افشاگری هایی که مجاهدین نمی توانند رد کنند

آیا محمد رجوی پسر سرکرده فرقه رجوی از مواضع خود عقب نشینی خواهد کرد؟

محمد رجوی از روزی که از فرقه رجوی جداشده و چشم وگوشش باز شده که دشمن اصلی او ایران نیست بلکه پدرش بوده . تمام حقایق اقداماتی که در درون فرقه چه علیه خودش وچه دیگران بوده را افشا کرد. زیرا با بیرون آمدن از درون تشکیلات ودیدن واقعیتهای بیرون فهمید که در درون فرقه همه چیز دروغ بوده ومبارزه برای آزادی وخلق دروغی بیش نبوده وتنها برای رسیدن به قدرت در ایران بوده به همین خاطر جنگ اصلی فرقه امروزه با محمد رجوی است و بس.

محمد رجوی از درون سازمان هم معلوم بود که شکاف عمیقی بین خودش ومبارزه وپدرش هست ونمیتوانست این تناقض را بیان کند زیرا میدانست با گفتن آن سربه نیست خواهد شد کما اینکه همین امروز هم اورا تهدید میکنند که اگر ادامه بدهد روی همه چیز چشم‌پوشی میکنند واورا سربه نیست خواهند کرد به همین خاطر تمام انرژی سازمان امروز روی محمد متمرکز شده تا شاید مانع افشای حقایق درون سازمان شود.

محمد رجوی

رجوی ها ومریم ودیگر سران فرقه با تهدید ونامه با دروغ که اگر ادامه دهد، رژیم ایران اورا ترور میکنند یا از عواطف خانوادگی ویا دادن امتیاز وغیره سعی میکنند که محمد رجوی را ساکت کنند اما محمد رجوی غیرتش اجازه نمیدهد که بیشتر ازاین خودش ودیگر دوستانش بازیچه دست این فرقه شوند.

درود بر محمد که تنها کسی بود از افراد این فرقه که خیلی خیلی نزدیک به پدرش بود وحقایق ناگفته درون این فرقه را افشا کرد درود بر محمد که زیر بار زور این فرقه نرفته وتا آخر این راه پشت سر دوستانش وپشت سر حقیقت قدم برمی‌دارد. بیگمان این فرقه تنها میتوانست با جدا شدن محمد جنایات درونش بیرون ریخته شود وکسی هم نمیتواند بگوید این‌ها دروغ است زیرا دیگر پسر خود مسعود رجوی این حقایق را افشاکرده وسازمان هم باید به خواسته‌های محمد جواب بدهد وچیزهایی را که بیرونی کرده بپذیرد زیرا خود فرقه هم میداند که راه گریزی نیست.

همایون کهزادی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا