شتر درخواب بیند پنبه دانه

رسانه های باند رجوی به نقل از نشریه ی راست گرای ایندیپندنت فارسی نوشته اند که ” سرانجام رژیم ایران تسلیم شروط آمریکا خواهد شد”؟!

جواب ساده ی این مزخرف گویی آنست که ما در شرایط بدتر از این علیرغم گذشت هایی که کردیم و این امر در جریان مذاکرات امری طبیعی شمرده میشود ، تسلیم تمام شروط آمریکا نشدیم و بنابراین در زمانی که تعادل قوای جهانی بنفع ما رقم خورده وآمریکا دچار پوسیدگی دندان ها و کند شدن پنجه های خونین ودرنده اش شده ، دلیلی ندارد که ایران تن به تسلیم کامل دهد و درمورد تفسیری که این روزنامه کرده و رجوی را خوشحال نموده ، جواب محکم و کوتاه من این است :

شتر درخواب بیند پنبه دانه …

درمتن منتشره چنین میخوانیم :

” ایندیپندنت فارسی – رژیم ایران در خلق «پیروزی‌های خیالی» تجربه و سابقه دیرینه دارد. یکی از مواردی که این رژیم به خاطر آن پرچم پیروزی برافراشت و ادعای موفقیت کرد، این بود که دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان رسید و حتی یک تماس تلفنی هم از تهران دریافت نکرد، در حالی‌که وی شماره تلفن خاص خود را برای رهبران ایران فرستاده بود تا به او زنگ بزنند “.

این فاشیست آمریکائی چیزی جز تسلیم کامل از ما نمیخواست وبنابراین ضرورتی نداشت که با او تماسی گرفته شده تا بر سرعقلش آورد یا به ظالمی اظهار عجز و انابه کرد که ازتروریزم اقتصادی خود برعلیه مردم ایران دست بردارد.

چرا که تجربه ثابت کرده که اظهار ضعف پیش ستمگر ، بر تشدید ظلمی که او میکند ، میافزاید.

دوباره :
” مورد دیگری که رژیم ایران آن را پیروزی «خط مقاومت» خواند و اظهار خوشحالی کرد، خروج ترامپ از کاخ سفید و جایگزین شدن جو بایدن به ‌جای او بود. اما دیری نگذشت که رهبر جمهوری اسلامی ایران، پرده از حقیقت برداشت و اعتراف کرد که جو بایدن فرقی با ترامپ و اوباما ندارد و … “.

واقع نگرهای ایران ضمن اینکه استفاده از تضاد بین ضد خلقی ها را درراستای منافع ملی و مشروع کشورشان منطبق با دیپلماسی درست میدانند ، ازهمان ابتدای کار میدانستند که تنها با تکیه برپتانسیل های قابل توجه ایران واستفاده ازتضادهای جهانی، بطور تدریجی ازمیزان شرارت های هیئت حاکمه ی آمریکا بکاهند واگر ترامپ را شرور وخطرناک میدانستند، ازاین موضوع هم آگاه بودند که جوبایدن شخصا یک شهروند اسرائیلی ویک صهیونیست تمام عیار است وبنابراین حسابی بر سرکار آمدن او باز نکردند و بنابراین منتظر به رو آمدن علائم بیشتر افول این امپراطوری عظیم قرن 20 شده وهستند تا بنحوی به شرارت های او که روزگار مردم ایران را تنگ کرده است ، پایان دهند وازاین بابت است که توصیه ی من به باند رجوی این است که روی این تحلیل های آبکی سرمایه گذاری نکرده ودر سرانجام کار، خود را بیشتر ازاین افسرده تر نکنند.

در ادامه :
” رابرت مالی که یک آمریکایی مصری‌تبار است، به گرایشش به ایدئولوژی برنی سندرز و جریان افراط‌گرای وی در داخل حزب دموکرات، معروف است. رابرت مالی در سال‌های دهه نود و اوایل هزاره سوم، به طور مرتب به حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، می‌رفت و با مقامات حزب‌الله دیدار و گفت‌و‌گو می‌کرد؛ از این جهت نزد آیت‌الله‌های ایران از سابقه و اعتبار برخوردار است “.

برنی سندرز و افراط گرایی؟

ظاهرا این نشریه ی محبوب باند رجوی وخود رجویست ها، تعریف دیگری از افراط گرایی دارند.

آیا برنی سندرز که معتقد است برای جلوگیری از افول امپراطوری آمریکا ، باید رفتار درستی با جهان داشت و به شکاف های عمیق طبقاتی آمریکا سرو سامانی داد وبا کم کردن بودجه ی نجومی نظامی آمریکا از تشدید روز افزون اقلا نصف جمعیت آمریکا وایجاد اشتغال برای 50میلیون آمریکائی بیکار اقدامات عاجلی انجام داده وجلوی انفجار( شورش گرسنگان) درآن کشور را گرفت ، یک فرد افراط گرا بحساب میآید؟

سپس :
” محاسبات غلط، رژیم ایران را چنان مغرور کرده که اکنون شروط خود را به آمریکا دیکته می‌کند و خواستار آن است که آمریکا خسارات ناشی از خروج ترامپ از برجام را جبران کند و پیش از ایران عمل به مفاد برجام را از سرگیرد “.

ایران به خواست اروپا، چین وروسیه- بعنوان اکثریت اعضای برجام وبنوعی شورای امنیت سازمان ملل متحد- درمذاکراتی که صرفا برای برگشت آمریکا به برجام است شرکت کرده وبدینوسیله حسن نیت خود برای جلوگیری ازاتفاق افتادن وقایع حاد وخطرناک بنمایش میگذارد وطبیعی است که بخواهد خسارات وارده ی ناشی ازترک برجام توسط ترامپ را- که با فشار زیاد صهیونیست ها برایران وارد شده- مطالبه کند و چیز عجیبی دراین مطالبات وجود ندارد.

دراین راه مسلم است که کسی باید زودتر وارد پروسه ی برجام شده وعمل به بندهای مندرج دراین توافق نامه کند که این بندها را دردرجه ی اول او نقض کرده است.

باند رجوی چه عیبی دراین برخورد صحیح میبیند؟

بازهم :
” در بخش دوم این مقاله در آینده سیاست دولت جدید آمریکا در برابر ایران را توضیح خواهیم داد و روشن خواهیم کرد که ایران به‌رغم غوغای تبلیغاتی‌اش، سرانجام در خفا به شروط آمریکا تمکین خواهد کرد و حتی اگر رئیس‌جمهوری تندرو هم در ایران روی‌ کار آید، باز هم نه‌تنها مانعی ایجاد نخواهد کرد بلکه فرآیند تمکین را سریع‌تر و آسان‌تر خواهد کرد “.

ازاینکه اگر لازم افتاد ماهم جواب های منصفانه ای دربرابرتان خواهیم داشت، آسوده خاطر باشید!

آنچه که مسلم است، ما چنین روحیه ونیتی که شما ازآن یاد کرده وفرقه ی وطن فروش رجوی درصدد بهره برداری ابلهانه از آن برآمده ، دربین سران حکومت ایران نمیبینیم و به عقل مان هم درنمیآید که قاطبه ی اهالی ایران با انجام چندین انقلاب پرهزینه که مجموعا برای رهائی از سلطه ی بیگانه بود ، چنین طرز تفکری داشته باشد.

ما سلطه پذیری را مانند استفراغی ازوجود خود دفع کرده ایم وهیچ انسان عاقلی فضولات بالا آورده اش را دوباره وارد جسم خود نمیکند.

صابر

خروج از نسخه موبایل