حمایت همه جانبه جدا شده های گلستانی از دادگاه بین المللی بر علیه مجاهدین

بیش از دو ماه از حرکت شجاعانه تعدادی از جدا شده های سازمان تروریستی مجاهدین خلق در زمینه شکایت علیه سرکرده و سران خائن این سازمان می گذرد و تبعات آن را هنوز هم شاهد هستیم و همچنین سوزش سران فرقه رجوی از این اقدام افراد جدا شده را میبینیم و میشنویم .

43 نفر از افراد جدا شده از سازمان تروریستی مجاهدین خلق در یک اقدام قانونی از جنایتهایی که سران این سازمان بر آنها در طول چند سال روا داشته بودند به دادگاه در سال گذشته شکایت کردند و خواستار رسیدگی قانونی بودند در رابطه با مشکلات عدیده ای مانند آسیب های فیزیکی و روحی و روانی که بر آنها در طول مدت حضورشان در داخل فرقه رجوی اعمال شده بود تا بتوانند جنایتهایی که در حق آنها از طرف سران سازمان وارد شده بود را افشا نمایند و حقوق ضایع شده خود را طلب نمایند.

دادگاه بین المللی برای سران فرقه مجاهدین خلق

دادگاه اعضای سابق گروه مجاهدین

این افراد در این دادگاه که بر علیه سران سازمان تروریستی رجوی در تهران تشکیل شده بود در مورد خیانتهای این فرقه در طول مدت بیش از 30 سال حضور آنها در فرقه که بر آنها و خانواده های آنها وارد شده بود سخن میگفتند و حتی برخی از آنها از آسیبهای فیزیکی که در اثر شکنجه بر آنها وارد شده بود صحبت نموده و جای آثار آنها را به قاضی دادگاه نشان میدادند که حکایت از وحشی گری وصف ناپذیر سران فرقه رجویسم دارد.

با باز شدن پرونده خیانتهای سران سازمان تروریستی رجوی در حق اعضای خود و شکایت تعدادی از جدا شده های آن ، به تبع بر تعداد این شاکیان افزوده خواهد شد. دلیل آن نیز آسیبهای روانی و جسمی افرادی ست که فریب این فرقه منسوخ شده را خورده بودند و در طول چند سال جدا شدن نتوانسته بودند شکایت خود را در جایی ثبت نمایند و با این حرکت تعدادی از جدا شده ها، قطعا الباقی این افراد نیز بطور خودجوش اقدام به شکایت از سران این فرقه ضاله نموده و تقاضای رسیدگی دارند.

افراد جدا شده از سازمان تروریستی مجاهدین خلق در گلستان نیز از این دسته خارج نبوده و ضمن اعلام حمایت همه جانبه از افرادی که بر علیه فرقه رجوی شاکی شده اند از دادگاه رسیدگی به این پرونده خواهان بررسی به موارد شکایت خود بر علیه سرکرده خائن و سران مفلوک سازمان تروریستی رجویسم شدند که تعدادی از آنها حدود 30 سال در این فرقه منسوخ شده گرفتار بوده و از جامعه و خانواده دور افتاده و هم اکنون نیز از آسیب های روانی این فرقه ضد انسانی رنج میبرند .

در پایان تعدادی از جدا شده های استان گلستان ضمن اعلام حمایت خود از جدا شده هایی که از سازمان ضد انسانی مجاهدین خلق شکایت نموده اند ، اعلام می دارند که خود نیز بدنبال مطرح نمودن شکایت علیه سران فرقه رجوی می باشند و برای همین منظور طرح دعوی خود را در دادگاههای کشور بزودی مطرح خواهند نمود تا بتوانند حداقل از رفتارهای غیر انسانی این شیاطین پرده برداشته و ماهیت پلید آنها را برای همه دنیا افشا نمایند .

1 / عبدالحمید رئوفیان
2 / شیراحمد روزرخ
3 / محمدرضا پیرنظری
4 / علی قزل قارش
5 / جمشید سرایی
6 / عبدالرحیم نظری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا