانی، درک مفاهیم لغات، و شوخ طبعی

کاهش یافتن استفاده از طعنه، انتزاع، و استعاره

کاهش یافتن ظرفیت برقراری روابط منعطف و صمیمی

قضاوت ضعیف

تحلیل رفتن قدرت فیزیکی

آثار سوء تغذیه

توهم، اضطراب، ترک مراوده، احساس گناه، گم گشتگی، و بدگمانی

روان رنجوری، روان پریشی، یا تمایل به خودکش

نقل قول:

“وقتی شما صمیمی ترین فردی که تا بحال میشناخته اید را ملاقات میکنید، که شما را با دوست داشتنی ترین گروه از افرادی که تابحال برخورد کرده اید آشنا میکند، و شما رهبر را الهام بخش ترین، غمخوارترین، مهربان ترین، و فهمیده ترین فردی که تا بحال ملاقات کرده اید می یابید، و سپس می آموزید که هدف گروه چیزی است که هرگز به خود جرأت نمی دادید که امید به تحقق آن داشته باشید، و همه اینها بیش از حدی که واقعیت داشته باشد خوب به نظر میرسند، احتمالا بیش از حدی که واقعیت داشته باشند خوب هستند! تحصیلات، امیدها و خواسته های خود را جهت دنبال کردن رنگین کمان از دست ندهید.”

جنی میلز   Jeannie Mills

عضو سابق معبد خلق The People’s Temple، که بعدا به قتل رسیده پیدا شد.

 افراد و گروه های غمخوار، دوست داشتنی، و سرزنده قطعا وجود دارند. در هر صورت فراخوان فوق به منظور داشتن بصیرت و ضرورت به مورد سؤال قرار دادن کامل تمامی گروههای جالب، قبل از در گیر شدن با آنها و/ یا عضو شدن در آنها داده شده است.

کنترل ذهنی چیست؟

تکنیک های کنترل ذهنی عبارتند از: 

هپنوتیزم

القای حالتی از تلقین پذیری توسط هپنوتیزم، اغلب به بهانه تمدد اعصاب یا مدیتاسیون  

گروه فشار وابستگان

سرکوب تردید و مقاومت در برابر ایده های جدید بوسیله سوء استفاده از احساس نیاز به تعلق

بمباران عشق

خلق یک نوع احساس خانوادگی و تعلق بوسیله بغل کرده، بوسیدن، لمس کردن، و تملق گوئی

رد ارزش های قدیمی

شتاب دادن به پذیرش سبک زندگی جدید توسط باطل خواندن ارزش ها و اعتقادات قدیمی

دکترین سردرگمی

تشویق به پذیرش کورکورانه و رد منطق از طریق آموزش های پیچیده در خصوص یک دکترین غیر قابل فهم

 فرا ارتباطی

رساندن پیام های ناهشیارانه بوسیله تأکید بر برخی کلمات یا عبارات کلیدی در تدریس های طولانی و سردرگم کننده

نفی امور خصوصی

رسیدن به نقطه فقدان توان ارزش گذاری منطقی بوسیله ممانعت از تعمق و تفکر خصوصی

محرومیت از احساس زمان

نابود کردن قدرت ارزش گذاری اطلاعات، واکنش های شخصی، و عملکردهای بدنی در رابطه با گذر زمان توسط برداشتن تمامی ساعت های دیواری و مچی

بی قیدی

تشویق به اطاعت کودکانه توسط گسترش دادن رفتار کودکانه                                                

قواعد غیر قابل مذاکره

القای حس پشیمانی و سردرگمی بوسیله کسب توافق برای اعمال قواعد ظاهرا ساده که زمان های توقف کار برای خوردن، حمام کردن، و استفاده از دارو را به نظم در می آورد

نقض قواعد زبانی

احساس زدایی از طریق بمباران فرد با زبان احمقانه و نقض کننده قواعد دستوری

گرسنگی و محرومیت از خواب

خلق سردرگمی و آسیب پذیری بوسیله طولانی کردن فعالیت های روانی و فیزیکی و ممانعت از استراحت و خواب کافی

لباس متحد الشکل

از بین بردن فردگرایی بوسیله دستور دادن به همسانی در استفاده از لباس متحد الشکل گروه

شعار دادن و سرود خواندن

حذف ایده های غیر فرقه ای از طریق تکرار گروهی شعارها یا عبارات محدود کننده ذهن 

اعتراف گیری

تشویق به تخریب شخصیت قبلی از طریق اعتراف گیری به نقاظ ضعف شخصی و درونی ترین احساس های تردید

تعهدات مالی

کسب وابستگی افزاینده به گروه بوسیله “خراب کردن پلهای گذشته”، از طریق تقدیم کردن تمامی دارائی

انگشت نما کردن

خلق احساس کاذب حقانیت بوسیله انگشت نما کردن نارسایی های دنیای خارج و سایر فرقه ها

بزرگ کردن رهبر

ارتقای قبول اوتوریته فرقه بوسیله دادن نوید پیشرفت، قدرت، و نجات

ایزوله کردن

القای فقدان واقعیت بوسیله جداسازی فیزیکی از خانواده، دوستان، اجتماع، و منابع عقلانی

تأیید کنترل شده

برقراری آسیب پذیری و ابهام بوسیله تشویق و تنبیه در قبال اعمال مشابه بطور متناوب

تغییر رژیم غذایی

خلق سردرگمی و آسب پذیری فزاینده در قبال انگیزه های احساسی بوسیله محروم نگاه داشتن سیستم عصبی از تغذیه ضروری از طریق استفاده از رژیم های غذایی مخصوص و/ یا روزه داری.

بازی ها

القای حس وابستگی به گروه بوسیله ارائه کردن بازی هایی با قواعد مبهم

سؤال بی سؤال

کسب پذیرش اتوماتیک اعتقادات بوسیله نهی از پرسیدن سؤال

احساس گناه

اعمال احساس برای “نجات” بوسیله غلو کردن در گناهان مربوط به سبک زندگی قبلی

احساس ترس

برقراری وفاداری و تمکین در قبال گروه بوسیله مورد تهدید قرار دادن روان، زندگی، یا جسم برای کوچکترین فکر، کلمه، یا عملکرد “منفی”

جابجا کردن رابطه ها

تخریب خانواده قبل از فرقه بوسیله ترتیب دادن ازدواج ها و “خانواده ها” ی فرقه ای 

فرقه ها چه کسانی را عضوگیری میکنند؟

فرقه ها کسانی را میخواهند که دارای ویژگی های زیر باشند: 

با ذکاوت

ایده آلیست

تحصیلکرده

دارای وضعیت خوب اقتصادی

کنجکاو به لحاظ فکری یا معنوی

در هر سن و سال

چگونه از فرقه ها اجتناب کنم؟

فرقه ها از تکنیک های کنترل ذهنی پیشرفته استفاده میکنند که بر روی هر کس، که در شرایط مناسب قرار بگیرد، عمل میکند. کسانی که فکر میکنند مصون هستند تنها خود را آسیب پذیرتر میکنند. بخاطر داشته باشید که تهاجم بر احساسات شما صورت میگیرد و نه بر هوش و ذکاوت شما. 

دو اصل اساسی القای روانی به شرح زیر است:

اگر شما بتوانید شخصی را وادار کنید که بصورتی که شما میخواهید رفتار نماید، شما میتوانید آن شخص را وادار کنید که بصورتی که شما میخواهید اعتقاد داشته باشد. 

تغییرات ناگهانی و حاد در محیط زندگی منجر به افزایش تلقین پذیری و تغییرات حاد در برخوردها و باورها میشود.

هوشیار باشید!

از خودتان مواظبت بکنید! چرا باید برای یک آخر هفته یا مدتی بیشتر با یک غریبه یا یک گروه عجیب از محل خود دور شوید مگر اینکه:

شما نام گروه پشتیبان برنامه را بدانید.

شما ایده ها، باورها، و وابستگان آنرا بشناسید.

شما بدانید که در اجتماع مربوطه چه اتفاقی خواهد افتاد.

شما بدانید که از شما چه انتظاری دارند.

شما بدانید که جهت ترک محل مربوطه در هر زمان آزاد و قادر خواهید بود.

چگونه من به یک عضو فرقه کمک کنم؟ – باید ها و نباید ها

باید ها:

سعی کنید در تماس مستمر از طریق نامه یا تلفن با وی باشید حتی اگر به ندرت جواب دریافت میکنید.

ابراز عشق صمیمانه برای عضو فرقه، در هر فرصت بدست آمده، بنمائید.

یک دفتر خاطرات از نظرات، رفتارها، و وقایع مربوط به وی از زندگی اش در فرقه نگاه دارید.

همیشه از بازگشت عضو فرقه به آغوش خانواده، فارغ از هر آنجه که بگوید، استقبال کنید.

کپی های تمامی نامه های نوشته شده از طرف شما و فرد را نگاه دارید.

تمامی اسامی، آدرس ها، و شماره تلفن های افراد مرتبط با فرقه را ثبت کنید.

سعی کنید اگر عضو فرقه اظهار نظرات غیر دوستانه کرد زبان خود را گاز بگیرید.

تمامی کتاب های توصیه شده در رابطه با فرقه ها و کنترل ذهنی را مطالعه کرده و همچنین سایر اطلاعات مربوط به مسئله فرقه ها را بخوانید.

خواهان دریافت کمک و اطلاعات از سازمان های تخصصی در کارهای ضد فرقه ای باشید. ما مراقب شما و وضعیت فرد مربوطه در فرقه هستیم.

نبایدها

در انتخاب یک راه حل بالقوه قبل از تحقیقات دقیق در خصوص مسئله فرقه ها عجله نکنید.

به فرد نگوئید: “شما در یک فرقه هستید؛ شما را شستشوی مغزی داده اند”

به عضو گروه پول ندهید.

احساس گناه نکنید. این مشکلی نیست که خانواده مسئول آن بوده باشد.

عملکرد عصبی و خصمانه در قبال عضو فرقه نداشته باشید.

احساس تنهایی نکنید. این مسئله برای هزاران خانواده هر ساله اتفاق می افتد.

میزان کنترلی که فرقه بر روی عضو دارد را دست کم نگیرید.

عضو فرقه را با کوبیدن اعتقاداتش عصبانی نکنید.

در برابر عضو فرقه فورا به قضاوت ننشینید و تقابلی برخورد نکنید.

در برابر یک “متخصص” فرقه فورا قانع نشوید که پول هنگفتی، بدون مطمئن شدن از صحت مدارک کار لازم، به وی بپردازید.

امید خود را به موفقیت در کمک به عضو خانواده خود جهت ترک گروه، فارغ از اینکه چه مدت با گروه درگیر بوده است، از دست ندهید.

از خود یا سایر اعضای خانواده غافل نشوید.

ترجمه آقای ابراهیم خدابنده، چهاردهم ژانویه 2007

Cult Information Centre

مرکز اطلاعات فرقه ای 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا