قرارداد با چین، نشانه مرگ سیاسی آقا و خانم رجوی

ایران و چین تفاهم نامه 25ساله امضا کردند که رئوس کلی وبندهای آن منتشرشد تا بخواهد درهرزمینه ای اجرایی شود نیازبه قراردادهای متعدد دارد که هنوز وارد قراردادها نشده اند.

دراین وسط طبق معمول وانتظارچهار دسته برعلیه آن شروع به فحاشی ولجن پراکنی کرده اند.

یک ایرانی های خارج کشوری عاشق امریکا

دو خود امریکا ازریز ودرشت تا بایدن لیدرجنایتکاران جهانی

سه گروه ها واحزاب چپ وراست یا مدعیان اپوزیسیون ازجمله آقا وخانم رجوی

چهار اصلاح طلبان قلابی.

ایران و چین

فقط امروز صبح بیش ازهفت خبردرباره قرارداد با چین نوشته وانواع حرفها برعلیه آن زده است. ببینیم چرا آقا وخانم اینقدربرآشفته ودیوانه شده اند.

قرارداداستعماری که مخالفین مدعی آن هستند نیست بنده مقالات درباره این قرارداد ازنظرحقوق بین الملل راخونده ام درهیچ بند آن وابستگی استنباط نمی شود چنین چیزی نیست ، مهمتر این قرارداد براساس نیازطرفین بهم بسته شده نمیتواند استعماری باشد ، فواید بسیاری برای ایران دارد یک اقتصادی وسرمایه گذاری کلان است راه ایران رابه پیمانهای آسیای شرقی بازوبعنوان قطب مهم یک کمربند یک جاده تبدیل می کند بنادرایران فعال میشود ، با این قرارداد پایه های پیمانهای منطقه ای ریخته شد که روسیه هم دراین پیمان است ، ایران با متحد قوی وبین المللی که جایگاه امریکا رادرجهان تصاحب کرده رابطه استراتژیک برقرارکرده که ازسقوط ساسانیان تا به امروز درسیاست ایران گم بود ، قرارداد دیوارهای تحریم امریکا را فرومی ریزد حداقل بی اثرمی کند.

راه ایران درشرکت درسوئیفت چین روسیه که امروزه پانزده کشوربطورآزمایشی درحال کارهستند راباز میکند دراین سوئیفت دلارکنارگذاشته شده وایران می تواند با کشورهای این بلوک رابطه بانکی داشته باشد ، مهمترین موضوع دوران غرب روبه پایان وقدرت به آسیا منتقل میشود که دراینصورت بازایران یکی ازقدرتهای اصلی آن است ، قدرت منطقه ای مقابل غرب شکل گرفت ، جهان چند قطبی ظهورکرد وازامروز دیگرنمی توانیم جهان را تک قطبی درنظربگیریم و…به دلایل فوق است که بایدن گفت باعث نگرانی ست تحلیل گران غربی قرارداد را فروپاشنده دیوارتحریم وچالش برای امریکا خواندند ، این پیام رابرای آقا وخانم دارد که بازی چندین ساله با عربها وصهیونیزم وغرب برعلیه ملت ایران بهم خورد خیلی سرمایه گذاری کرده بود که از تحریمها وفشاراقتصادی روی مردم درداخل اغتشاش بوجود بیاید تروریزم وارد شود کشور را تکه تکه کنند تا شاید به آقا وخانم به قول خودشون چادری درخاوران برسد همانجا کپه مرگشون رابگذارند وبروند ویا اینکه امریکا ایران را مثل لیبی کند آقا وخانم صاحب استادیوم برده داری شوند ملت ایران را مثل امروز لیبی دست بسته به استادیوم برده داری وکنیزی برده به کشورها صادرکنند اشرف آزمایشگاه کوچک برده وکنیزداری بود.

آرزوها به تمام وکمال به گل نشست. برنامه ریزی های سالیان دود شد ، موقع حسابرسی ست بجای لقلقه حرفهای دیگران لطفا یک تحلیلی درباره تفاهمنامه بده ، چرا با هرکس وناکسی برعلیه ملت اقدام کردی نتیجه چی شد ؟ جواب ملت رابده رابطه با آدمخواران برای چی بود ؟ رابطه با تروریستهای داعش والنصره وکثافتهای اردوغان درسوریه برای چی انجام می شد ؟ چرا برعلیه بیست میلیون یمنی وکودکان وزنان گرسنه واستخونهای بیرون زده شب وروز وراجی می کنید آهای جنایتکاران طرفدارتحریم وحمله نظامی با این قرارداد همه برباد فنا رفت هرکس برعلیه ملت ایران بهرنامی اقدام کند عاقبتی بهترازآقا وخانم رجوی پیدا نخواهد کرد داد و فغانها بخاطرمرگ سیاسی اقا وخانم رجوی ست .

علی شیرزاد، وطنم ایران

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا