هذیان گویی های مکرر رحمان کریمی

ظاهرا قرار نیست که امور آقای رحمان کریمی بعنوان پیرترین مرید رجوی بدون هذیان گویی بگذرد.

آیا کمک های سوسیال کشورهای اروپایی که این کمک ها با وجود کمتر شدن نسبت به گذشته ، که محصول مبارزات طولانی زحمتکشان این کشورهاست، مخارج آقا رحمان را تامین نمیکند ، که قلم تزویر و ریای خود را بکار انداخته تا مبالغی هم از مریم ومسعود دریافت کند؟

با تمجید ازتروریزم چندگانه ی رجوی ، آقا رحمان در درجه ی اول به مالیات دهندگان اروپا که نان وخورش اورا تامین میکنند، توهین میکند.

بقرار اطلاع اینجانب، هنوز هم این کمک ها قادر به تامین آن سطح از زندگی در اروپاست که اقشار پایین طبقه ی متوسط ایران دارند.
آیا آقا رحمان زیادی طماع است یا هوس برخورداری از یک زندگی مرفه او را وا میدارد که در برابر مریم و مسعود اینقدر چاپلوسی کند و یا هنوز در پیرانه سری براین تصور است که زمانی مریم و مسعود بقدرت برسند و مقامی شبیه رئیس شورای ریش سفیدان به او بدهند تا عقده های تلنبار شده ی عمر طولانی اش را خالی کند؟

من قسمت عمده ی مقاله ی مندرجه ی ایشان در رسانه های رجوی را آورده و طبعا نقد کوتاه یا جوابیه ام را درمورد تک تک پاراگراف ها میآورم.

اومینویسد:
” سرنوشت و موقعیت رژیم توسعه طلب فقط به ایران محدود نیست. عملکرد آن معطوف به منطقه حساس و زرخیز خاورمیانه و دنیای اسلام و لاجرم جهان است. چهل و دو سال امتحان توحش و بدقولی مزورانه خود را پس داده است. ابرقدرت ها به بهانه برجام دوازده سال متمادی با این رژیم نشست و برخاست کردند. سخن از تحریم ها نیست که یکبار در زمان اوباما لغو شد. پول نقد کلان دریافت کردند که هیچ از آن نصیب ملت ایران نشد. .. آزموده را دگر باره آزمودن کار ما نیست. کار ابر قدرت هاست که لابد علتش در یک استراتژی پنهانِ نهفته در خاور میانه است “.

اولا توسعه طلبی با گروه خونی کشورهایی نظیرایران که قدرت این کار را ندارند، نمیخواند! برعکس دروغ شما، ایران همواره بابدقولی سلطه گر اعظم ومعبود شما که نظم مستقر در آمریکا باشد ، مواجه بوده ودراین راه خسارات زیادی را متحمل شده است که نمونه اش بیرون آمدن آمریکا از برجام و دست یازیدن به تروریزم اقتصادی وحشتناک برعلیه ما میباشد.

ثانیا دربرابر خسارات ناشی ازجمع کردن ویا محدود نمودن مراکز هسته ای ما ، این کمترین کاری بود که اوباما انجام داد و استخوان های زیادی لای زخم باقی گذاشت تا فاشیستی مانند ترامپ براحتی بتواند پیمان شکنی های توام با جنایت بیشتر برعلیه ما انجام دهد.

اوباما پولی ازکیسه ی خودش بما نداد وتنها مقدار ناچیزی از اموال مارا برگرداند و به اروپائیان تفهیم کرد که با وجود آزادی داد وستد با ایران، اگر جرات دارند این کار را انجام دهند وآنها هم نامردی نکرده وبطور وسیعی تحریم های اولیه وثانویه را برعلیه ما اعمال کردند.
ثانیا، مگرسازمان شما درطول حیات خود آمریکا را نیآزموده بود که مجبور باشد با بوسیدن چکمه های خونین سربازان آنها ، کاری برای بدست گرفتن قدرت توسط رجوی انجام دهند؟

چرا نمیفهمید دریک سطر ازحرف خود شما تناقضی به این گندگی وجود دارد؟

ثالثا ، ابر قدرتی که سلطه گر باشد ، فقط آمریکاست ونقشه ی استراتژیک اوهم که ایجاد کشور اسرائیل بزرگ با ضمیمه کردن خاک کشورهای پیرامون آن به اسرائیل یا تجزیه ی این کشورها به کشورهای کوچک توسری خور است تا بتواند راحت تر ازگذشته سلطه گری خودرا با این کشور غیرقانونی تداوم بخشد و کارهای زیادی دراین باره کرد.

در این راستا آمریکا به قدرت نظامی جهنمی خود و حمله ی نظامی مورد علاقه ترین گزینه ی شما متکی بود که کارشناسان نظامی زبده ی آمریکا در مورد خطرات این حمله هشدار دادند و روسای جمهور آمریکا جرات حمله به ایران را با داشتن آن خاک وسیع و سلسله جبال های البرز و زاگرس در کنار موشک های نقطه زن ایران پیدا نکردند و ناچار رو به تروریزم اقتصادی آوردند که علیرغم اینکه ایران را درتنگنای شدید قرار داد، موفقیتی دراعمال این جنایت علیه بشریت نداشت.

بازهم :
” برای خانم ها و آقایان قدر قدرت جهان آنچه به حساب نیامده و نمی آید همانا مردم ستمدیده ایران است. قیام های پیشین که به طرز بی رحمانه یی سرکوب شد، هشداری برای رژیم بود اما برای ابرقدرت ها به دلیل توانایی رژیم در سرکوب، درسی نشد. امروزه چشمه های جوشانی از کارگران، زحمتکشان یدی و فکری تا برسد به مالباختگان، غارت شدگان، بازنشستگان و … در جوش و خروشند. این چشمه های اعتراضی پراکنده بناگزیر بهم خواهند رسید و دریایی منقلب و توفانی خواهند شد “.

این خانم ها وآقایان تا جایی پیش میروند که مقدور باشد .
توازن بهم خورده ی آرایش نیرو در سطح جهان و آغاز افول امپراطوی آمریکا آنها را مجبور کرد که باوجود دنبال فرصت مناسب گشتن برای محقق کردن نیات شوم خود ، کاری نکنند که همه چیز را درایران ازدست بدهند.

بلی! دولت ها برای منافع ملی خود – که هرکدام به نوع خاص خود این منافع ملی را تفسیر میکنند- به ستم دیدن یا بهروز شدن ملت ها کاری ندارند.

ضمنا جوش وخروش زحمتکشان ایران هرگز چیزی را نصیب رجوی نخواهد کرد و شما ازول معطلان اید!

دوباره :
” این ملت اگر از حیث جهانی یتیم است اما نیروی پیشتازی چون مقاومت ایران دارد که حکم نهایی تاریخ را می داند و بدین خاطر از سیلاب هجوم های سیاه، به سلامت و سربلندی گذشته است. راز و رمز این ایستادگی در آرمان و هدف آزادی خلق مستتر است، در ایمان و توانایی و صداقت بی خدشه دو رهبر ذیصلاح و قهرمان ملی یعنی مسعود و مریم تجلی یافته است”.

وقتی توبعنوان تئوریسین!! مطرح باند رجوی اینگونه چرند میگویی ، معلوم است که اوضاع این باند چقدر درهم و برهم میباشد!
ضمنا اگر شرافتی در وجودت باقی مانده که این نوشته هایت ثابت میکند که نمانده، باید بخاطرنسبت دادن این تجلی که دروطن فروشی، قتل وکشتار ودست درازی به ناموس دوستان وهمرزمان ، خلاصه میشود، ازمردم عذرخواهی کنی!

سپس :
” …محتوای مذاکره بر مردم ایران و جهان پوشیده می ماند. ولی از محافلی درز می کند که خواب چه امتیاز دادن ها از جمله برداشتن تحریم های نفتی و مالی در سر دارند. رژیم که پی به ضعف طرف های خود برده چه می دهد ؟ آبشار یکی از سانتریوفوژها را کاهش می دهد !!”

محتوای مذاکرات بدین اهمیت ، تابلو نمیشود وتنها زمانی که به اتمام رسید ، منتشر میشود و مردم عملا خواهند دید که دراین مذاکرات چه چیزهایی داده شده وچه امتیازاتی بدست آمده و لطفا شما با دلواپس نشان دادن خود ازبابت اینکه ممکن است ایران حقوق ضایع شده اش را بدست بیآورد ، مرا نگران سلامتی خود نکنید!!!

یا تحریم ها برداشته میشود یا با استفاده ازارز دیجیتالی ، نظام آمریکائی دور زده میشود ودرهر صورت ، یکی ازهر دو شق قضیه که عملی گردد ، کسی جز شما رجویست ها زیر آوار نخواهد ماند!

حمید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا