مجاهدین، دلال اطلاعاتی اسراییل

سازمان مجاهدین خلق زمینه‎ی دیدار دو نمایندهی هیأت سنی عراق با اسراییلیها را در بروکسل فراهم آورده است.

برخی روزنامه‎نگاران غربی در بروکسل از سطح و حجم هماهنگی و همکاریای که بین مجاهدین خلق ایران و مخالفان سنی دولت عراق مشاهده کردهاند شگفتزده شدند. این روزنامهنگاران اظهار داشتهاند که قبلاً گزارشهایی دریافت کرده بودند که مخالفان سنی، از خطر صفویان عراق و تهدید آنان سخن گفته بودند و زمانی که از آنان میپرسیدهاند که منظور شما از صفویان کسیت؟ میگفتند صفویان همان ایرانیان و شیعیان عراقی طرفدار آنان هستند، ولی چیزی که باعث تعجب ما شد این است که رهبران سنی عراق در بروکسل حضور یافتند و مسؤولیت هماهنگی حضور آنان را نمایندگان و مسؤولان سازمان مجاهدین خلق بهطور کامل بر عهده داشتند. نکته قابل توجه اینکه این سازمان همراهان ایرانیای را برای این هیأت عراقی فراهم آورده بود که به زبان عربی مسلط بودند. کافی است بگوییم هیأت سنی عراقی به سرپرستی "عدنان الدلیمی"، مهمان سازمان مجاهدین خلق بودند و میزبان آنان پارلمان اروپا نبود. جالب است! اگر ایرانیان صفوی هستند چگونه یک گروه سنی عرب، با این صفویان هماهنگ و همپیمان میشود؟

بر اساس گزارشات همین منابع، اختلافات شدیدی بین اعضای این هیأت ِ سیاسی ِ سنی ِ عرب رخ داده و هر کدام از آنان تلاش داشته‎اند تا برای خود بازارگرمی کرده و بهطور جداگانه زمان دیدارهای خود با سفیران کشورهای اروپایی را تنظیم نمایند. حتی کار بهجایی رسیده که برخی از اعضای این هیأت همدیگر را متهم و انکار میکردهاند، بهطور مثال "خلف العلیان" جایگاه "عدنان الدلیمی" را انکار کرده و با "صالح المطلق" در برقراری رابطه با دیپلماتهای پارلمان اروپا رقابت میکرده است.

یک دیپلمات اتحادیه‎ی اروپا اظهار داشته: هیأت اعراب سنی بهواسطه و از طریق کانال نامناسبی وارد بروکسل شده و اگر این هیأت از سوی اتحادیهی عرب، یا یک و یا چند کشور عربی دعوت میشد نتایج بهتری بهدست میآورد. ولی آنان زیر نظر سازمانی وارد بروکسل شدند که به بدنامی در بین اورپاییها شهرت دارد و بهخاطر تروریست بودنش مشمول مجازات قرار گرفته است. درست است که این سازمان با نظام ایران مخالف است ولی هماکنون خودش از وضع سیاسی نامناسبی برخودار است لذا میانجی و واسط مناسبی برای اهل سنت عراق با اتحادیهی اورپا بهشمار نمیرود.

منابع مطبوعاتی تأکید کرده‎اند سازمان مجاهدین خلق ایران از روابط خود با دیپلماتهای اسراییلی مقیم بروکسل بهره برده و دیداری را بین دو تن از اعضای هیأت سنی عراق با برخی شخصیتهای اسراییل صورت داده است. در این دیدار مسؤولیتهایی برای پیگیری در عراق بر عهدهی این دو تن قرار گرفته است. گفته میشود آنان از مأموران سرویس موساد اسراییل بودهاند. اعضای هیأت عراقی که با این شخصیتها دیدار کردهاند میدانستهاند که این افراد از عناصر اطلاعاتی و جاسوسی اسراییل هستند.

گزارشات این منابع، مستند به اطلاعات نیروهای امنیتی بلژیک که مسؤولیت کنترل تحرکات این هیأت و حفاظت از آنان را بر عهده داشتند، حاکی است که این دو نفر "خلف العلیان" و "ظافر العانی" بوده‎اند. این منابع اضافه کردهاند این احتمال وجود دارد که بقیهی اعضای هیأت مزبور نیز با مقامات اسراییل دیدار و گفتوگو انجام داده باشند.

منابع مزبور گفته‎اند: "خلف العلیان" به هر طریق ممکن تلاش میکند تا از سیطرهی شیعیان بر دولت عراق جلوگیری کند. وی که در رژیم سابق عراق افسر ارتش بوده و در جنگ عراق علیه ایران نیز حضور داشته است از مخالفان تند ایران میباشد.

آنها اضافه می‎کنند: "خلف العلیان" و دیگر اعضای این هیأت قصد دارند به مراجع شیعی و علیالخصوص آیةالله سیستانی بیحرمتی کنند.

در همین ارتباط العلیان گفته بود که یکی از شخصیت‎های شیعی به وی پیشنهاد دیدار با آیةالله سیستانی را داده و او آن را رد کرده زیرا به هیچ وجه نمیخواهد نقش ایشان یا دیگر مراجع عراقی را به رسمیت بشناسد.

این هیأت که ریاست آن را "عدنان الدلیمی" بر عهده داشت چند تن از اعضای پارلمان عراق از جمله "خلف العلیان"، "صالح المطلق"، "ظافر العانی" و "الشیخ خالد البرع" یکی از سران عشیره‎ی سنی الدلیم و سرهنگ ستاد "علی خلیفه" که از فرماندهان ارشد ارتش سابق عراق بوده است را شامل میشد.

بعد از صدور حکم دادگاه اروپا در خصوص لغو توقیف اموال مجاهدین خلق، عدنان الدلیمی، خلف العلیان و صالح المطلق به‎طور جداگانه و به اشکال گوناگون با سران مجاهدین ارتباط برقرار کرده و این موضوع را به آنان تبریک گفتند. این افراد اظهار امیدواری کردند که فعالیتهای سازمان خلق در عراق از سر گرفته شود و همچون بیست سال گذشته فعالیت کند.

لازم به‎ذکر است ارتباط سازمان مجاهدین خلق با این گروه که در لوای هیأتی در بروکسل صورت گرفت، مربوط به زمان حال نیست، بلکه اطلاعات امنیتیای که حدود دو سال پیش فاش شد بیانگر این بود که هماهنگی امنیتی، نظامی و سیاسی گستردهای بین دو طرف برقرار بوده و این امر با اشاره و تشویق امریکا و بهطور مشخص سفیر امریکا در عراق، "زلمای خلیلزاد" انجام گرفته است. تاکنون این روابط بهطور کاملاً سری جریان داشته ولی پس از آنکه دولت مالکی بر این سازمان فشار آورد تا خاک عراق را ترک کند، مجاهدین خلق از این گروه عراقی خواست تا پشتیبانی و حمایت خود از مجاهدین را علنی کند تا جهانیان بدانند که برخی گروههای عراقی نیز هستند که از اخراج این سازمان از عراق ناراضیاند!

سازمان مجاهدین خلق برای این‎که عربهای سنی مذهب را با خود همراه نشان دهد، از یکی از دوستانش، "پائولو کاساکا" پرتغالی که عضو پارلمان اروپا است و از مدافعان این سازمان بهشمار میرود و چندی پیش از مقر سازمان در عراق دیدار کرده است خواست تا مقدمات دیدار این هیأت عرب سنی مذهب از بروکسل را فراهم آورد.

نکته‎ای که باید به آن اشاره کرد این است که سازمان مجاهدین خلق هزینههای هنگفتی را برای سفر این هیأت سنی ِ تندرو و مشارکت آنان در کنفرانس بروکسل پرداخت کرده و علاوه بر آن کمکهای مادی دیگری نیز به آنان اهدا نموده است.

در همین زمینه، سایت "نهرین نت" مطلع شده است هیأتی که اردن را به قصد بروکسل ترک کرده است، بیست نفر بوده‎اند در حالی که فقط 13 تن از آن بازگشتهاند. بقیه فرصت را غنیمت شمرده و در آنجا مانده و برای درخواست پناهندگی به آلمان و هلند رفته اند.

نهرین نت

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا