چگونه مردان مجاهد زنان خود را تقدیم مسعود رجوی کردند؟ – قسمت سوم

از زن داخل گیومه تا انسان تراز اول

چنان که پیش تر از آن سخن رفت، در جلسات زنان شورای رهبری با مسعود رجوی، مریم رجوی زنان را به محرم شدن ایدئولوژیک با مسعود رجوی تشویق می‌کند. محسن زال درباره جلسات آمادگی برای رقص رهایی که بتول سلطانی برای اولین بار پرده از آن برداشت، می‌نویسد: «مریم اصرار دارد که مسعود شوهر آن‌هاست. البته خود مسعود نیز این گفتار را تایید می‌کند و بارها می‌گوید که هر کس اپسیلونی احساس می‌کند که شوهر دیگری دارد از جلسه خارج شود چرا که به آن مدار نرسیده تا این رابطه را درک کند و هنوز طلاقش کامل نشده و هنوز زنی داخل گیومه است.»

قسمت دوم مقاله چگونه مردان مجاهد زنان خود را تقدیم مسعود رجوی کردند؟

از نظر مسعود رجوی زن داخل گیومه زن سنتی و عادی است، «حامل فرهنگ سنتی و مرتجع است». هر زنی که در این جلسات از لحاظ جنسی با مسعود رجوی راحت نباشد، شرم کند و جلسه را ترک کند مسعود او را «دهاتی» یا «آخوند» می‌خواند.

مسعود رجوی

این جلسات حدود دویست ساعت طول می‌کشد تا زنان برای «رقص رهایی» یعنی محرم شدن واقعی با مسعود آماده شوند. زال از بتول سلطانی نقل می‌کند که «هرچند در ابتدا عده ای از زنان شورا اولویت را در این گونه مسائل نمی‌دانند و ارجحیت را به مسائل تشکیلاتی می‌دهند ولی به مرور زمان همه در این فضا رام شده و بازی را می‌پذیرند.»

پیش از جلسه رقص رهایی زنانی که در جلسات پیشین به قدر کافی منقلب شده‌اند و در فضای احساسی و صمیمی در گوشی از مسائل‌ جنسی و احساسات درونی‌شان با مسعود رجوی صحبت کرده‌اند، باید با بسته اهدایی مریم رجوی شامل حوله و تیغ و … حمام بروند و خود را پاکیزه کنند.

محسن زال: «میزهای وسط سالن برداشته می‌شود و وسط میدان خالی می‌شود و با اشاره شهرزاد صدر آهنگی تند از بیژن مرتضوی پخش می‌گردد. و با این شروع زنان ارشد شورای رهبری بر روی ملحفه‌هایی “سفید” که در میان پهن شده می‌روند و لباسهایشان را بیرون می‌آورند و در حالی که لخت مادرزاد هستند به رقص درمی‌آیند. مسعود به آنها می‌گوید: بله لباس های شرک و جاهلیت را درآورید.»

بتول رجایی، گیتی گیوه چینیان، فائزه محبت کار و در راس آن ها مریم رجوی تلاش می‌کنند که دیگر زنانی که از عریان شدن ابا دارند را متقاعد کنند که به جمع رقصندگان رهایی بپیوندند. «مسعود وارد جمع زنان میشود و در حالی که بدن آنها را لمس میکند به عشق بازی و بوسیدن لبان آنها می‌پردازد. اما وارد رابطه جنسی نمی‌شود، خود را ناراضی نشان میدهد و این را فشاری برای خود می‌داند.»
گویی که رابطه بر او تحمیل شده است؛ مریم در سخنرانی کوتاهی به کمک او می‌آید و بار دیگر با توجیهات مختلف اعضا را تشویق می‌کند که «در این حوض شفاف خود را و روح خود را از بقایای جنسی و سنتی پاک کنید».

زال می‌نویسد: «مریم با این توضیحات این ازدواج را ماهیتا فراتر از ازدواج عادی جلوه می‌دهد و سعی می‌کند به حاضرین القا کند که آنها در حال نوعی طی طریق هستند.» همه زنان شورای رهبری اکنون شوهر واحدی دارند که در عشق به او به یکدیگر حسادت نمی‌ورزند و این تنها از عهده یک «انسان تراز نوین» برمی‌آید.

مسعود رجوی برای اتمام حجت، داستان خضر و موسی و داستان ابراهیم و اسماعیل را نقل می‌کند به این معنا که این پیامبران کاری را کردند که هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرفت. بنابراین اگر زنان حاضر در جلسه به حسن نیت مسعود رجوی تردید کنند مانند ابراهیم باشد که شک به دل راه دهد و گردن اسماعیل را نبرد یا مانند موسی باشند که به خضر شک کند و بدین ترتیب از رسیدن به مقام ابراهیم و موسی باز می مانند و از دریافت حقیقت مسعود محروم می‌شوند.

ادامه دارد…

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا