مریم قجر به درد لولو خورخوری هم نخورد

هفته پیش سایت فرقه رجوی داعشی حضور مریم قجر داعشی در اردوگاه اور سوراواز فرانسه را به نمایش گذاشت .

علت حضور بی رنگ و بی سروصدای مریم قجر داعشی بعد از 2 سال در اور سوراواز به چه دلیل می باشد ؟

آیا مریم قجر داعشی از ویلائی که در آلبانی و اطراف شهر تیرانا دارد به ویلای اور سوراواز نقل مکان کرده ؟

حضور مریم قجر داعشی در اورسوراواز نه توجه کسی جلب کرد و نه باعث واکنش در رسانه ها و… شد .

اما نکته اساسی که باید به ان توجه کرد درست یک هفته مانده به مذاکرات هیات ایرانی با نمایندگان اروپائی بر جام(1+4) سرو کله مریم قجر داعشی در فرانسه و در اردوگاه اور سوراواز پیدا می شود ! چرا ؟

حتما کسائی که اخبار مربوط به ایران دنبال می کنند متوجه شده اند برای مذاکرات ایران به طرفهای اروپائی بر جام هیچ خبر قبل از مذاکره بیرونی نشده بود و روز جمعه همزمان با شروع مذاکرات خبر آنهم بیرونی شد و حتی روز جمعه ایران مخالفت خود را برای شرکت هیئت اروپائی در میز مذاکرات بطور شفاف اعلان کرد و هیئت ایرانی اعلام کردند تا زمانی که امریکاییها تحریمها علیه ایران را بر ندارند هیچ مذاکره ای چه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با امریکا ییها ندارند .

اما آنچه قابل توجه است اینکه چون از قبل زمان مذاکرات بصورت علنی از طرف هیچ یک از کشورها اعلان نشده بود و فقط کشورهای مذاکره کننده از زمان و محل وسطح هیت های مذاکره کننده فقط توسط بر گزار کننده ها مشخص شده بود و اروپاییها خاص فرانسه هم در جریان آغاز مذاکرات بوده است .

مقامات اروپائی خاص فرانسه و انگلیس به یک کار احمقانه و ابلهانه دست زدند و به نظر من دشمنی خود با مردم ایران باز به نمایش گذاشتند .

اروپاییها خاص فرانسه و انگلیس 40 سال از فرقه رجوی داعشی که در ترور مقامات و مردم ایران و همکاری روجوی داعشی با صدام ملعون در کشتار مردم عراق خاص در سال 1991 و همچنین کشتار و حذف ؛زندان ؛ شکنجه اعضاء خود دست سران فرقه رجوی خاص مریم قجر تا مرفق در خون هست و حمایت آشکار مریم قجرازتروریستهای داعشی در عراق و سوریه و برگزاری جلسات در حمایت از تروریستها در خاک فرانسه بر مقامات فرانسوی پوشیده نبوده .

اما چرا مریم قجر داعشی یک هفته مانده به مذاکرات از آلبانی به اور سوراواز فرانسه آورده می شود ؟!

به نظر می رسد آوردن مریم قجر داعشی از آلبانی به فرانسه قبل از شروع مذاکرات بی حکمت نبوده !

من شخصا خبر های مربوط به ایران و خاص در این چند روز خبر های مربوط به مذاکره برجام دنبال می کنم می بینم مقامات اروپائی خاص فرانسه در یک حرکت احمقانه و سخیف تصمیم می گیرند قبل ازشروع مذاکرات با آوردن مریم قجر داعشی به فرانسه به خیال احمقانه خود مریم قجر بعنوان لولو خور خور به ایرانی ها نشان بدهند و بصورت تلگرافی به هیات ایرانی بگویند اگر در مذاکرات بر اساس خواسته ما بله نگویید و امتیازی ندهید و … ما هم از فرقه رجوی داعشی حمایت خواهیم کرد !

یکم : به کشورهای طرف مذاکره خاص فرانسه و انگلیسی ها باید گفت چیز تازه ای را بعنوان لولو خور خور از آستین تان بیرو ننیاورده اید . 40 سال سران فرقه رجوی تروریستی مورد حمایت شما بوده از همه امکانات دولتی شما بهره برده و بیشتر از شهروندان خودتان به تروریستهای فرقه رجوی امکان و امتیاز داده می دهید.

دوم : اگر اروپاییها فکر کردند ایرانی ها از فرقه رجوی داعشی خواهند ترسید و در میز مذاکره امتیاز خواهند داد سخت در اشتباه هستند .
ایرانیها هیچ وقت در مقابل تهدید باج نمی دهند,استفاده شما از یک فرقه تروریستی بدنام که در میان ایرانیها به اسم فرقه رجوی داعشی شناخته می شوند و با صدها فاکت ثابت کرده اند سرا ن فرقه رجوی خاص رجوی روح پلید و مریم قجر بنیانگذار اصلی داشی در 40 سال پیش هستند و جنایاتی را که داعشی این چند سال اخیر در دنیا مرتکب شده کپی برداری شده از جنایاتی هست که فرقه رجوی 40 سال پیش در داخل ایران انجام داده هیچ سودی برای شما نخواهد داشت بلکه ماهیت در حمایت از تروریستها بیشتر رو نمائی می شود .

سوم : ایرانیها در مقابله با تروریستهای فرقه رجوی داعشی در 40 سال گذشته و در مقابله و جنگ با داعشی های البغدادی در چند سال گذشته بیشترین بها را به لحاظ انسانی ؛ مادی و معنوی در ایران ؛ عراق ؛ سوریه پرداخت کرده اند و علاوه بر اینکه مقامات و مردم ایران به دستور رجوی داعشی ترور و شهید شده اند بلکه در چند سال گذشته در جنگ با داعش و تروریستهای مورد حمایت امریکا و اروپا بالاترین فرمانده نظامی در مبارزه با تروریسم را شهید داده و مطمئن باشید ایرانیهای حاضر نیستند حتی تف هم روی سر وصورت سران فرقه رجوی بیندازند چون سران فرقه رجوی آنقدر نزد ایرانیها منفور تشریف دارند که تف ایرانی هم برای ریختن در سر وصورت مریم قجر داعشی حیف و ارزش تف هم ندارند.

چهارم : بی توجهی ایرانیها چه به صورت دولتی و عمومی برای نمایش مضحک و احمقانه سیاستمداران اروپائی و استفاده طرفهای مذاکره کننده از مریم قجر داعشی بعنوان لولو خور خور ثابت کرد فرقه رجوی داعشی خاص مریم قجر داعشی به درد لولو خور خوری هم نمی خورد و مفت گران هست .

اما توصیه و درخواستم از اروپاییها :

حال که فرقه رجوی داعشی اینقدر مورد توجه شما هست و علاوه بر حمایت مستقیم شما به سفارش و پادرمیانی اسرائیل و عربستان از فرقه رجوی خاص مریم قجر به عنوان لولو خور خور استفاده می کنید می خواستم تقاضا کنم در مقابل خوش خدمتی و خوش رقصی مریم قجر در این پروژه و بازی در نقش لولو خور خوره حتما نیازهای فوری سران فرقه و اعضاء نگون بخت اش را در اسارتگاه اشرف 3 در آلبانی بصورت اقلام مورد نیاز تامین کنید .

1 ــ پوشک بزرگ سالان هر چند کشتی باشد بهتر چون هر سال به تعداد پوشک پوشان اردوگاه سالمندان اشرف 3 در آلبانی افزوده می شود .

2 ــ صدها دستگاه ویلچر ؛ واکر برای اعضاء نگون بخت زهوار در رفته که به بیماریهای مختلف گرفتار هستند و توان راه رفتن را ندارند و در اردوگاه سالمندان اشرف 3 در آلبانی نه راه پیش دارند و نه راه پس .

3 ــ شیاف جمع کننده و حس دهنده ! از انجا که در اردوگاه سالمندان اشرف 3 اکثر به خاطر سن بالا نمی توانند قدمی بدون گ…..ز بردارند و حس و حالی برای راه رفتن ندارند چه رسد به برداشتن سلاح در کسوت ارتش آزادیبخش به گل نشسته نیاز فوری به شیاف های اهدائی را دارند.

4 ــ چند بیل مکانیکی مخصوص گور کندن . از آنجا که آمار مرگ و میر اعضاء زهوار در رفته هر ماه و سال بیشتر می شود و مریم قجر داعشی سعی می کند اجساد اعضاء خود را بصورت مخفیانه دفن کند به چند بیل مکانیکی مخصوص گور کنی نیاز هست تا برای سرپوش گذاشتن و دفن اعضاء خود در خارج از محدوده اردوگاه بد نام اشرف 3 نیاز فوری به بیل مکانیکی ها را دارند.

ــ اما به مقامات امریکاییها و اروپاییها تاکید می کنم هیچ وقت ایرانیها را با داعش و فرقه رجوی داعشی تهدید نکنید !

سازنده داعش امریکا ؛ عربستان ؛ اسرائیل بودند و کشورهای مختلف هم حمایتشان کردند اما این ایرانیها بودند که جلو داعشی ها را در رسیدن به بغداد و شام و حتی رسیدن پای داعشی ها به اروپا را با تمام شجاعت جنگیدند و گرفتند و جان و مالشا ن را در مبارزه با تروریستهای داعشی فدا کردند . بس بهتر از این به بعد در تصمیم گیرهایتان عقلانی فکر کنید و زیر بار خواسته ها و تصمیمات غلط پیرامونتان و کشورهای مثل عربستان و اسرائیل تسلیم نشوید خاص هیچ وقت ایرانها را با مریم قجر داعشی چه بصورت علنی یا غیر علنی تهدید نکنید . چون ایرانیها سرا ن فرقه رجوی به تخم چپ اسب بی صاحب رها شده در بیابان هم حساب نمی کنند !

پاریس : محمد رزاقی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا